Drægtighed, drøvtyggere og svin Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Drægtighed, drøvtyggere og svin > Flashcards

Flashcards in Drægtighed, drøvtyggere og svin Deck (23)
Loading flashcards...
1

Hvor længe er en so drægtig?

116-117 dage

2

Hvor længe er en ko drægtig?

147-150 dage

3

Progesteron opretholder drægtigheden, og produceres to steder. Hvor henne og hvornår?

CL producerer progesteron først, herefter tager placenta over fra 4. til 8. måned. Til allersidst mest fra CL igen

4

Hvilke arter er helt afhængige af CL-progesteron fra konception til termin?

Svin og geder

5

Hvor mange embryoner skal der mindst til for at bevare drægtigheden hos søer?

4, mindst to i hver side (det ene kan mummificere og så kommer der kun ét foster ud)

6

Hvilken slags placenta har svin, heste og ruminanter?

Diffus epitheliochorial kotyledynær placenta, 6 lag

7

Hvilken form har kotyledoner hos hhv. kvæg og de små ruminanter?

Kvæg: konvekse.
Får og ged: konkave

8

Hos kvæg kan udveksling af kar og hormoner mellem fostre give freemartin (tyrekvig). Hvorfor sker dette ikke hos svin?

Svins placenta har nekrotiske ender, uden karudveksling. Dvs. der sker ingen udveksling af blod eller hormoner fra det ene foster til det andet

9

Hvorfor er dyreunger fuldstændigt afhængige af kolostrum, modsat menneskeunger?

Fordi dyr ikke får antistoffer over placenta

10

Hvad prædisponerer kvæg til at få vaginalprolaps sidst i drægtighedsperioden?

Hereford, dog avlet mere væk nu. Ældre, flergangsfødende, tidligere fødselsvanskeligheder, mangel på motion, opstaldning med lav bagpart, flere fostre, børvattersot og vomoverfyldning, østrogen-holdigt foder, tryk på slap vaginalvæg

11

Hvad er forskellen på intermitterende og permanent vaginalprolaps hos ko?

Intermitterende: hos den liggende ko, men forsvinder når koen står op
Permanent: uafhængig af koens stilling

12

Hvad er Fergusons refleks?

Får dyret til at presse, når der ligger noget i bækkenet som skal ud

13

Hvilke komplikationer kan komme af vaginalprolaps hos kvæg?

Læsioner, ødem, rektalprolaps, mangelfuld opblokning, vanskelig vaginal forløsning, vaginitis, fosterdød, dystoki, beskadigelse af prolaps

14

Hvilken terapi kan gives ved vaginalprolaps?

Rengøring af prolaps: reponering, højt placeret bagpart, vulvasutur (Bühner sutur)

15

Hvordan udføres og anlægges Bühner sutur ved vaginalprolaps?

Epidural og/eller lokalanalgesi. Sy med perlonbændel subkutant langs vulva, knyttes ventralt. Incision dorsalt og ventralt for rima vulvae på 2 og 3 cm. Nålen føres først dorsalt langs den ene vulvalæbe, trådes, og trækkes ned i den ventrale incision. Samme procedure i den anden side. Suturen strammes

16

Børvattersot hos kvæg kan skyldes to ting. Hvilke, og hvilken er mest hyppig?

Hydramnion (misdannet foster)
Hydrallantois (90% af tilfældene, placental dysfunktion)

17

Hvornår i drægtigheden ses børvattersot, og hvad er de kliniske tegn?

Ses de seneste 3 mdr. Høj, tøndeformet udspiling, er tyk helt oppe dorsalt pga. allantois-udspiling. Rektaleksploration: føles som trommeskind uden føtus

18

Hvad er terapi og komplikationer ved børvattersot? Hvad er der ofte galt med kalven/e?

Terapi: induktion, kejsersnit og VÆSKE. Langsom tømning for at undgå hypovolæmisk shock.
Komplikationer: primær mangelfuld opblokning, primær vesvækkelse
Kalven: ofte tvillinger, ofte misdannelser

19

Hvorledes opstår bugbrok oftest, og hvad er terapi?

Ofte som følge af traume, bør slagtes

20

Hvad er årsag og terapi for forlænget drægtighed hos ko? Hvor meget er den forlænget?

Forlænget op til et halvt år.
Årsag: manglende funktion i HPA-akse hos kalven; den sætter normalt fødslen igang med HPA
Terapi: efter 3 uger: induktion og kejsersnit

21

Hvad medfører forlænget drægtighed (>120 dage) his so?

Fosterdød

22

Hvilke ting kan sammen forsage drægtighedssyge/ twin lamb disease hos får?

Højt energiforbrug, mange fostre, dårlig foderstand, flytning, dårlig græsgang. Allerede ved 3 lam er de i farezonen, flere end det er meget patologisk. Kan ikke samle energi til så mange lam

23

Hvad er symptomerne på drægtighedssyge/ twin lamb disease? Hvad er terapi?

Ketose, isolation fra flok, ataksi, letargi og blindhed.
Terapi: glucose IV/PO/SC, calcium IV, fødselsinduktion