Det nyfødte dyr Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Det nyfødte dyr > Flashcards

Flashcards in Det nyfødte dyr Deck (21)
Loading flashcards...
1

Hvilke to værdier hos det nyfødte dyr er lave ved dårlig placentafunktion?

PAG (pregnancy associated glycoproteins) og østronsulfat (hvis dette er lavt skal fødslen sættes igang)

2

Hvor mange kalve lider en neonatal død?

8-10%

3

Hvad er vigtigt at sikre for den nyfødte kalv, og hvordan kan man gøre?

Stimulering af respiration, slimen skal renses fra luftveje: med en spand koldt vand, "kalvegenopliver" (luft blæses ned, kræver ikke intubering), intubering, farmakologisk stimulation (Doxapram øger perifere kemoreceptores følsomhed for CO2), akupunktur (i midtplanet af mulen ved næseborernes ventrale begrænsning)

4

Hvilket middel kan bruges til navlepleje?

Klorhexidin

5

Hvor mange liter kolostrum bør kalven få post partum?

4 liter indenfor 4 timer, mere hvis dårlig kvalitet (flydevægt g/l)
Herefter 50-100 ml/kg 4-6 gange dagligt

6

Hvis fåret skal hjælpes med at acceptere lammet, findes to metoder, beskriv

Våd: efterbyrd eller fostervand hældes over fremmede lam, evt. stimuleres vagina og bækken (Ferguson)
Tør: fåret opbindes i 3 dage med lam. Evt. stress med fx hyrdehund, så de søger sammen og bliver "gode venner"

7

Nævn 4 livsvigtige opgaver omkring fødsel

Ilt, næring, varme, føtal programmering

8

Hvad gør cortisol, udover at sætte fødslen igang?

Modner organerne, meget vigtigt hormon! Højt cortisolniveau i blodet medfører høj overlevelsesrate

9

Hvordan vil fostret reagere ved iltmangel hhv. in utero og under fødsel?

In utero: motorisk aktivitet nedsættes, så vitale organer tilgodeses.
Under fødsel: fostret vil sprælle for at stimulere Fergusons refleks

10

Hvad er formålet med respirationsbevægelser før fødslen?

Funktionstræning

11

Før fødsel øges mængden af surfacantproteiner på lungerne. Hvad er deres funktion?

At nedsætte overfladespændingen og gøre lungerne blødere ved første inspiration

12

Hvilket stof sætter gang i produktionen af surfacant til lungerne?

Cortisol, virker mere effektivt end fødselshormoner

13

Hvornår lukkes ductus arteriosus?

I løbet af 48 timer post partum

14

Hvad er fostrets energidepot før fødsel? Hvad stimuleres frigivelsen af?

Leverglykogen, stimuleres af cortisol. Øget deponering sidst i drægtigheden

15

Hvornår er soens indhold af kolostrum halveret?

6 timer efter fødslens start, stor betydning for de sidst fødte! En faring varer 4-6 timer, dog op til 8-10 timer i dag pga store kuld

16

Hvilke 3 effekter har cortisol på det nyfødte dyrs næringstilførsel?

Vækst af mucosa og mikrovilli. Forøget absorption af IgG og glukose. Forøget produktion og sekretion af fordøjelsesenzymer.

17

Nævn de 4 perioder for etablering af patteorden efter fødsel

Pattesøgen -> patteafprøven (størst slagsmålsfrekvens) -> patteforsvar -> pattefastholden

18

Hvad er næringstilførslen (g) hos gris pr diegivning, og hvor langt er intervallet mellem hver? Hvor lang tid varer det?

25 g, ca. 1 time. Varighed i alt 5-7 min (yvermassage før og efter, mælkeløb varer kun 15-20 sek)

19

Hvilke ting er med til at sikre varmetab hos det nyfødte dyr?

Intet hårlag, kropsoverflade, vejrtrækning, adfærd, omgivelser

20

Hvilke ting er med til at sikre varmeproduktion hos det nyfødte dyr?

Sitren, brunt fedt (findes ikke hos svin), kolostrum, race, leverglykogen, adfærd, omgivelser

21

Hvad gør brunt fedt specielt ift hvidt fedt?

Brunt fedt er tæt vaskualiseret