Den drægtige hoppe Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Den drægtige hoppe > Flashcards

Flashcards in Den drægtige hoppe Deck (30)
Loading flashcards...
1

Hvornår ift. ovulationen modnes oocytten? Hvilket hormon er modningen afhængig af?

24-36 timer før ovulation. Afhængig af LH-stigning

2

UFO (unfertilized oocyt) ligger i ovidukten og kommer først ned i uterus, når de er befrugtede. Hvad udskiller de for at åbne papillen og komme ned?

PGE. Forudsætning for passage gennem uterotubal junction

3

Hvordan benævnes oocytten på hhv. dag 6 og 7, og hvad er unikt for sidstenævnte?

Oocytten rejser ned gennem ovidukten. Dag 6 kaldes den morula og er netop kommet ud af ovidukten. Dag 7 er det en blastocyst (væskedannelse indeni), som er som morula, men placeret i uterus. Blastocysten danner en kapsel, hvilket er unikt for hesten

4

Hvad skaller af blastocysten på dag 8?

Zona pellucida

5

Hvornår er embryonet normalt til stede i uterus?

Morula/blastocyststadie normalt til stede i uterus på dag 5½-6

6

Dag 11-16 undergår embryonet kraftig vækst. Hvor meget? Hvad laver embryonet i denne periode?

3-3,4 mm pr døgn. Rejser rundt inde i uterus, signalerer til hoppen at den er drægtig, så der ikke udskilles prostaglandin

7

Hvornår er embryonet så stort, at det fikseres til uterusvæggen?

Dag 15-16

8

Hvad kan der ske i uterus under embryonets motilitetsfase, som afslutter drægtigheden?

Det ene horn kan afsnøres, så embryonet ikke kan rejse rundt. Drægtigheden går til grunde, da motiliteten er afgørende for maternel recognition.

9

På hvilken dag er der mere foster end fostervæske?

Dag 240

10

Hvilken slags placenta har hoppen?

Diffus epitheliochorial, med microkotyledoner

11

Hvornår tilbagedannes CL, og hvilket hormon vedligeholder så drægtigheden?

Dag 120-180. Drægtigheden opretholdes herefter af progesteroner produceret i placenta

12

Hvilket hormon bruges til abortinduktion?

Prostaglandin

13

Hvordan induceres abort fra dag 5-35?

1 injektion, østrus efter 4-5 dage

14

Hvordan induceres abort fra dag 35-120?

Gentagne behandlinger med 12-24 timers mellemrum indtil effekt

15

Hvordan induceres abort fra dag 120?

Gentagne daglige behandlinger, evt. initielt opstart med østradiolbenzoat i 3 dage

16

Hvilket stof indikerer, at fostret har det godt?

Estron-sulfat. Falder indenfor et par dage efter fosterdød

17

Hvor produceres equine chorionic gonadotropin (eCG)?

I endometrial cups, som dannes fra dag 37-42

18

Man scanner på 3 tidspunkter - hvornår, og hvad ser man efter?

Dag 15: bekræft drægtighed, check for tvillinger, check antal CL (hvis der er 2 CL, så led aktivt efter 2 fostre)
Dag 28: bekræft drægtighed, check for tvillinger
Dag 42: sjældent abort herefter

19

Hvad kan være årsager til ikke-infektiøs abort?

Early embryonic death (idiopatisk, før/efter maternel recognition)
Tilstedeværelse af endometrial cups (skyder en masse LH afsted)
Tvillinger
Mummifikation (oftest pga tvillinger)

20

Hvilke 3 racer har størst sandsynlighed for at få dobbeltovulationer (pga genetik)?

Fuldblod (20-25%)
Koldblod (24%)
Standardbred (13-15%)
Quater (10%)
Pony (2-10%)

21

Ved dobbelt ovulation sker der en naturlig reduktion af synkrone vesikler på dag 16-40. Hvor er det mest problematisk, at de to vesikler sætter sig?

Hvis de fikseres i hvert sit horn. Sker for ca. 38%, og kun 10% reduceres herefter. Giver risiko for tvillingefødsel

22

Hvad kan man fysisk gøre, for at reducere en dobbeltovulation inden vesiklerne har fikseret sig?

Massér vesikel op i spidsen af uterushornet og klem mellem scanneprobe og bækken. Overlevelsesraten for tilbageblevne embryo er over 90%

23

Hvilke infektiøse årsager findes til abort (nævn eksempler)

Bakterier: streptokokker, E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, stafylokokker.
Svampe: Aspergillus fumigatus (hyppigst ascenderende)
Virus: equin herpes virus (EHV-1, EHV-4), equin arteritis virus

24

Hvad er patogenesen for bakteriel infektion i uterus?

Hos hopper er det ofte ascenderende, da de har dårlig perineal konfirmation. Kan samtidigt skyldes cervix skade

25

Bakteriel infektion kan give placentitis. Hvad sker der hvis fostret ikke aborteres?

Kan få vækstforstyrrelse og blive kompromitteret

26

Der kan nogle gange komme mælkeløb ved placentitis. Hvorfor, og hvillet diagnostisk værktøj bør man bruge? Terapi?

Mælkeløb kommer pga. nedsat progesteron. Diagnosen kan stilles ved transrektal scanning (der ses ødem i uterus og placenta) og vaginoskopi (svaberprøve, bakteriologi).
Terapi: antibiose (Sulfa-TMP), NSAID

27

Ved hvilket sjældent tilfælde kan man se hydroallantois? Hvad er hoppen i risiko for, hvad er prognosen?

Ved tvillinger og misdannelser. Hoppen er i risiko for shock, dårlig prognose

28

Uterustorsion: hvad er symptomer, diagnose, terapi og prognose?

Symptomer: ofte sidste 3 mdr af drægtigheden, let til moderat kolik
Diagnose: kliniske symptomer, rektal palpation (ligamenter), præcervikal torsion
Terapi: udretning via flankesnit (stående/liggende), evt. urdretning via rulning
Prognose: afhænger af hvor hurtigt diagnosen stilles, grad af torsion og hvor hurtigt det rettes. Ofte 180 grader hvilken kan fikses, der er lille risiko for abort ved udretning

29

Hvilke to steder stammer østrogen-produktionen fra under drægtigheden?

Fra de føtale gonader og placenta

30

Hvornår er endometrial cups til stede, og hvad er deres funktion?

Produceres fra dag 37-42, peak på dag 60-80, forsvinder dag 120-150.
Producerer eCG, hvilket forårsager luteinisering af follikelbølgerne og dermed danner sekundære CLs. Har altså en LH-agtig effekt.