Kastration og kryptorkisme hos hest Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Kastration og kryptorkisme hos hest > Flashcards

Flashcards in Kastration og kryptorkisme hos hest Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hvad er forskellen på et hernie og et prolaps?

Et hernie har en hinde omkring

2

Hvilken anatomisk lokalitet har betydning for, om hesten kan få tarmprolaps efter en kastration?

Lyskekanalens indre åbning (størrelse)

3

Hvad er fordele og ulemper ved den danske måde at kastrere på?

Fordele: undgår fuld anæstesi, ingen transport, nemt for ejer, billigt
Ulemper: dårlig arbejdsstilling, højere komplikationsrate, aseptisk operation ikke muligt -> heling per secundam, risiko for sædstrengsfibrose

4

Hvad kræves for at kunne udføre en stående kastration?

Yngre hingst (< 3 år), ikke for bred lyskekanal, ikke for veludviklet sædstreng, fuldstændig descensus, ingen patologi (brok eller tumor), ingen anamnese om patologi, erfaren medhjælp (brems osv), godt temperament

5

Giv kort beskrivelse af Sands teknik til kastration

Sedation og evt. kastning, brems eller udbinding, rengøring og afspritning af operationsområdet, lokalanalgesi (også selvom den er fuldbedøvet) af sædstreng, subkutant på skrotum og intratestikulært. Benyt Sands tang og Hausmanns emaskulator. Såret efterlades til heling per secundam

6

Hvad er fordelene ved de hospitalsbaserede kastrationer?

Omgivelser, tillader optimal positionering af hesten, tillader overholdelse af kirurgiske principper, tillader optimal sårhelingsstrategi

7

Hvad skal gøres post-op efter en kastration?

Dyrlægen bliver, til hesten er oppe at stå. Boksro i 24 timer post-op, herefter motion (trækture/fold). NSAID, evt. AB, tetanusprofylakse. Ejer: observer patienten mhp. postoperative komplikationer

8

Hvad er ufuldstændig kryptorkisme?

Abdomino-inguinal (bitestikel i inguinalkanalen)

9

Hvad kan være årsager til kryptorkisme?

Genetisk, arvelig -> hingsten bør kastreres. Hormonelle, mekaniske (testiklen er patologisk forandret så den ikke kan passere lyskekanalen)

10

Hvad er de kliniske symptomer på kryptorkisme?

Anamnese, scrotum er asymmetrisk, lejring af testikel ved palpation af lyskekanalens ydre åbning (størrelse, tilstedeværelse af testikel)

11

Hvilke slags kryptorkismer kan den inguinale approach løse, og hvilke er invasive og non-invasive?

Non-invasiv: inguinalt og abdomino-inguinalt kryptorkisme
Invasivt: abdominalt kryptorkide

12

Hvilke krirugiske metoder kan bruges til abdominalt kryptorkide?

Parainguinal, suprapubisk, flankesnit, laparpskopisk

13

Hvad er gået galt ved en såkaldt inkomplet kastration?

Epididymis kan ved ufuldstændig abdominal kryptorkisme ligge i proc. vaginalis i ingunialkanalen. Kan misfortolkes som hypoplastisk testikel.

14

Hvilke komplikationer kan ses efter kastration?

Peritonitis, sårinfektion, prolaps/brok (invasiv inguinal metode), anæstesirisiko, hæmorrhagi, vedvarende hingsteadfærd, penisproblemer, ødem og inflammation (aseptisk og septisk), iatrogene problemer, strengdannelser

15

Hvordan håndteres ødem og aseptisk inflammation efter kastration?

Motion, åbne kastrationssåret (sterilt!), evt. forlænge NSAID behandlingen. Dræn det og giv masser af motion

16

Hvordan håndteres ødem og septisk inflammation efter kastration?

Ligner aseptisk inflammation. Der ses flegmone, og funikulitis: Ligaturer øger risiko, usterile forhold, "champignon-dannelse" (streptokokker), sædstrengssvulst og -fistel (hyppigst i DK), kræver operativ behandling. Giv AB (ikke altid nok ved sædstrengsfistel), ætsning, udskrabning med skarp ske, kirurgi

17

Hvordan behandles hæmorrhagi efter kastration?

Påsæt Sands tang igen, boksro og acepromazin (ikke ved stort blodtab), kompression af sædstrengsstumpen med korntang, ligering, udtamponering af skrotum, (ætsning med formalin)

18

Hvad er forskellen i prognose ved prolaps af hhv. tarm og oment efter kastration?

Oment: god prognose
Tarm: slet prognose

19

Hvilke heste er i særlig risiko for prolaps efter kastration?

Unge heste + føl, da de har en meget bred lyskekanal; alle føl har en eller anden form for lyskebrok, som går væk med alderen.
Rammer især heste under 3-6 måneder, af racerne amerikansk traver, tunge koldblodsracer (trækheste), andalusere, TWH og amerikansk saddlebred

20

Forud for anlæggelse af Sands tang kan man anlægge dobbelt gennemstukken ligatur, i hvilke tilfælde?

Ved fx anamnese om lyskebrok, vid lyskekanal, neoplasi eller excessiv hæmorrhagi, ældre hingste (> 3 år)

21

Hvordan behandles omentprolaps?

Trækkes lidt frem og afklippes med emaskulator. Tjek lyskekanaler ved rektalundersøgelse. Efterbehandling er boksro i 48 timer, kortvarig suturering af skrotum (fjern efter 24-48 timer), AB, laxantia (så den ikke bruger bugpresse)

22

Hvordan behandles tarmprolaps?

Hospitalskrævende! Beskyt prolaberede tarmafsnit under transport (suturering af skrotum, indpakning).
På hospital: hesten kastes, prolaberede tarmafsnit renses og inspiceres, evt. resektion og reposition. Ligering, suturering af lyskekanalens ydre åbning

23

Tetanus er et iatrogent problem. Hvad er et typisk klinisk tegn på begyndende tetanus?

Blinkhindefremfald

24

Hvad kan være årsager til penisproblemer (sjældent)?

Ødem, trauma og hæmatomer, penislammelse, phenothiazin derivater (acepromazin)

25

I hvilken alder skal man ikke længere regne med, at testiklerne når at descendere?

1,5 år
Dog op til 4 år for nogle ponyracer

26

Hvilke to hormonmålinger kan foretages for at sikre, at hesten er renskåren?

Hingste <3 år: testosteron i serum før/efter hCG.
Hingste >3 år: østronsulfat