Deck 7G Flashcards Preview

My English > Deck 7G > Flashcards

Flashcards in Deck 7G Deck (100):
0

to wade

brnąć

1

to eschew

wystrzegać się

2

a pawn

pionek

3

a gnat

komar

4

to gnaw

gryźć

5

mere

ledwie

6

a vermin

gadzina

7

a lackey

dżokej

8

to scatter

rozproszyć

9

a bail

kaucja

10

a shrub

krzew

11

uncharted

niezbadany

12

to enhance

wzmacniać

13

to enchant

zaczarować

14

a diameter

średnica

15

a pebble

kamień rzeczny

16

to elongate

wydłużać

17

a remnant

pozostałość

18

mutual

obopólny

19

Disruptive

Niszczący

20

sizeable

pokaźny

21

celestial

niebieski

22

relatively

relatywnie

23

to gouge

wydłubać

24

goose | geese

gęś | gęsi

25

to flush (out)

wykurzyć, przepłoszyć

26

miscellaneous

różny, rozmaity

27

a pledge

obietnica, przysięga

28

to spare

oszczędzić

29

a marauder

rabuś

30

orderly

uporządkowany

31

thorough

dokładny

32

fraud

oszustwo

33

a demise

zgon, zakończenie (procesu, czynności)

34

to reassure

uspokajać

35

get into a huff

fochnąć się

36

to be in a sulk

fochać się

37

apologetic

skruszony

38

to roger

odebrać, przyjąć

39

roger that

przyjąłem!

40

a backdrop

kurtyna, zasłona

41

an outcry

krzyk oburzenia, wrzask

42

to hinder

utrudniać, przeszkadzać (komuś w czymś)

43

hitherto

dotychczas

44

a discrepancy

rozbieżność

45

a drove

gromada, grupa, stado

46

a trustee

powiernik

47

indigenous

miejscowy, rdzenny, rodzimy

48

a protester

protestujący

49

as though

tak jakby, niby, jakoby

50

to be prone to

mieć skłonność, być podatnym

51

sodden

przemoczony, całkiem mokry

52

a standstill

zastój, stagnacja

53

to be stuck sandwiched

utknąć (pomiędzy)

54

an altitude

wysokość

55

a martyr

męczennik

56

ardent

gorejący, płonący, żarliwy

57

a heir

dziedzic, spadkobierca

58

to perish

zginąć, zniknąć, mrzeć

59

a duress

przymus

60

a modernity

nowoczesność, nowożytność

61

to imbue

wpoić, wpajać

62

a demise

upadek, koniec

63

implausible

niewiarygodny

64

to succumb

ulec, poddać się

65

contemporary

współczesny

66

to dread

bać się, lękać się

67

a dread

strach, groza

68

dreadful

straszny, okropny, koszmarny

69

to evoke

przywołać, wywoływać

70

hereafter

od tej chwili, odtąd, dalej

71

welfare

dobrobyt, zapomoga

72

booming

rosnący, kwitnący

73

to hoard

gromadzić

74

shameful

karygodny, żenujący, obciachowy

75

to erect

założyć, ustanowić

76

expenditure

wydatki, nakłady

77

incentive

zachęta, zachęcający

78

thereafter

następnie

79

a claimant

ubiegający się, roszczący sobie prawo

80

unrest

niepokoje, zamieszki, rozruchy

81

tenfold

dziesięciokrotnie

82

shortfall

niedobór, deficyt

83

to perplex

skonsternować, wprawić w osłupienie/ zakłopotanie

84

to tow

holować

85

to nurture

pielęgnować, dbać, czuwać nad

86

to hoard

gromadzić (ex. gold)

87

groundbreaking

odkrywczy, przełomowy

88

to thaw out

odmrozić, odtajać

89

to preach to the choir

to talk about something with a group of people who already agree with you
- There is no need to convince us of the value of hard work. We already know that. You are just preaching to the choir.

90

a congregation

zebranie, zgromadzenie

91

a stickup

skok, napad

92

to coax

zachęcić, namawiać, nakłaniać

93

a coaster

podkładka pod szklankę

94

a centerpiece

najważniejsza rzecz, największa atrakcja

95

ecstatic

szalony, zachwycony, rozentuzjazmowany, podekscytowany

96

woeful

przygnębiający, godny pożałowania

97

to take sth on the chin

to accept unpleasant events bravely and without complaining

98

jaywalking

nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię

99

an emergency vehicle

pojazd uprzywilejowany