Deck 6F Flashcards Preview

My English > Deck 6F > Flashcards

Flashcards in Deck 6F Deck (100):
0

an oar

wiosło

1

a trolley

wózek

2

an apron

fartuch

3

to grind

szlifować

4

a turncoat

zdrajca

5

kith

znajomi

6

a kin

ród, krewny

7

a traitor

zdrajca

8

a treachery

zdrada

9

a folly

głupota, madness

10

to pluck

wydrzeć

11

a reverie

zaduma

12

to ordain

zarządzać

13

a contrition

skrucha

14

to set smth in motion

to start something (working, moving)

15

hatred

nienawiść

16

heinous

ohydne, okropne

17

to cease

zaprzestać

18

to endure

trwać, wytrwać

19

a serpent

wąż

20

a disgrace

kompromitacja, zakała

21

soleley

wyłącznie, jedynie

22

a purview

zasięg, zakres

23

to embrace

obejmować, uścisk

24

duplicity

dwulicowość

25

vile

paskudny, plugawy, haniebny

26

a retribution

kara

27

a respite

wytchnienie

28

a due/ due

należność, należny

29

an abomination

wstręt, paskudztwo

30

to keen

lamentować

31

keen (adj)

ostry, cięty

32

noble

szlachetny

33

a grief

smutek

34

foul

niewyparzony, obrzydły

35

to deter

powstrzymywać

36

to impede

utrudnić, zakłócić

37

to cite

cytować

38

to incite

pobudzić

39

a plea

apel, wytłumaczenie

40

to intertwine

splątać

41

to avenge

pomścić

42

unfulfilled

niewidzięczny

43

to fulfill

spełnić, wypełnić, realizować

44

to exact

wymagać, wyegzekwować

45

a preserve

powidło, przetwór

46

to preserve

zachować, dochować

47

to bond

wiązać

48

a bond

umowa wiążąca, obligacja

49

a deception

oszukiwanie, oszustwo

50

a serenity

spokój (ducha)

51

a stain

plama

52

an inquistor

inkwizytor

53

a quandary

kłopot

54

retail

sprzedaż, detaliczny

55

a cleft chin

dołeczkowaty podbródek

56

a cleft

szczelina, rozpadlina

57

dimple

dołeczki (na twarzy)

58

a mole

pieprzyk, znamię

59

chubby

pyzaty

60

snub nose

utarty nos

61

permed hair / a perm

trwała

62

jet-black hair

kruczoczarne

63

fuzzy hair

puszyste włosy

64

a flatish nose

płaski nos

65

slanting eyes

skośne oczy

66

merry eyes

wesołe oczy

67

auburn hair

kasztanowe włosy

68

stout

tęgi

69

plait

warkocz / fałda, zmarszczka

70

a rave

a large dane party featuring performances by DJs

71

a restraint

ograniczenie, umiar, powściągliwość (self-restraint)
= a measure or condition that keeps someone or something under control

72

I beg your pardon

wypraszam sobie, słucham?
1. used for saying 'sorry' when you have made a mistake or done something wrong
2. used to show that you strongly disagree or that you are angry about something that someone has said

73

tart

zgryźliwy, cięty (język)

74

a tart

dziwka

75

a chamber pot

nocnik

76

bedridden

obłożnie chory, przykuty do łóżka
= confined to bed by sickness or old age

77

up to the nines

to a great or elaborate extent

"The women were dressed to the nines"

78

bollocks

pierdoły, bzdety

- just plain fucking bollocks = kurwa całkiem przejebane

79

a change of scene

a move to different surroundings

80

to thrive on stress

najlepiej sobie radzić pod wpływem stresu

81

a spanner

1. klucz (narzędzie) = a wrench
2. głupek

82

to be cut out for something

być stworzonym do czegoś

83

heartwrenching

causing great sadness, heartbreaking

84

a tearjerker

wyciskacz łez

85

to peter out

wygasać, kończyć się
= to gradually stop or disappear

86

a quagmire

1. bagno, trzęsawisko
2. kłopot, opały
- to be in a quagmire = być w opałach

87

to be in/ go into high (low) gear

to be or become very active, exciting or productive

88

to pant

dyszeć

89

to straggle

(stragglers) to move along slowly so as to remain some distance behind the people in front

90

a bare handful

ledwo garstka

91

plodding

slow-moving and unexciting
- a plodding comedy drama

92

a glimmer of hope

promyk nadziei

93

a diversion

odskocznia (od problemów)

94

to be on the verge

być na skraju

95

drat (it)!

a niech to!

96

starry-eyed

unrealistically or naively optimistic
- a starry-eyed reformer

97

vexing

dokuczliwy, irytujący

98

lily-livered

weak and cowardly
- He hates lily-livered politicians

99

to gallivant

hulać, gonić za kobietami
= to go around from one place to another in the pursuit of pleasure and entertainment

- She quit her job to go gallivanting around the globe.