Deck 4D Flashcards Preview

My English > Deck 4D > Flashcards

Flashcards in Deck 4D Deck (100):
0

an anxiety

niepewność

1

a boarding school

internat

2

to be accustomed

być przyzwyczajonym

3

an accuracy

dokładność

4

to cram

uczyć się intensywnie

5

steadily

stale

6

to glance

rzucić okiem

7

a penalty

kara

8

a capital letter

duża litera

9

a hunch

przeczucie

10

to lean back

oprzeć się

11

profound

głęboki (znaczeniem)

12

comprehensive

kompleksowy

13

a comprehension

zrozumienie

14

an inferrence

przesłanie

15

to imply

sugerować

16

a coherence

zależność

17

a simplification

uproszczenie

18

expository

wyjaśniający

19

sophisticated

skomplikowany

20

glossed

podświetlony

21

to enroll

zapisać się

22

a chart

lista

23

intriguing

intrygujący

24

to depict

obrazować

25

to skim

przejrzeć

26

skimmed

odtłuszczone

27

a dispersal

Rozproszenie

28

a dandelion

dmuchawiec

29

to geminate

podwajać

30

a border

granica

31

a spruce

świerk

32

a hatchery

wylęgarnia

33

natural check

kontrola naturalna

34

barbed

kolczasty

35

a cattle

bydło

36

a pasture

pastwisko

37

Throughout

Poprzez

38

A trout

Pstrąg

39

to ommit

Omijać

40

Complex

Skomplikowane

41

Intricate

Skomplikowane

42

Audible

Słyszalne

43

Edible

Jadalne

44

Decipherable

Rozkodowywanie

45

Dismantle

Rozmontować

46

Scanty

Ubogo skąpo

47

scarce

ubogo, skąpo

48

a curriculum

program nauczania

49

to cast

odlewać

50

to forge

kuć

51

a beech

buk

52

a pine

sosna

53

a herd

stado

54

a shepherd

pasterz

55

illegible

nieczytelny

56

a margin

margines

57

an infrared

podczerwień

58

a tentacle

macka

59

daring

śmiały

60

to germinate

kiełkować

61

to eclipse

przyćmić, zasłonić, zepchnąć na drugi plan

62

a heathen

poganin, bezbożnik
= an irreligious, uncultured, or uncivilized person

63

a colonel

pułkownik

64

astutely

sprytnie, zręcznie, przenikliwie

65

whatnot

takie coś, takie inne, coś takiego
- and whatnot... = i Bóg wie co jeszcze

66

an abode (C usually singular)

miejsce zamieszkania, mieszkanie

67

an affliction (C or U)

schorzenie, przypadłość, dolegliwość
= something that makes you suffer

68

sage

wise, especially as a result of a great experience
= mądry

69

abrupt

sudden and unexpected, and often unpleasant
= gwałtowny, raptowny

70

a recluse

a person who lives alone and avoids going outside or talking to other people
= samotnik, odludek

71

utmost

najwyższy, największy
= used to emphasize how important or serious something is

-a matter of the utmost importance

72

an soliloquy

monolog

73

impressionable

podatny na wpływy, łatwowierny
= easily influenced by other people

74

to eradicate

wyplenić
= to get rid of something completely or destroy something bad

75

a juncture

a particular point in time
= okres, moment

- At this juncture = Na tą chwilę

76

vaguely

niejasno, mgliście, nieco, trochę
= not clearly expressed, known, described, or decided

77

unprecedented

niespotykany
= never having happened or existed in the past

78

debauchery (U)

rozpusta
= bad sexual behaviour, drinking too much alcohol, taking drugs, etc.

79

ludicrous

śmieszny
= stupid or unreasonable and deserving to be laughed at

80

to waver

słabnąć, wygasać, chwiać się
= to lose strength, determination, or purpose, especially temporarily

81

inexorable

nieubłagany
= continuing without any possibility of being stopped

82

ravishing

uroczy, zachwycający

83

Godspeed

z Bogiem, powodzenia
= ​used to wish someone good luck when they are setting out on a journey

84

a benchmark

punkt odniesienia

85

a contender

zawodnik, kandydat
= someone who competes with other people to try to win something

86

to nitpick

szukać dziury w całym, czepiać się
= to find faults in details that are not important

87

tally marks

They are a quick way of keeping track of numbers in groups of five.
I, II, III, IIII

88

sheepish

zmieszany, zażenowany
= embarrassed because you know that you have done something wrong or silly

- shamefaced

89

an obituary

nekrolog

90

to buoy

podnieść na duchu
= ​to make someone feel happier or more confident about a situation

- She was buoyed (up) by the warm reception her audience gave her.

91

a wallflower

podpierający ścianę, osoba samotna na przyjęciu
= a shy person who is frightened to involve themselves in social activities and does not attract much interest or attention

92

a cornerstone

kamień węgielny
= something of great importance that everything else depends on

93

a spreadsheet

arkusz kalkulacyjny

94

seamlessly

płynnie, gładko, bezproblemowo
= happening without any sudden changes, interruption, or difficulty

95

cluttered

zagracony, zaśmiecony

96

solely

wyłącznie, jedynie, całkowicie
= only and not involving anyone or anything else

97

pristine

nieskazitelny
= new or almost new, and in very good condition

98

a misshap (C or U)

niefortunny wypadek
= bad luck, or an unlucky event or accident

99

overzealous

nadmierny, nadgorliwy
= too enthusiastic and eager