Repropatologi hoppe, ikke-drægtig Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Repropatologi hoppe, ikke-drægtig > Flashcards

Flashcards in Repropatologi hoppe, ikke-drægtig Deck (29)
Loading flashcards...
1

Nævn de 3 naturlige lukninger/segl i genitaltragten mod kontamination fra det eksterne miljø

Labia vulva, vulvo-vestibulum og cervix

2

Nævn to ting som supoptimal vulvakonformation prædisponerer til

Windsucking og fækal kontamination af labia vulva (-> vaginitis, endometritis)

3

Hvilke heste er specielt plaget af dårlig vulvakonformation?

Fuldblod, varmblodsracer, travheste
Sjældent ponyer og koldblod

4

Hvad betyder pneumo-uterus og pneumovagina? Hvad kan give det iatrogent?

Luft i uterus og windsucking. Efter insemination

5

Kronisk irritativ vaginitis: årsag og kliniske symptomer?

Insufficient labia vulva funktion -> suger luft ind i vagina.
Kliniske observationer: dårlig vulvalukning, pneumovagina, dermatitis perinealt, vaginitis (hyperæmisk slimhinde), evt. endometritis. "hvinskhed"

6

Beskriv hvinskhed

Overfølsomhed/hypersensitivitet. Hypersensitiv i flankerne, bagpart, perinealområde. Stereotyp adfærd, halepisken. Nedsat præstation/"uridelig"

7

Hvad er teorien bag hvinskhed?

Henførte smerter. Områder i CNS modtager både viscerale afferente finre og sensoriske fibre fra huden. "Forvirring" omkring kilden til afferent aktivitet, hyperalgesi og allodyni udvikles. Tærskelværdien falder i rygmarven for somatiske impulser

8

Hvad er diagnose og terapi for windsucking?

Diagnose: windsucking-test, ultralyd (+/- pneumouterus), anamnese ("problemhoppe", drægtighedstab, hvinsk)
Terapi: vulvoplastik (caslick operation) lige efter insemination/bedækning. Før foling klippes arvævet i den dorsale vulvakommisur op igen

9

Hvordan udføres en caslick vulvoplastisk operation?

Anæstesi af labia vulva fra dorsale kommissur til niveau med ischium. Tvangsboks/brems/evt. mild sedation
Injektionslinje: pigmenterede linje mellem hud og vestibulum-slimhinde
Kanyle: 21G. Lidokain m. noradrenalin, ca. 2 * 10 ml
Begynd ventralt i niveau med ischium, klip med buet saks på pigmenterede linje i slimhinde, ca. 5 mm bredt vævsstykke klippes af.
Sutur: afbrudt eller fortløbende, non/resorberbar. Heling 10-12 dage. Ingen antibiose. Tjek vaccination for tetanus! Tjek for "huller" i syning

10

Beskriv urovagina. Hvad prædisponerer det for, og hvad er terapi?

Pooling af urin i craniale vagina (prædisponeret af vulvokonf., pneumovagina, alder).
Kan give vaginitis, cervicitis, endometritis, henførte smerter?
Terapi: vaginoplastik, urethral ekstension

11

Den hyppigste årsag til infertilitet hos hopper er endometritis. Nævn 4 former

Seksuelt overført endometritis, kronisk inffektiøs endometritis, persisterende endometritis induceret af inseminering/bedækning, kronisk degenrativ endometritis

12

Hvad er symptomerne på endometritis?

Asymptomatisk, dog infertilitet. Væske i uterus, flåd fra vulva, på hale eller bagben (sjældent!)

13

Hvilke bakterier giver ofte endometritis (4)?

Streptokokkus, E. coli, Staf. albus, Staf. aureus

14

Beskriv det innate immunrespons ved deponering af sæd i uterus

Ved bedækning kommer der sæd + bakterier, starter uterus-respons. WBC (især neutrofile) kommer via blodet til uteruslumen efter 30 min. Fagocyterer sædceller + bakterier, aktiverer prostaglandin -> myometriekontraktioner -> hoppen "renser" uterus for døde sædceller, inflammation og WBC. Normalt immunrespons.

15

Beskriv konsekvensen af "problemhopper" ifm. det innate immunrespons ved deponering af sæd i uterus. Hvilket stof kan man behandle med?

Har svækkede myometriekontraktioner -> får ikke renset ud for bakterier og døde sædceller -> akkumulation af væske i uterus -> inflammation og evt. infektion -> peristerende endometritis/ persistent post mating endometritis. Embryonet går til, når det kommer ned til dette efter 5,5-6 dage. Kan behandles med oxytocin, god effekt

16

Hvordan behandles persisting post mating endometritis?

Skyl med 1-2 liter NaCl/Ringer laktat 4 timer efter AI
Oxytocin hver 4.-6. time
Evt. antibiotika ved positiv BU
Overvej Caslik ved suboptimal vulvakonformation

17

Hvad ses histologisk ved endometrose? Hvad kan det give af problemer?

Inflammation, endometriekirtler med periglandulær fibrose og cystisk glandulær distension, samt lymfatiske lacunae. Ved meget fibrosering er kirtlerne ikke længere funktionelle.
Folingsprocenten falder med øget endometrose

18

Hvad kommer endometriecyster af, og hvad er konsekvensen? Hvad kan det forveksles med på ultralyd?

Glandulære (periglandulære fibrose): 5-10 mm
Lymfatiske: okklusion af lymfatiske gange: > 1 cm, høj prævalens hos ældre hopper.
Nedsætter den placentale aktive overflade/kapacitet -> nedsat frugtbarhed. Snyder, kan ligne tvillinger på UL (men vokser ikke og bevæger sig ikke)

19

Hvilken bakterie giver kontagiøs equin metritis (CEM)? Hvad er symptomerne?

Taylorella equigenitalis (anmeldepligtig!), venerisk sygdom (bedækning, AI). Hingst asymptomatisk. Hoppe evt. akut, purulent metritis 10-14 dage efter bedækning. Kronisk carrier. Bliver ikke drætige. Føl født af inficerede hopper kan blive persistent inficerede (asymptomatiske til kønsmodne)

20

Hvordan stilles diagnosen for CEM?

Svaber fra hoppe i østrus (endometrium, cervix, clitoral fossa).
Hingst: urethral fossa, urethra, preputium, penis' overflade

21

Hvordan behandles CEM?

Intrauterin lavage, penicillin 5-7 dage. Clitoris, fossa og sinus renses og vaskes i chlorhexidin i 5 dage

22

Hvad ligger ofte til grund for tredje grads udrivning af perineum?

Ofte primipare hopper, holdningsfejl, for stort foster, føllets hov eller mule fanges i dorsale vulvo-vaginale fold, veer presser føllet igennem

23

Hvordan behandles udrivning af perineum?

Straks: antibiotika, NSAID, tetanus-profylakse
Kirurgisk korrektion tidligst efter 2-3 uger (risiko for rekto-vaginal fisteldannelse hvis for tidligt), afvent nekrose og afstødning af beskadiget væv

24

Hvordan repareres perineal udrivning?

Epiduralblokade, faste 24 timer før samt paraffinolie PO -> blød fæces.
Disseker fra intakte rekto-vestibulære hylde og kaudalt langs siderne af skaden, lav derved siderne til en ny hylde. Kontinuerlig horisontal madrassutur -> inverterer vestibulums mucosa. Afsluttes med caslick

25

Hvilken adfærd ses ved granulosa celletumor?

Producerer østrogen -> persisterende østrus, nymfomani

26

Hvilken adfærd ses ved theca-celletumor?

Producerer androgener -> agrressiv, hingste-adfærd

27

Hvordan stilles diagnosen granulosa-celletumor?

Adfærd. palpation af ovarie (stort uden normal facon, lille inaktivt (inhibin), evt. hormonmålinger ved tvivl. Inhibin er forhøjet ved 90% af hopperne, negativ feedback på FSH. Bedste biomarkører er inhibin og AMH (anti-müllerian hormone), som er forhøjet

28

Hvordan stilles diagnosen theca-celletumor?

Testosteron er forhøjet i 50-60% af hopperne. Adfærd.

29

Beskriv optimal vulvakonformation

Anus og vulva i lodret
over 80% af vulva under ischium
Vertikal position af anus og vulva, eller <10-25 graders hældning fra lodret