Reproduktionsmanagement Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Reproduktionsmanagement > Flashcards

Flashcards in Reproduktionsmanagement Deck (9)
Loading flashcards...
1

Hvornår begynder en malkeko at gå i "plus" og give profit ift. hvad hun har kostet?

Ved 2. laktation

2

Hvor mange kælvekvier når 3. laktation?

Færre end hver anden

3

Hvornår bør man foretage 1. insemination af store racer og Jersey?

Store racer: 15-17 mdr
Jersey: 13-15 mdr

4

Hvad er formålet med nykælvertjek?

En af de mest kritiske perioder. Sikre god start på laktationen. Erkende huld, tilb. efterbyrd, skedebetændelse, metritis, ketose, mastitis osv i tide og behandle. Dyrlægen får "føling" med besætningen. Registrering

5

Hvilke parametre tjekkes ved nykælvertjek?

Huld,yver, CMT, ketose (ikke et krav), bør, skede, kalve

6

Hvordan behandles der når en nykælver har en bør-score på over 5, feberm flåd osv? (metritis)

Universiel AB i 3-5 dage, fx tetracyklin, sulfa, cefalosporiner osv

7

Hvordan behandles ketose?

200 g propylenglykol i 3-5 dage (score 3, begyndende). Ved score 4-6 gives det samme + binyrebarkhormon injektion

8

Hvilke 3 metoder anvendes til brunstdetektion?

Visuel brunstobservation, aktivitetsmåler, progesteronmålinger

9

Ved hvilke problemer vil man udføre gynækologisk undersøgelse af "problemkøer"?

Køer med flåd, manglende brunst, negativ drægtighedsundersøgelse, uregelmæssige omløbere; tegn på brummerko