Emergencies: Kollaps, blødning, hovedfrakturer Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Emergencies: Kollaps, blødning, hovedfrakturer > Flashcards

Flashcards in Emergencies: Kollaps, blødning, hovedfrakturer Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved klinisk undersøgelse af en ehst med en mulig fraktur af hovedet?

 • Mental status og adfærd
 • Hovedholdning
 • Koordinering og gang
 • Åbenlyse asymmetrier i hovedet
 • Epistaxis eller blødning fra øregang
 • Hjernenerver

2

Hvordan behandles rostrale mandibel- og maxilfrakturer?

 • Operation under praksisforhold:
  • Cerclage: Bringe enderne af skråt brækkede knogler sammen med en ring eller en omkredsende, stramt trukket wire loop (se billede, der er flere slags fra s. 1459 i Equine surgery)
  • Lad tænderne sidde
 • Post-OP behandling
  • NSAID og AB
  • Tandrasp af involverede incisiver, for at undgå at de under tygning rammer de modstående tænder, hvilket ville forstyrre frakturhelingen.
  • Skylning af mund
  • Efterspænding af wire
  • Seponering af wire efter 6-8 uger

3

Hvilke symptomer ses ved (akut) hæmoraghi?

 • Tachykardi og tachypnø
 • Blege slimhinder ved 25 % tab
 • Porcelænshvide slimhinder ved 35 % tab
 • Svedudbrud
 • Uro

4

Ved akut hæmoragi: Hvilke kliniske parametre indikerer hhv. blodtransfusion og plasmatransfusion?

Blodtransfusion

 • Når hæmokrit akut falder til under 20
  • OBS: ikke altid der ses ændringer i denne i det helt akutte stadie!
 • Når plasmaprotein akut kommer under 40 g/L
 • Hvis vi estimerer at hesten har tabt over 30 % af sin blodvolumen
 • Hvis der fortsat er høj laktat koncentration i blodet efter væsketerapi er givet

Plasma

 • Når plasmaprotein akut falder til under 40 g/L

5

Hvilke symptomer ses ved hæmoperitoneum?

 • Kolik
 • Abdominal distension
 • Ultralyd viser blod og srømningsfigurer
 • Bughulevæske indeholder blod (NB: miltindstik)

6

Hvordan behandler man hæmoragi?

STANDS BLØDNING!

Ydre blødning:

 • Kompression med stram bandage (evt. Eshmarch)
 • Udtamponering
 • Tourniquet
 • Ligering (Sutur om karret)
 • Knusning
 • Medikamentelt

Indre blødning:

 • Koagulationsfremmende midler
 • Plasma- eller blodtransfusion
 • Tranexamsyre 5g IV 2x daglig (antifibrinolytikum = behandling eller forebyggelse af blødning, som skyldes øget fibrinolyse eller fibrinogenolyse)
 • Aminocapronsyre 30-100 mg/kg (også hæmmer af fibrinolyse)
 • Konjugeret østrogen 25-50 mg
 • Formalin

Ilt intranasalt

Klinisk US

- Almentilstand OBS shockparametre

Evt. sedering hvis den ikke står stille.

 • IKKE ACEPROMAZIN (Plegicil), da denne har hypotensiv effekt og dyret i forvejen har kompromitteret kredsløb!!!

NSAID mod smerter

 • Flunixin (Finadyne)
 • Phenylbutazon

Væskebehandling

 • Permissiv hypotension (restriktiv væskebehandling; vi tillader det lidt lavere blodtryk, så dyret ikke forbløder. Husk altid at stoppe blødningen inden der gives væske!)
 • Krystalloider (hyperton NaCl evt nødvendigt)
 • Plasmatransfusion
 • Blodtransfusion

 

7

Hvilke typer af kollaps findes der og hvad kan forårsage dem?

Syncopal

 • Tab af bevidsthed som følge af hypoperfusion i cerebrum
  • Reduceret cardiac output sekundært til hjertelidelser
  • Systemisk hypotension somfølge af neurofleks

Ikke Syncopal

 • Lidelser med et vist tab af bevidsthed
  • Seizures
  • Søvnforstyrrelser
  • Hypoglykæmi
 • Lidelser uden tab af bevidsthed
  • Muskuloskeletale hændelser
  • Metaboliske lidelser

8

Hvordan behandler man akut kollaps?

 

Sikre frie luftveje!!!

 • Intubering
 • Tracheostomi

Kontroller evt. hæmoraghi

Kontroller evt. kramper

 • Lav dosis detomidin (domosedan) og butorphanol (torbugesic)
 • Diazepam (0,1-0,25 mg/kg)
 • Phenobarbital til effekt (3-10 mg/kg)

Væsketerapi

 • Balancerede opløsninger hvis elektrolytter ikke er målt

Få hesten placering så den ligger komfortabelt og ikke skader sig selv

 

NSAIDs, evt yderligere smertebehandling

 

Ilt via nasaltubus

 

Overvej nødvendighed af AB

 

Ved anafylaktiske og lægemiddelinducerede reaktioner kan der evt gives glucocorticoid

 

 

 

9

Hvordan vil du diagnosticere årsagen til et kollaps?

Klinisk US:

 • Udtømmende anamnese - under hvilke omstændigheder skete kollapset? Har der været symptomer forud for kollapset?
 • Demografiske date - miljø osv.
 • Grundig klinisk US med fokus på:
  • Kardiovaskulære system
  • Luftveje
  • Nervesystem
  • Muskuloskeletale system

Diagnostik

 • Hæmatologi, serum biokemi, hæmatokrit
 • EKG, evt. hjertescanning
 • Endoskopi af indførende luftveje
 • Ultralyd af abdomen
 • Abdominocentese
 • Røntgen
 • Videoovervågning

Udfordringer ved diagnosticering: Kan være engangsfortéelsen eller episodisk kollaps. Eller symptomer er kun tilstede under selve kollapset.

10

Hvilke årsager kan der være til at en hest kollapser?

 

Utallige årsager!

 • Metaboliske
 • Cardiovaskulære
 • Respiratoriske
 • Muskuloskeletale
 • Centralnervøse
 • Toksikologiske
 • Farmakologiske