Ikterus og leverlidelser Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Ikterus og leverlidelser > Flashcards

Flashcards in Ikterus og leverlidelser Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvad kan være prehepatisk årsag til ikterus?

Oftest uconjugeret/indirekte bilirubin, som kommer af hæmolyse af RBC.
Hæmoglobin -> heme -> uconjugeret bilirubin. Bliver conjugeret i hepatocytterne.

2

Nævn de 4 overordnede diff-diagnoser til præhepatisk ikterus, med eksempler.

Infektiøse lidelser: Piroplasmosis (babesia), Equine infectious anemia, Anaplasma phagocytophilium.
Immunmedierede lidelser: autoimmunt, alloimmunt (neonatal isoeryhtrolyse), sekundært (vira, bakterier, neoplasi, Penicillin).
Oxidativ skade på RBC: løg, hvidløg, rød ahorn.
Iatrogent: hypo/hypertonisk saltvand, inkompatible blodtransfusioner.

3

Hvad er hepatisk årsag til ikterus?

Leversygdom: uconjugeret>conjugeret bilirubin.
Øgede hepatocellulære enzymer.

4

Hvad er posthepatisk årsag til ikterus?

Oftest galdeobstruktion, oftest conjugeret bilirubin.
Conjugeret bilirubin -> vandopløseligt -> udskilt med urinen -> bilirubinuri

5

Nævn 3 vigtige tegn på leversygdom

Ikterus, vægttab, fotosensitivitet-dermatitis på hvid hud

6

Hvilke kliniske tegn ses ved hepatoencephalopati (leversvigt)?

Depression, excitation, ataksi, svaghed, cirklen, hovedpressen, koma, bilateral laryngeal paralyse

7

Hvilke kliniske symptomer på leversvigt ses oftere hos ruminanter end heste?

Ascites, tenesmus, rektalprolaps, diarre

8

Nævn de to enzymer, der er specifikke for leverskade hos heste og drøvtyggere

SDH - sorbitol dehydrogenase
GLDH - glutamat dehydrogenase

9

Hvad kan lede til øget galdesyre i dyr?

Nedsat ekskretorisk funktion, så det hober sig op i cirkulationen.
Nedsat transport til leveren (portosystemisk shunt)
Leverpatologi, der umuliggør fjernelse af galdesyre fra portalcirkulationen

10

En leverbiopsi kan give viden om problemer i leveren. Hvordan skal man give terapi når man ser bakterier/inflammation, plasmaceller og parasitlæsioner?

Bakterier + inflammation: AB
Plasmaceller: kronisk aktiv hepatitis, giv corticosteroider
Parasitlæsioner (eosinofile): giv antihelmintika

11

Nævn infektiøse og non-infektiøse leverlidelser hos føl

Infektiøse:
Tyzzers disease (clostridium abscesser), EHV, som del af en septikæmi, Parascaris equorum
Non-infektiøse: jernforgiftning, SIRS, hypoxi (ashyxia syndrom), congenitale anomalier (shunts, galdegange osv).

12

Hvilken terapi kan gives for at støtte en patient med leversvigt?

Væsketerapi for at ordne dehydrering, elektrolytter og syre-base balance.
IV glukose for at støtte leverens metabolisme og give energi, samt undgå hyperlipæmi/ketose
Antiinflammatoriske midler

13

Hvilken terapi kan gives for at støtte en patient med hepatoencephalopati ved leversvigt?

Sedation/antikonvulsanter ved behov.
Nedsætte ammoniak ved at bruge laktose og neomycin (slår GI-flora ihjel der producerer ammoniak)
Ingen bicarbonat: øger ammonia/ammonium ratioen og nedsætter urinudskillelsen af ammoniak