Equine Orthopaedic Diseases Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Equine Orthopaedic Diseases > Flashcards

Flashcards in Equine Orthopaedic Diseases Deck (47)
Loading flashcards...
1

Physitis: definition og etologi

Mest almindelige DOD. Forstyrrelse i den endochondrale ossifikation. Etologi: genetisk hurtigt-voksende heste, overvægtige føl, højt kulhydratindtag, dårlig mineralbalance, hård motion på hård bund

2

Hvor i lemmerne ses physitis oftest, hos føl på hhv. 3-6 og 8-24 måneder?

Føl 3-6 mdr: distale metacarpal/metatarsal vækstlinjer Føl 8-24 mdr: distale radius

3

Hvad er symptomerne på physitis?

Fast hævelse, måske varm og øm, hævelsen er ofte medial. Halthed. Kan give deformiteter hvis vækstlinjen lukker for tidligt

4

Hvordan stilles diagnosen for physitis?

Kliniske tegn og røntgen: når physis er forstørret, ses både metaphysis og epiphysis som værende konkave

5

Hvordan behandles physitis? Hvad er prognosen ved tidlig behandling?

Hos føl især fokus på ernæring: Kobber og zink, mindre energi til hurtigtvoksende dyr. NSAID hvis smerter. Boksro. God prognose

6

Definer osteochondrosis, samt osteochondritis og osteochondrosis dissecans

OC: DOD med manglende eller defekt osteochondral ossifikation, kan give bruskflapper, osteochondrale fragmenter eller knoglecyster

Osteochondritis: synovial inflammation pga OC

OC dissecans: når man opdager en bruskflap pga OC

7

Hvad er etoligien bag osteochondrosis?

Blodkarerne til brusken undergår nekrose, hvilket giver fokale iskæmiske områder i ledbrusken. Da disse områder ikke kan ernæres eller mineraliseres, kan områderne ikke undergå ossifikation, når denne proces når frem til områderne. OC-skaden sker altså i et lille vindue, nemlig i perioden hvor den epiphyseale brusk ernæres af skrøbelige blodkar.

8

Osteochondrosis menes at være en multifaktoriel sygdom. Nævn mulige faktorer

Biomekaniske kræfter (traume, mekanisk stress)

Mangelfuld vaskularisering

Ernæring (energi, copper, zink)

Væksthastighed

Genetik

Hormoner (insulin)

9

Hvad er de kliniske tegn ved osteochondrose? Hvilke heste får det typisk?

Ofte heste der er startet i ridning, 6 mdr - 3-4 år, varmblodsheste, ledeffusioner, med eller uden halthed, ofte mild halthed. 

10

Hvad er de to prædilektionssteder for osteochondrose?

Kan findes i alle diarthrodiale led, oftest bagknæet og hasen. Ofte bilateralt.

Knæ: lateral trochlear ridge, medial trochlear ridge, trochlear groove, distal end patella.

Has: distale intermediale ridge af tibia, lateral trochlear ridge talus, medial malleolus

11

Hvordan stilles diagnosen for osteochondrose?

Klinisk undersøgelse, halthedsundersøgelse (med intraartikulær bedøvelse), samt røntgen (husk kontralateralt), ultralyd og artroskopi

12

Hvad er behandling og prognose for osteochondrose?

Boksro, kontrolleret motion, evaluering af ernæring, NSAIDs. Kirurgisk giver bedste behandling, fjerner bruskflager og debridement. De fleste heste kan leve med OCD, men de kan ikke konkurrere på højt plan, operation ofte ikke nødvendig, men forhindrer senere problemer. Prognose afhænger af læsioner og alder. Kan hele op efter 1 år

13

Flexurale limb deformiteter kan skyldes flere forskellige ting. Hvilke, og hvilken slags ses oftest?

Kongenitale: intrauterin position, genetik, teratogene agens. Ofte digital hyperekstension, distal interphalangealled, metacarpo/metatarso-phalangeal led.

Erhvervede: ernæring, traume, polyarthritis. Sjældent digital hyperekstension, dog metacarpo/metatarso-phalangeal led og distal interphalangealled.

14

Hvordan stiller man diagnosen ved flexurale limb deformiteter?

Inspektion, palpation, manipulation, røntgen og ultralyd

15

Hvordan behandles kongenital flexural deformitet i det distale interphalangeale led?

Oxytetracyklin (ødelægger calcium, så det ikke hæmmer senen og kan dermed strække sig mere ud), ortopædisk sko (tåekstrension), NSAID, let motion

16

Hvordan behandles erhvervet flexural deformitet i det distale interphalangeale led?

Det er erhvervet pga. ubalance, knoglerne er vokset længere end senerne, som er helt udstrukkede. Ændre kosten så de bedre kan følges ad. Derudover ortopædisk sko, cast, NSAID og let motion. Kirurgi er ogsp mulighed her, overskæring af assecoriske ligament til dybe bøjesene

17

Hvordan behandles flexural deformitet af carpus, konservativt/kirurgisk?

Konservativt: IV oxytetracyklin, cast, NSAID, let motion, fysioterapi.

Kirurgisk: tenotomi (ulnaris lateralis, flexor carpi ulnaris). Desmotomi af det palmare carpalligament

18

Hvordan behandles digital hyperekstension?

Vigtigt med motion, musklerne er ikke stærke nok til at flektere leddet. Motion/svømning, ortopædisk sko

19

Den digitale ekstensorsene rupteres ofte under fødsel eller efter 1 uge. Hvordan behandles det?

Boksro, cast, ortopædisk sko. Kirurgi er ikke anbefalet

20

Hvad er ofte komplikationer som følge af behandling af flexurale limb deformiteter?

Sårdannelse og mærker efer splint/cast. Ved kirurgi er det infektioner og let/ingen forbedring af sygdommen.

21

Nævn eksempler på angulære bendeformiteter hos føl

Carpus/tarsus/kode valgus og varus, diafyse/metafyse deviation

22

Hvad gør subchondral knogle anderledes end andet knoglevæv?

Ens i henhold til biokemi og histologi.

Men det er organiseret anderledes, er tyndere og er særligt udviklet til at fordele trykket på vævet

23

Hvad er definitionen af osteoarthritis?

Non-inflammatorisk lidelse i bevægelige led, degeneration og tab af ledbrusk, og nydannelse af knogle på ledflader og marginer. OA er ikke en enkelt sygdom, men en ledreaktion på flere årsager.

24

Hvad er de kliniske tegn ved osteoarthritis?

Ledsmerter, halthed (dårlig korrelation ml smertemængde og læsionens sværhed), begrænset bevægelses range (synovialødem + proliferation, smerte, fibrose) og ledeffusion (øget kolloidosmotisk tryk og øget synovialvæskemængde)

25

Hvad kan bruges til at behandle osteoarthritis?

NSAIDs, hjælper på smerten og hæmmer en eller flere reaktioner, der danner PG (PG2 er med til at danne brusk- og knogleerosioner).

Corticosteroider (hæmmer kapillærdilation, akkumulation af inflammationsceller, frigivelse af enzymer, cytokiner og andre inflammatoriske mediatorer)

Hyaluronan (glykoasminoglykan, smørrelse til synovialstrukturer)

Diverse fodertilskud

Kirurgi (debridement, fjernelse af osteochondrale fragmenter, vurdere omfang af skaden på røntgen-negative heste)

26

Hvad kan forårsage septisk artritis?

Periartikulært sårinfektion, der breder sig, traumatisk inoculation, iatrogen inoculation, hematogen inoculation (spetikæmi hos føl), idiopatisk/post-kirurgisk

27

Septisk artritis og osteomyelitis er emergency sygdomme. Hvad bruges til behandling?

Systemisk antibiose (bred spektrum), lokal ledlavage (fjerne debris, fibrin), artroskopi, lokal antibiotika (intraartikulært, regional IV, intraosseøst), smertestillende

28

Nævn den mest gængse teori bag navicular disease (palmar foot pain)

Degenerative ændringer i hovbenet sfa. abnormal kraft mod knoglen og dens støttende ligamenter. Ofte kompression af hovbenet fra DDFT. Kan skyldes dårlig konformation og hovbalance -> abnormal høj vægt på bagerste del af hoven

29

Hvilke symptomer og kliniske tegn ses ved navicular disease?

Ofte bagtilbrudt tåakse, atrofi af strålen, digital puls, positiv tang-prøve på hoven, stiv, forkortet gang, øget halthed efter tang-test på strålen, underbens-bøjeprøve kan være positiv

30

Hvilken billeddiagnostisk tilgang er bedst til navicular disease, og hvilke behandlingsmuligheder findes der?

MRI er klart bedre end andre. Behandling kan være boksro, terapeutisk beskæring og skoning, NSAID, intraartikulær terapi og systemisk OA-modulerende lægemiddel. Derudover kirurgi (palmar digital neurectomi, kræver at lidelsen forbedres over 90% ved lokalanalgesi)