Komplicerede sår Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Komplicerede sår > Flashcards

Flashcards in Komplicerede sår Deck (30)
Loading flashcards...
1

Beskriv i stikord handlingsplanen for sår involdverende vitale strukturer

(Førstehjælp/shockbehandling) -> generel klinisk undersøgelse -> anamnese -> sedation -> klargøring af sår + omgivelser (vask og klipning) -> sårundersøgelse -> yderligere diagnostiske undersøgelser -> sårdiagnose -> prognose -> valg af behandlingsstrategi

2

Hvornår vil man benytte heling per secundam?

Hvis såret ikke kan renses eller sys, det må hele af sig selv

3

Hvornår vil man anvende forsinket suturering?

Ved meget kontaminerede sår, hvor der bruges åben sårbehandling i 5-26 dage inden suturering

4

Hvornår er et akut sår kompliceret?

Når det involverer knogler (fx blottet knoglevæv = periosten er rykket af), synoviale strukturer, sener og ligamenter, områder med stor bevægelighed (over led), steder der ikke kan bandageres

5

Sårets placering er meget afgørende for, om såret er kompliceret. Hvad skal man altid undersøge ved sår?

Kanaler eller lommer længere væk end det synlige sår. Undersøges med sondering og digital eksploration

6

Hvordan kan kontrastundersøgelser benyttes i udvidet diagnostik af sår?

Kan fx finde sår i hovsålen. Kontrast gennem stikkanalen i såret, man kan se om det spreder sig op langs seneskeden (kompliceret)

7

Ved hvilke sår bør man udtage ledvæske til analyse?

Ved sår tæt på synovialstrukturer. Vær obs på iatrogen ledinfektion, kan være svært ved cellulitis.

8

Hvilke parametre ses ved en inficeret ledvæskeprøve?

Hvis man ikke kan læse avisskrift gennem væsken, er den inficeret. Vil have høj protein, WBC og neutrofile.

9

Hvordan udfører man tryktest?

Injicer sterilt saltvand ind i leddet. Kommer det ud et andet sted, viser det at der er hul fra såret ud i leddet

10

Hvilke to ting kan man se ved hjælp af ultralyd af led?

Øget mængde ledvæske (effusion) og proliferation af synovialmembranen

11

Hvad kan artroskopi bruges til?

Evaluering af hvor slemt det er + rense leddet op. Fjerne fremmedlegemer

12

Hvilke to parametre måles ved en blodprøve ifm. sår?

Leukocyttal og akutproteiner

13

Hvilken struktur er ofte involveret ved en hospitalskrævende patient (emergency)?

Synovialstrukturer

14

Hvilken behandling iværksættes ved sår involverende synovialstrukturer?

Aggressiv behandling, især hvis infektionen har nået at etablere sig. Sårdebridement og -behandling, antibiotika, NSAID. Det er afgørende at fjerne inflammationsprodukter

15

Beskriv principperne for sårdebridement

Alt nekrotisk/beskadiget væv skal fjernes, mest muligt væv skal bevares. Lavage udføres med isoton væske

16

Hvilke skadelige effekter ses af inflammationsprodukter, og hvilken gruppe lægemidler kan afhjælpe dette?

Destruktion af ledbrusken og adhærencer. NSAIDs hæmmer nedbrydningen af ledbrusken og reducerer inflammationen (PGE2). Fx phenylbutazon, flunixin, firocoxib

17

Hvad er fordele og ulemper ved at bruge through-and-through lavage til fjernelse af inflammationsprodukter?

Nemt, billigt. Begrænset effekt, da mange compartments ikke skylles, og debris og fibrin efterlades i leddet

18

Hvad er fordele og ulemper ved at bruge arthroskopisk lavage til fjernelse af inflammationsprodukter?

Detaljeret overblik over leddets tilstand (alt debris findes og fjernes), kommer ind i de fleste compartments. Lavage med stort volumen væske, store krav til udstyr og ekspertise, dyrt (billigere i det lange løb?)

19

Hvilke ting er med til at reducere prognosen ved spetisk atritis?

Stigende varighed, involvering af knogler, sener og ligamenter, positivt dyrkningssvar (især stafylokokker), vedvarende abnorm ledvæske, stigende krav til hesten

20

Hvordan behandles blottet knoglevæv og sekvesterdannelse?

Aggressivt debridement af blottet knoglevæv (fx kirurgisk fil), beskyt mod udtørring med hud (suturering) og bandager

21

Hvad er prognosen for hhv. strækkesener og bøjesener?

Strækkesener har generelt en bedre prognose. 62-80% vender tilbage til fuld atletisk funktion Ved bøjesener: 31% aflives, 41% vender tilbage til begrænset ridning, 18% til fuld atletisk funktion

22

Hvilken behandling er vigtig ved strækkesenelacerationer?

VIGTIGT at suturere (komplet, partiel, HUD, ikke sene). Sene kan ikke sutureres, så enderne skal klappes ind. Huden skal syes sammen oven på. Alt der ikke skal hele per secundam er til fordel for hesten. Partiel suturering er at lukke såret så meget som muligt. Brug polypropylentråd, afspændende suturer er nyttige, brug gummirør til at fordele trykket. Herudover 2-4 ugers immobilisering i fuld extension med gips/skinne, så patienten ikke vader rundt

23

Bøjesenelacerationer er en specialistopgave. Hvilken behandling kan iværksættes i felten?

Bandagering af såret, immobilisering af benet: Kimzey-skinne, monkey splint, hjemmelavet skinne. Benet skal være let flekteret. Herefter henvisning til hospital

24

Hvordan behandles bøjesenelacerationer på hospitalet?

Tenorrhaphi, behandling af seneskede (hvis involveret), længerevarende immobilisering, antibiose, NSAID, specialsko, rekonvalescens i 6-12 måneder

25

Beskriv dette sår, kompliceret/ukompliceret

Ingen vitale strukturer involveret, masser af væv, skarpe rande, intakt periost. Ukompliceret.

26

Beskriv dette sår, kompliceret/ukompliceret

Ukompliceret. Kontamineret, over led, negativ tryktest. Lav grad af problem-potentiale

27

Beskriv dette sår, kompliceret/ukompliceret

Ukompliceret. Kontamineret, over led, gammelt. Skær snavs af, men skær ikke i huden

28

Beskriv dette sår, kompliceret/ukompliceret

Kompliceret sår, da det er i balleregionen som har et stort lateralt stræk. Hver gang hesten tager et skridt, går sårrandene fra hinanden. Vigtigt at undgå excessivt granulationsvæv. Vigtigt at låse hovspillet bag i hoven; brug en ringsko til dette

29

Beskriv dette sår, kompliceret/ukompliceret

Sidder dårligt sted, hestesår heler næsten kun ved neoepitheliasering. Der er intet epithel her, selv efter flere uger. Indikerer at der er noget galt, tag en biopsi. Sandsynligt at det er en form for neoplasi (ofte sarkoider)

30

Beskriv dette sår, kompliceret/ukompliceret

Ukompliceret. Dorsalt sår. Hesten står underligt, der er en overskåret strækkesene og blottet knoglevæv. Dog er det meget rent og man vil kunne få et pænt resultat