Mastitis II - behandlinger Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Mastitis II - behandlinger > Flashcards

Flashcards in Mastitis II - behandlinger Deck (3)
Loading flashcards...
1

Beskriv det ideelle antibiotikum for systemisk behandling af mastitis?

Svag base med høj biotilgængelighed, lidt proteinbinding og opløselig i fedt

2

Hvilket AB er førstevalg til behandling af mastitis?

Penicillin. Ved kraftig mistanke om colimastitis bør benyttes bredspektret antibiotika

3

Hvordan behandles en klinisk mastitis typisk?

Hyppig udmalkning (fjerner debris og mælk, AB virker bedre i tomr yver), oxytocin til at lægge mælken ned, NSAIDs, AB i 3-5 dage