Højgradig halthed Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Højgradig halthed > Flashcards

Flashcards in Højgradig halthed Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvordan immobiliserer man i zone 1?

Mål: at den dorsale cortex af metacarpus/metatarsus, P1, P2 og P3 ligger i forlængelse af hinanden (med let fleksion)

Man kan benytte:

 • Gips
 • Anlæggelse af dorsal (forben) eller plantar (bagben) skinne
 • Anvendelse af kimzey-skinne eller monkeysplint: giver ikke lateromedial stabilitet!

2

Hvad gør man med frakturer i zone 4?

Humerus og scapula:

 • Immobilisering kan skade mere
 • Let skinnebandage til ekstension af carpus, hvis hesten ikke kan holde carpus ekstenderet (fx. ved nerveskade)
 • Voksne heste: afliv

Femur og pelvis:

 • Ingen stabilisering mulig
 • Evt. bandagering af den distale del af benet for at modvirke ødem
 • Ofte ledsaget af hæmoraghi --> tjek shockparametre
 • Konservativ behandling af voksne hest: afliv

3

Hvordan immobiliserer man i zone 2?

Robert Jones forbinding med en skinne lateralt

+ forben: kaudalt/dorsalt, gående fra albuen ned til jorden

+ bagben: plantart gående fra hasen ned til jorden

4

Hvilke symptomer ses ved indtrådt søm?

 • Akut, svær halthed
 • Hævelse i benet
 • Forstærket pulsation i benet
 • Evt. systemiske tegn på infektion
 • OBS: farlige tredjedel af hoven = strålen

5

Hvilke diagnostiske hjælpemidler andvendes ved højgradige haltheder?

 • Røntgen
 • Ultralydsscanning
 • Synoviocentese
 • Evt. diagnostiske blokader?

6

Hvilke tilstande er mest sandsynlige ved højgradig halthed?

Hovbyld

Kodeledsforvridning

Septisk synovitis

Fraktur

Penetrerende fremmedlegeme i sålen

7

Hvordan lægges en Robert-Jones forbinding?

Alternerende vat og elastikbind (Danabind)

 • Forben: 3 lag
 • Bagben: 2 lag

Afsluttes med tensoplast.

Skal ligge stramt (når man knipser på den, skal den lyde som en vandmelon)

8

Hvordan behandles dybe læsioner i strålen? (den farlige tredjedel af sålen)

Medicinsk:

 • NSAID
 • AB: IV, intrasynovialt eller regional perfusion

Kirurgisk: en specialistopgave, henvis til hospital

9

Hvordan immobiliserer man i zone 3?

Robert Jones forbinding med en skinne lateralt forlænget i proximal retning for at modvirker abduktion af benet

+ forben: kaudalt/dorsalt, gående fra albuen ned til jorden

+ bagben: plantart gående fra hasen ned til jorden.

Svært at stabilisere bagbenet i zone 3!

10

I hvilke situationer bør man ALTID stabilisere?

Hvis der er diagnosticeret en fraktur

Hvis der er diagnosticeret en senelaceration

Hvis diagnosen er inkonklusiv

11

Hvornår siger man at en hest højgradigt halt?

Ved grad 4 eller 5 på AAEP skalaen

12

Hvordan undersøges den højgradigt halte hest?

Anamnese

Signalement

Klinisk undersøgelse:

 • Tegn på shock

Lemmeundersøgelse

 • IKKE mønstring!
 • Inspektion
 • Palpation
 • Hovundersøgelse

13

Hvordan behandler man indtrådt søm?

Lad om muligt fremmedlegeme sidde!

Generel behandling:

 • Tetanusprofylakse
 • AB
 • NSAID
 • Fugtig forbinding/varme sæbebade

Overfladiske læsioner:

 • Udskæring og debridement af nekrotisk og inficeret væv
 • Pakning med antiseptisk/antimikrobielt middel
 • Sko, kunstigt horn