Reproduktionsfysiologi, handyr Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Reproduktionsfysiologi, handyr > Flashcards

Flashcards in Reproduktionsfysiologi, handyr Deck (35)
Loading flashcards...
1

Hvilke dyr har hhv. longitudinale og horisontale testikler?

Longitudinale: tyr og vædder Horisontale: hingst, orne og hund

2

Beskriv overordnet funktion i henhold til sæd for testes, epididymis, acc. kønskirtler og penis

Testes: "fabrik", spermatogenese

Epididymis: modning og opbevaring

Accesoriske kønskirtler: overfladecoating, metabolske substrater

Penis: leveringssystem, erektion og ejakulation

3

Hvad er emission og ejakulation? Hvilke nervesystem styrer dette?

Emission: bevægelse af sæd og sædplasma ind i urethra

Ejakulation: bevægelse af sæd ud af urethra (hovedsageligt styret af sympatiske nerveimpulser)

4

Beskriv hvordan erektionen sættes igang? Hvilket nervesystem er involveret?

Seksuel stimulation -> parasympatiske neuroner frigiver NO, hvilket får små arterier til penis til at dilatere -> vener kompresseres, så blodflow væk fra penis mindskes -> blod akkumulerer i det vaskulære rum i det erektile væv i penis -> penis svulmer op og har erektion

5

Hvad er spermacytogenesen?

Spermatogonia deler sig til spermatocytter, hvilke deler sig yderligere til spermatider

6

Hvad er spermiogenesen?

Spermatiderne differentieres til spermatozooer

7

Hvor ofte frigives GnRH, og hvad producerer LH hos handyr?

Pulsativ frigivelse af GnRH 4-8 gange pr dag, og dermed pulsativ frigivelse af LH og FSH.

LH har effekt på testiklerne -> produktion af testosteron

8

Hvad er blod-testisbarrierens funktion? Hvad består den overordnet af?

Efter meiosen er sædcellernes overflade fremmed for immunsystemet, så hvis dyret ikke har denne barriere, vil immunforsvaret danne antistoffer. Barrieren består primært af tight junctions mellem sertoliceller

9

Hvor findes sertoliceller, og hvad er deres primære funktioner?

Ligger inde i basalmembranen i de seminiferøse tubuli, holdt sammen af tight junctions. Har receptorer for FSH og testosteron. Producerer inhibin og androgen binding protein (ABP)

10

Hvor findes de leydigske celler, og hvad er deres primære funktioner?

Ligger mellem de seminifeørse tubuli. Har LH receptorer. Syntetiserer steroider A(ndrogener) som reaktion på LH-stimulation, pulsativ syntetisering og frigivelse.

11

Hvilken effekt har FSH ifb. spermatogenesen?

Omdanner testosteron til dihydrotestosteron (DHT), som er mere stabilt. Stimulerer produktionen af ABP og Inhibin. Stimulerer spermatogenesen og frigiver spermatozoer

12

Hvad er effekten af en hæj koncentration af både, testosteron, E2 og DHT?

De laver negativ feedback på hypothalamus/hypofysen, så produktionen af GnRH nedsættes (og dermed LH og FSH)

13

Hvilken effekt har androgener?

Stor effekt på sertoliceller, hvor det diffunderer in og udskilles til blodet. Påvirker muskler, accessoriske kønskirtler samt produktion og modning af sæd.

Yder negativ feedback på hypothalamus -> inhibering af LH-frigivelse

14

Hvad er meningen med at administrere exogent testosteron?

Øger systemisk koncentration -> negativ feedback -> reduktion i LH og endogen testosteronproduktion -> inhiberet spermatogenese. Testiklerne atroferer, fordi de får negativ feedback om at der er nok testosteron

15

Hvad er meningen med administration af GnRH?

Stimulerer den endogene testosteronproduktion, uden at forstyrre balancen mellem lokal og systemisk androgen.

Hvis det gives kontinuerligt udmattes FSH og LH. Kan bruges til at øge libido hos dyr, der er svære at tappe.

16

I hvilken rækkefølge udvikles sædceller, og hvor foregår det?

Mitose af spermatogonier basalt i basalmembranen af tubuli semineferi.

Bliver til primære spermatocytter, som undergår meiose i lumen til sekundære spermatocytter. Undergår meiose igen til spermatider, som føres til epididymis

17

Nævn karakteristika for fertil/vital spermatozoo

Progressiv motilitet (kan bevæge sig fremad/på langs med egen kropslængde)

Normal morfologi (hoved, hals, mellemstykke, hale)

Intakte cellemembraner

Sæd resevoir i hundyret

Capacitation

Acrosomreaktion

18

Hvad er capacitation og hvad er funktionen?

Nødvendigt for at befrugtningen kan fnde sted. Ændringer i hovedet. Sæden skal befinde sig et bestemt sted i hundyret for at få maksimal fertilitet. Proteiner fra sædplasmaet dækker spermatozooens hoved, dette fjernes for at den kan befrugte.

19

Hvad er den acrosomale reaktion og hvordan startes den?

Startes ved kontakt til æggets "jelly coat". Sædets akrosom frigiver dens indhold via exocytose. Gør det muligt for spermatozoet at penetrere zona pellucida.

20

Hvilke dyr afgiver flere fraktioner under ejakulation, og hvad består de af?

Orne, hingst og hund.

1. fraktion: fra accessoriske kønskirtler

2. fraktion: sædholdigt fra epididymis

3. fraktion: gel-fraktion, laver prop i cervix

21

Hvilke 4 parametre kigger man på ved makroskopisk vurdering af sæd?

Mængde, konsistens, farve og ekstranøst materiale

22

Hvilke 4 ting ser man på ved mikroskopisk evaluering af sæd?

Individuel motilitet (i %, "progressiv motilitet")

Sædmorfologi (normal/abnormal)

Membranintegritet (intakte membraner vil være eosin-negative (hvide) i en eosin-nigrosin farvning)

Koncentration (makler/neubauer kammer)

23

Sæd er følsomt overfor køling. Hvad bør man gøre med udstyr?

Forvarme det på varmeplade før sædvurdering. 36-37 grader er optimalt

24

Ved vurdering af sædabnormaliteter kigger man på hvilke to ting, og hvad vil man se ved abnormaliteter?

Lokalisationen: hoved, mellemstykke, hale

Hvor det er opstået: primært (defekt spermatogenese i testis, defekt hoved/mellemstykke).

Sekundært (epididymis, protoplasmiske droplets)

Tertiært (post-ejakulation, loopede haler)

25

Beskriv råsæd

Ikke fortyndet! Skal bruges indenfor 10-15 minutter. Alle arter

26

Beskriv frisk sæd

Råsæd tilsat fortynder. Stuetemperatur, skal bruges inden 4 timer efter opsamling

27

Beskriv køle/transportsæd

Hund og hingst: 5 grader

Orne: 16-18 grader

Holder i 48 timer

28

Beskriv frostsæd

Opbevares i flydende nitrogen (-196 gr)

Godt til tyr og vædder.

Varierer fra hingst til hingst

Dårligt til orner, stadig forsøgsbasis

29

Hvad indeholder sædfortynder, og hvad siger EU-lovgivning om antibiose?

Fortyndet sæd SKAL indeholde antibiotika. Man bruger ofte 4-5 præparater og skyder bredt.

Buffer (pH 6,8-7,4, citrate, TRIS, PBS..)

Membranstabilisator (undgå kuldechock, mælkeproteiner, æggeblomme)

Opretholde osmotisk tryk (kulhydrater, proteiner)

Energi (kulhydrater)

Antibiotika

Evt. cryoprotektiva (% iskrystaller)

30

Hvor langsomt skal sæd køles for at undgå kuldechock?

0,03-0,5 grader pr minut (hingst)