Fødsel, drøvtyggere og svin Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Fødsel, drøvtyggere og svin > Flashcards

Flashcards in Fødsel, drøvtyggere og svin Deck (30)
Loading flashcards...
1

Hvad er definitionen af opblokning, og hvilke 3 hormoner er involveret?

Udvidelse af cervix, folderne i uterus forsvinder. Styres af prostaglandin, relaxin og østrogen.

2

Under drægtigheden sker der et progesteron-blok af myometriet. Hvad er konsekvensen af dette?

Myometriet kan ikke reagere på de overordnede kønshormoner

3

Hvad er det absolut vigtigste stof under en fødsel?

Cortisol.

4

Beskriv hvorledes cortisolproduktionen sættes igang ved fødslen

Stressorer ifm. fødsel -> hypothalamus producerer CRH -> hypofysen producerer ACTH -> binyrebarken øger cortisolproduktionen kraftigt

5

Normalt virker cortisol ved negativ feedback. Hvad ændres under fødsel?

Under fødsel bindes cortisol i plasma, så hypothalamus ikke opdager, at cortisol er så høj. Dvs. der produceres fortsat cortisol

6

Hvornår stiger cortisol?

De sidste 3-4 dage af drægtigheden

7

Hvor virker fostrets cortisol og hvad er effekten?

Virker i placenta, gør at der produceres prostaglandin + enzymer der omdanner progesteron til østrogen. Smart, da vi ikke skal bruge progesteron mere

8

Hvilken effekt har prostaglandin under fødslen?

Laver luteolyse, så progesteron-blokket forsvinder. Så er fødslen sat igang! Nu går hormonerne igang med at virke

9

Hvilken adfærd startes af prostaglandin hos søer?

Redebygning

10

Hvilken effekt har relaxin fra østrogen?

Åbner cervix, og får yvervævet til at vokse (det samme gør østrogen)

11

Hvad er betydningen af, at progesteron-blokket ophæves?

Det gør at myometriet sensibiliseres, så det nu kan svare på oxytocin

12

Hvilken effekt har relaxin? Hvor frigøres det fra?

Elasticitet i bækkenligamenter; kan føles på hver side af halen -> blød -> kælver snart. Afslapper bindevæv i cervix, hæmmer tonus i uterus, stimulerer mammae. Frigøres ved luteolyse og fra placenta. Niveauet er afhængig af CL-antal; mange CL -> stimulering af mange mammae

13

Hvor dannes østrogen, og hvilken effekt har det?

I placenta. Mammae udvikles, gab junctions (til koordineret kontraktilitet), oxytocinreceptorer, opløsning af cervikalsegl: lødning af cervix, sekretorisk aktivitet (så fødselsvejen smøres, som ved brunst)

14

Hvad betyder lødning?

Ødem i vulva og yver, mælkesekretion, ligamenter synker, redebygning (so)

15

Giv kort oversigt over de 4 hændelser under kælvning

Lødning: ødem i vulva og yver, mælkesekretion, ligamenter synker (kan godt vare 1-2 uger før kælvning)
Opblokning: cervikalsegl, fødsel inden for 24 timer
Uddrivning: 2-6 timer
Efterbyrd 2-10 timer

16

Giv kort oversigt over de 4 hændelser under faring

Lødning: ødem af vulva og yver, redebygning, mælkesekretion
Opblokning: sideleje, 1-3 timer
Uddrivning: 10-20 grise, 4-6 timer.
Efterbyrd: mellem grise eller til sidst. Man ser aldrig tilbageholdt efterbyrd. Ingen yngelpleje

17

Giv kort oversigt over de 4 hændelser under læmning

Lødning: ødem i vulva og yver, mælkesekretion
Opblokning: rastløshed, isolation fra flok, primipare 2-6 timer, multipare 1-4 timer
Uddrivning: 1-3 lam, 1-2 timer
Efterbyrd: 2-4 timer

18

Hvad er oxytocins oprindelse og funktion?

Fra CL ved luteolysen, og fra hypofysebaglappen. Funktion er intercellulære kommunikation, og synkronisering af kontraktion af glatte muskelceller, vhja. stigning i calcium (pressevéer). Calcium kan ofte erstatte oxytocin hvis fødslen er gået i stå

19

Hvad hjælper vandkalven med, og hvad betyder det når den kan ses ud af koen?

Hjælper med opblokning, når den ses er opblokningen afsluttet, og uddrivningen begynder. Allantoisvæsken er rigelig og vandig

20

Hvordan ser amnionsvæsken ud?

Gulbrun, mucøs, klove ses heri indenfor 1 time efter afgang af vandkalven

21

Hvordan kommer fergusons refleks til udtryk hos soen?

Soen basker med halen, når der ligge en gris og er tæt på at blive født

22

Hvis køer får tilbageholdt efterbyrd og det ikke behandles, hvad sker der så? Hvad kan man behandle med?

Den kan hænge i 9 dage, herefter apoptose -> celleadhærencer ophører. Man kan give oxytocin, føstret er født så det må man gerne.

23

Hvad kan der ske hvis man giver oxytocin til en so der ikke har faret endnu?

Placenta kan løsne sig, så grisene dør, da placenta hos svin sidder meget løst

24

Kan man anvende cortisol medikamelt hvis fostret er dødt?

Nej, da cortisol fra fostrets binyrer virker på placenta. Hvis fostret er dødt er placenta også dødt

25

Hvornår og med hvad kan man inducere abort hos kvæg?

Indtil 4 mdr: prostaglandin medfører lyteolyse
5-8 mdr: glucocorticoid nedsætter produktionen af progesteron i placenta

26

Hvilke midler kan bruges til induktion af fødsel hos kvæg, og hvornår?

De samme som ved abort: glukocorticoider (levende eller præmatur kalv) eller prostaglandin (levende eller død kalv). Gøres KUN inden for de sidste 1-2 uger før termin!

27

Hvilken bivirkning kan glucokortikoider og prostaglandin have ved medikamentel anvendelse?

Giver øget frekvens af tilbageholdt efterbyrd

28

Hvad er indikationerne for abort hos søer?

Brunstsynkronisering, uønsket drægtighed, pyometra med CL persistens, mummificerede fostre med CL persistens

29

Hvad er indikationerne for induktion af faring, og hvornår må det udføres?

Bedre overvågning, profylakse, mod farefeberm synkroni-kuldudjævning, ved forlænget drægtighed (over 118 dage). Må udføres under 2 dage før besætningsgennemsnit

30

Hvilket middel kan bruges til induktion af faring hos søer? Hvorfor kan man ikke anvende oxytocin?

Syntetiske prostaglandinanaloger IM. Hoppen er det eneste dyr, hvor man kan inducere fødsel med oxytocin