Følsygdomme Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Følsygdomme > Flashcards

Flashcards in Følsygdomme Deck (33)
Loading flashcards...
1

Hvad er failure of passive transfer, hvilke årsager kan der være til det? Diagnostik og behandling?

Lav serum IgG hos føllet (under 400 mg/dL) som fører til lav immunitet hos føllet.

Normalt problem hos ca. 25 % af alle føl --> ekstra udsat for sygdomme.

Årsager:

 • Føllet kan ikke drikke og/eller absorbere colostrum
  • De får normalt nok IgG efter de har drukket 1-1,5 L colostrum af god kvalitet.
  • Hoppen lader måske ikke føllet komme til
  • Føllet kan ikke komme op eller kan ikke patte
  • Tarmene er lukkede - hvis den ikke har været hurtig nok til at få mælken, så lukker tarmen og den kan ikke absorbere antistofferne.
 • Hoppens colostrum er af dårlig kvalitet eller hun har ikke nok
  • God kvalitet = gult og klistret
  • Stress, sygdom
  • Præmatur laktation
 • Føllet har opbrugt alt IgG på at bekæmpe en infektion. Hvis de fx. vokser op i et miljø med højt pres af patogener.

Diagnostik: SNAP-foal test. Blodprøve, tager 7 min (Se billede)

Terapi:

 • Colostrum inden 12 timer.
 • Plasma, både før og efter 12 timer. Hyperimmun plasma med ekstra mange antistoffer - 1L øger IgG med 200-300 mg/dL.
 • Sænke infektionspres. Fjerner ikke problemet med FPT, men sænker risiko for at føllet udvikler en septikæmi.
 • Tjek IgG efter behandlingen.

Forebyggelse er vigtigt! Informer ejer om at teste IgG niveau hos føllet og tjekke at den drikker rigtigt.

2

Hvad er symptomerne på sepsis hos føl?

Systemiske tegn!

 • Hypovolæmi, dehydrering, septisk shock
 • Depression, nedsat amning/den dier mindre
 • Tachykardi, takypnø, feber - IKKE konsistent! Svinger meget!
 • Ved shock skal kroppen kompensere ved at øge hjerterytme, respiration osv, men de mekanismer virker ikke altid så godt i små neonatale føl. Så derfor er det ikke altid at deres TPR stiger, det svinger lidt.

Klinik:

 • Pettechier i ørerne
 • Hyperæmi ved kronranden
 • Indsunkne øjne (ses sjældent hos voksne heste)

Et eller flere lokale sites:

 • Led - septisk arthritis
 • Umbilicus - omphalitis (kan også være sekundært)
 • GI - diarre
 • Respirationsveje - pneumoni
 • CNS - meningitis
 • Knogler - ostemyelitis (kan være svært at identificere)
 • Øjne - uveitis

 

(MODS = multi-organ dysfunction syndrome)

(MOF = multi-organ failure)

3

Hvilke faktorer er prædisponerende for sepsis i føl?

Nedsat immunitet pga. FPT, præmaturitet, PAS eller andre sygdomme.

Højt infektionspres pga. dårligt gård management eller eksponering for sygdomme, fx ved hospitalisering.

Alle føl kan dog rammes selvom miljø er i orden, så længe den måder en bakterie der er aggressiv nok.

4

Hvilke agens kan forårsage sepsis hos føl og hvordan kommer de ind i føllet?

Gram-negative og gram-positive bakterier (også anaerobe)

--> Så alle

Kan komme ind via primære entry sites, som kan være umbilicus, GI kanalen eller respirationsvejene

Kan erhverves in utero hvis hoppen har metritis

5

Diagnostik, prognose og terapi af sepsis i føl?

Diagnostik:

 • Sepsis score
 • Blod kultur

  • Før antibiotika

  • Kan være falsk negativ

  • Tager 4-5 dage, så længe kan vi ikke vente på svar. Gør det alligevel så vi har det til senere, men vi skal have noget der giver svar med det samme

 • Infektions sites (Umbilicus, GI, resp)

 • Dysfunktionelle organer (Blodprøver)

Prognose:

 • 80% succes på kort sigt

 • Sportsudsigter er dårlige hvis der har være arthritis eller osteomyelitis

Terapi:

 • Antibiotika!
  • ASAP!!!
 • 3. generations, bredspektrede (evt. valgt ud fra bloddyrkningen)
  • Penicillin og gentamycin
  • TMP
  • Cephalosporiner
 • Varighed afhænger af føllets kliniske status. Kan være få dage eller flere uger.
 • Støtteterapi:
  • Cirkulatorisk støtte

  • Immunologisk støtte

  • Ernæringsmæssig støtte

6

Hvad står PAS for og hvilke årsager er der til denne tilstand?

Perinatal asphyxia syndrome

 • Der har været en periode med hypoxi enten før, under eller efter folingen

  • Før foling

   • Placentitis

   • Tvillinger

   • Maternel sygdom

  • Under foling

   • Dystoki, induktion, kejsersnit

   • Præmatur placental separation - hvis placenta skiller sig for tidligt får føllet ikke nok ilt

   • Passage af meconium - hvis den skider meconium under folingen, så kan den aspirere det og det vil give aspirationspneumoni → ikke nok ilt

  • Lige efter foling

   • Alvorlig blødning

   • Pneumoni

   • Hjerte malformationer

   • Luftvejsobstruktion

7

Symptomer på PAS?

Det varierer hvor alvorligt der er. Kan være mild og meget alvorligt, afhængig af hvor længe føllet har været uden ilt og hvilke organsystemer, der er ramt.

 

Mest almindeligt ses påvirkning af nervesystemet, hvilket ses som hjerneskader pga. iltmanglen. Disse følkaldes “dummy foals”, “barkers” (fordi de gør som en hund).

Tilstanden kaldes også for hypoxi-iskæmisk encephalopati.

 

Symptomer:

 • Hyperårvågenhed - stupor - somnolens: kan være begge dele eller de kan gå fra det ene til det andet og tilbage igen i perioder
 • Seizures (anfald)
 • Hypotoni
 • Målløs vandring
 • Tab af affinitet for hoppen
 • Manglende evne til at finde yveret
 • Abnormal vokalisering (gøen → “barkers”)
 • Tab af sutterefleks - dysphagi: patningen er en kompleks bevægelse, så det kan de have svært ved pga. deres hjerneskade
 • Abnormalt respirationsmønster

8

Hvilken effekt kan PAS have på de kardiopulmonale organsystemer?

Hypoxi i lungerne

→ Øget pulmonal vaskulær modstand

→ Pulmonal hypertension

→ Persistent føtal cirkulation

→ Forværring af hypoxi, reagerer ikke på O2 behandling

Hypoxi i hjernen (respiratoriske kontrolcentre)

→ Abnormalt respirationsmønster/lav respiration/apnø

→ hypoventilation (høj pCO2)

→ Forværring af hypoxi

Hypoxi i hjertet

→ Nedsat myokardie kontraktilitet

→ Klapinsufficiens

→ Hjertefejl

→ Systemisk hypertension

→ Nedsat perfusion og ilt-levering til væv

Hypoxi i uterus

→ Meconium passage in utero

→ Aspirationspneumoni

→ Forværring af hypoxi

9

Hvilken effekt har PAS på urinorganerne?

Renale effekter

→ Blod re-distribution er lav → blod re-distribueres væk fra nyrerne

→ Nedsat perfusion af nyrerne

→ Tubulær nekrose

Symptomer, blodprøvesvar:

 • Nedsat urin output
 • Ødem
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Øget kreatinin og urea i blodet

10

Hvilken effekt kan PAS have på GI systemet?

GI effekter

→ Reduceret splanknisk blod flow

→ Varierende grad af intestinal iskæmi

→ Autodigestion (æder sig selv) af mucosa-væggen

→ Invasion af bakterier i tarmvæggen

→ Meget alvorligt; nekrotiserende enterocolitis inkl. septikæmi

Symptomer:

 • GI malfunktion
 • Meconium forstoppelse
 • Intolerance overfor enteral fodring (forsinket tømning af ventriklen, kolik, udvidelse af abdomen)
 • Kolik
 • Diarre
 • Abdominal udvidelse

11

Hvordan diagnosticerer man PAS?

Hvilke differentialdiagnoser skal man have i tankerne?

Brug APGAR scoren!! (billede)

Anamnese

Udelukkelse af andre sygdomme

 

Differential diagnoser med fokus på neurologiske tegn:

 • meningitis
 • septikæmi
 • metaboliske lidelser (hypokalæmi, hypoglykæmi)
 • Misdannelse i hjernen
 • Hjernetraumer

12

Prognose og terapi for PAS føl?

Prognose:

 • 70 % succes for total genopretning

Kræver tidlig henvisning! Så bare henvis dem med det samme!

 

Terapi:

 • støtteterapi

13

Beskriv det præmature føl og dets symptomer

GL kort (under 320 dage)

Fysisk umoden, lille, tynd, kort skinnende pels, rundt hoved, laxicitet (slaphed), hængende ører, dårlig muskeludvikling.

Kliniske tegn:

 • Meget variabelt: mildt til alvorligt
 • Kan involvere mange organsystemer
  • primært eller sekundært
 • Svag - deprimeret → kan den stå?
 • Reduceret/manglende sutterefleks
 • Problemer med at opretholde kropstemperatur
 • Problemer med at opretholde glucose niveau
 • Respiratorisk svigt
 • Kardiovaskulære problemer og kollaps
 • Har behov for øjeblikkelig væskebehandling/reddende terapi lige efter fødslen
 • Nogle forbedres meget efter første døgn
 • Nogle forværres igen efter første bedring

14

Beskriv hvordan og hvorfor neonatal isoerythrolysis udvikles

Føllet får antistoffer fra hoppen, der angriber føllets RBC. Føllet har blodtype fra hingsten med antigener, som hoppens krop danner antistoffer mod. Det sker når føllets blod bliver “blandet” med morens i morens krop. fx. under folingen.

 

Sygdom udvikles kun hvis:

 • Hoppen mangler visse RBC faktorer (oftest Q eller A)
 • Hun gentagent bliver udsat for den manglende faktor
 • Hun bliver drægtig med et føl, der arver RBC faktor fra hingsten
 • Colostrum indeholder anti-RBC antistoffer
 • Føllet indtager og optager antistofferne

15

Hvilke symptomer ses ved neonatal isoerythrolysis?

Ses efter 12-72 timer

Hastighed og sværhedsgrad afhænger af

Hvor effektiv passive transfer er

Mængde af antistoffer

Letargi, depression

Ikterus

Blege slimhinder

Kollaps

Neurologiske tegn = kernikterus (= bilirubinniveauer så høje at det bliver toxisk for hjernen)

Død

 

Lab:

 • Anæmi
 • Bilirubin er øget
 • Cross match (føllets RBC og moderens plasma krydsreagerer)

16

Hvordan behandles neonatal isoerythrolysis?

Ingen motion, stress og ophidselse

Transfusion

 • Hoppens blod er det bedste fordi:
  • Morens blod har ikke antigen på sig, men indeholder antistoffet. Man fjerner plasma, 2-3 gange, så fjerner man antistofferne og får kun RBC som ikke har antigenet på sig.
  • På den måde får føllet nu blod, som ikke har antigenet → hoppens antistoffer dræber ikke længere føllets RBC
  • Transfunderet RBC har kort halveringstid, så evt. skal man give en omgang mere
  • Det er intet problem for føllet at drikke fra hoppen, eftersom den ikke længere optager antistoffer fra hende efter 12-24 timer.
 • Støtteterapi

17

Hvordan kan man forebygge isoerythrolysis?

Ting man skal være opmærksom på:

Før foling:

 • Blodtype af hoppe og hingst
 • Screening af hoppen for produktion af anti-RBC antistoffer i de sidste 2-3 uger af drægtigheden

Efter foling:

 • Ikteriske føl: Lav agglutinationstest INDEN den får lov at patte
  • Blod fra føl + mælk fra hoppen
   • Makroskopisk i alvorlige tilfælde
   • Ellers ses det mikroskopisk

Hvad gør man hvis føllet er i risiko?

 • Mundkurv
 • Flaskefodring med colostrum og mælk fra en anden kilde
 • Vær forberedt på 48 timer
 • Malk yveret ud
 • Føllet kan patte igen når
  • JFA er negativ (alt er malket ud)
  • Tarmen er lukket: 36-48 timer

18

Nævn nogle mulige årsager til diarre hos føl? (der er mange!)

Bakteriel diarre

 • Septikæmi
  • Alle aldre
 • Clostridium difficile
  • Alle aldre
 • Cl. perfringens
  • Alle aldre
 • Salmonella
  • Alle aldre
 • Rhodococcus equi
  • 3 uger - 6 mdr
  • Ofte i kombination med respiratorisk påvirkning
  • Giver colitis og abscesser i abdomen
 • Lawsonia aintracellularis
  • 2-8 mdr
  • Proliferativ enteropati
  • Kronisk
  • Føllene har diarre og er meget udmagrede fordi de mister protein

Viral diarre

 • Rotavirus
  • Ses især hos unge føl, ofte inden for de to første måneder
  • 1-155 dage
  • Rotatest
 • Corona

 

Parasitær diarre

 • Strongylides westeri
  • 1 uge - 5 mdr
  • Ikke så typisk, da den er nem at behandle med ormemidler
 • Cryptosporidium
  • Alle aldre - ofte ikke et primært patogen, kun i immunsuppremerede føl. Ses ofte som sekundært patogen

Ernæringsbetinget diarre

 • For meget mælk: altid mild diarre. Så hvis den er voldsom, så er det her ikke årsagen.
 • Lactase deficiens: Alle læsioner i tarmen kan gøre at lactase forsvinder, så det ikke kan nedbryde laktosen, som jo er i mælken
  • Sekundært til alle tilstande i tyndtarmen
   • Ofte med Rota og clostridium infektioner
  • Sjælden som primær årsag
 • Sand (mere vigtigt hos voksne heste, men nogle føl kan lide at spise jord, ingen ved hvorfor. Det irriterer tarmen)

 

PAS/prematuritet

 • Mest alvorlig form NEC

 

Iatrogen

 • Antibiotika associeret
  • Alle aldre
 • NSAIDs associeret - højre dorsal colitis
  • Alle aldre

Foal heat diarre

 • Den er IKKE syg! Det er selvbegrænsende. De kræver ikke behandling, de æder fint, de er ikke deprimerede
 • Ikke pga. østrus - hænger sammen med at de begynder at æde fast føde, de danner en flora i tarmen

19

Nævn hvordan man kan diagnosticere og behandle diarreer hos føl

Diagnose for alle diarreer:

 • Fæcesprøve → bakteriologi, virologi, parasitologi
 • Ultralyd af abdomen
 • Er diarreen sekundær eller primær?

Terapi for alle diarreer:

 • Støtteterapi
 • Væske
 • Hygiejne
 • Ormekur evt.

20

Hvad er de vigtigste årsager til distenderet abdomen hos føl?

Meconiumforstoppelse

Blæreruptur

Enteritis

21

Hvad er meconiumforstoppelse, hvilke differentialdiagnoser findes der til dette og hvordan behandles det?

Meconium skal være ude efter 1-4 timer, men kan tage op til 12 timer uden det skal give anledning til bekymring

Mange føl kæmper for at få det ud. Man kan se de anstrenger sig med krum ryg for at skide.

Diff. diagnose:

 • atresi (ingen anus) - hvis det ikke kan skylles ud med lavage, så kan det være atresia. Tarmen er snøret sammen, mangler åbning, ofte rectum der mangler.

Terapi:

 • lavage.
  • Kommercielt (microlax)
  • Sæbe lavage, 400-800 ml + tyngdekraft
  • Acetyl cysteine lavage (ved resistente forstoppelser)

22

Hvilke årsager kan der være til pneumonier hos føl?

Meconium aspirationspneumoni

Mælke aspirationspneumoni

Septikæmisk pneumoni

Viral pneumoni

 • EHV = herpes: hos unge føl → død eller pneumoni eller hepatitis. De dør

Influenza

 

Ældre føl:

 • Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
 • Rhodococcus equi: pulmonære abscesser
  • Grampositiv, bor i jorden, intracellulær
  • Klinik:
   • 1-6 mdr gamle
   • Alvorlig bronchopneumoni med granulomer/abscesser
   • Over 50 % af tilfældene ses også ekstrapulmonale læsioner
    • Abdonimalt
    • Osteomyelitis
    • Immunmedieret/septisk arthritis

23

Hvordan diagnosticerer man pneumonier hos føl?

Anamnese, klinisk US

Ultralyd

Røntgen

TA (tracheal aspiration): bakteriologi, cytologi

Endoskopi

Blodprøver

Arterielt blod gas

24

Hvordan behandles luftvejssygdomme hos føl?

Antibiotika ved infektion

Støttende (ilt, NSAIDs, bronchodilatorer, stimulere ventilation)

Hvis intet virker, kan man ventilere dem, i med tubus og så en respirator/poseting til.

25

Hvad kan være årsag til hævede led hos føl?

Arthritis

Hævede led anses som septisk arthritis indtil andet er bevist.

 • Omvendt bevisbyrde. Skal behandles som et septisk led. MEGET vigtigt hvis det nu ER septisk, da det så kan have kæmpe betydning for føllet.

Immunmedieret arthritis

Traumer kan også give hævede led

 

26

Nævn symptomer, diagnostik og terapi af blæreruptur hos føl

Klinik:

 • Ingen eller lidt urinproduktion
 • Anstrenger sig. Skyder ryggen nedad, omvendt fra når de skider
 • Abdominal udvidelse
 • Depression

Diagnostik:

 • Blodprøver:
  • kreatinin, hypoNA, hypoCl, hyperK (urinen ligger i abdomen og der sker udveksling derfra til blodbanen, kan ses på blodprøverne)
 • Abdominal ultralyd
 • Abdominocentese (bughulepunktat)

Terapi:

 • Den skal først være stabil hvilket skal gøres medicinsk og så skal den til OP!

27

Hvad er vigtigst at tænke på i forbindelse emd umbilicusproblemer hos føl?

At det er primært entry site for bakterier!

28

Hvilke symptomer ses ved navleinfektioner hos føl?

Hævelse, smerte, purulent flåd

OBS: infektion kan være indvendig! Selvom den ser normal ud udefra, så kan den godt være inficeret på indersiden. Så hvis den er syg, ligemeget hvilken sygdom, så skal navlestedet scannes. For den er mere udsat når den er syg. Derfor kan det let overses hvis man ikke scanner.

29

Nævn diagnostik og behandling for navleinfektioner hos føl

Diagnostik:

 • Kliniske symptomer
 • Ultralyd!!!

 

Terapi:

 • Antibiotika
 • Lokal desinficering
 • OP

30

Nævn de generelle principper ved behandling af neonatale føl

- Uddyb evt for hvert enkelt princip

Hyppig og tæt monitorering!!!

Genoprette cirkulation

 • Til akut “genoplivning”
  • 50-80 ml/kg
  • 2,5-4 L for 50 kg føl
 • Genopret normal hydreringsgrad
 • Vedligehold
  • 100-125 ml/time
 • Dæk vedvarende tab
 • Vigtigt at være meget præcis i volumen, da man nemt kan overloade et føl!
  • Kan føre til ødem, hvis man giver for meget, ofte under albuen.
 • Elektrolytter
 • Glucose
 • Plasma
 • INGEN HYPERTONISK SALTVAND!!!
 • Vær forsigtig med bicarbonat: Bicarbonat ændres til CO2 inde i kroppen, hvis føllet er sygt, så kan det ikke komme af med CO2, ændrer respirationsfunktionen.

Ernæringsmæssig støtteterapi

 • Mælk fra yver eller spand
 • Flaskefodring skal være af en der er erfaren, så man ikke laver en aspirationsoneumoni.
 • Sondefodring med colostrum eller mælk hvis sutterefleks er dårlig
  • KUN hvis cirkulation og GI er OK.
 • Mælkefodring: start med små volumener, og øg langsomt. max 500-600 ml pr. time.
  • Normal føl:
   • 1. døgn: 15 % af kropsvægt, 1-2 gange pr time
   • dag 2-7: 23% af kropsvægt
  • Sygt føl
   • Mininum 11 % af kropsvægt
   • Tilføj andre næringskilder om nødvendigt.
  • Hvis GI kanal ikke kan anvendes:
   • Glucose IV 4-8 mg/kg/min
   • Monitorering
   • Insulin
   • Parenteral næring:
    • aminosyrer, vitaminer og mineraler.
    • Økonomisk overkommeligt for små føl. Ikke for voksne dyr.

Vedligehold af kropstemperatur

 • De bliver nemt hypotermiske, men de kan også nemt få feber. Er de kolde: passiv og aktiv opvarmning.
 • Passiv: holde dyrets egen varme hos dem, via tæpper fx.
 • Aktiv:Varmetæppe, varmelampe. Pas på man ikke overdriver det. Ofte er de kolde fordi cirkulationen er dårlig fx. ved shock. Hvis man varmer dem op, så dilaterer de perifere kar og det gør cirkulationen værre, man fjerner blodet fra de vitale organer. Det er dumt.

Biosecurity

 • I forvejen er føl meget modtagelige, når de så er syge er det endnu værre. beskytte dem mod infektion. De skal ikke ligge i lort og tis, så får de sår, hvor bakterier kan komme ind. Dårligt.

Fysioterapi

 • Man lader ikke føllet ligge hele tiden. Den skal vendes for at forbedre cirkulation og respiration, de skal også ligge i sternal position (brystleje) så de kan hjælpes med resp.

TLC

31

Hvilke særlige forhold bør overvejer når man behandler føl medicinsk?

Hvad er anderledes hos føl end voksne dyr?

Bedre absorption af stoffer fra GI kanalen

Mindre binding til plasma proteiner

Øget fordelingsvolumen. De har mere kropsvæske pr. kg kropsvægt end voksne heste

Øget permeablitet i blod-hjerne-barrieren

Langsommer udskillelse - nyren fungerer ikke helt optimalt endnu

Anderledes doser og frekvens af administration af medicinen, end for voksne

 • Nogle stoffer skal IKKE bruges i føl: fx. moxidectin, den går lige i hjernen og giver hjerneskader
 • Nogle stoffer er bedre for føl: fx. macrolider, bruges ikke til voksne, fordi de så let får colitis, fordi det dræber normalfloraen, men føl har ingen flora, så det giver ingen problemer.

32

Hvornår bør du henvise et føl til hospitalet?

Hellere for tidligt end for sent: hospitalet bliver ikke sure hvis du sender et føl ind som viste sig ikke behøvede at være der. Er du i tvivl - send følelt ind!

Ved forværring, men OBS! Det kan ske meget hurtigt, så man behøver ikke vente til det sker

Føl som:

 • Ikke kan rejse sig op
 • Ikke patter
 • Er deprimeret
 • Har afvigelser i respirationsraten
 • Viser neurologiske symptomer
 • Har hævede led (et eller flere)
 • Har tydelig fund ved den kliniske US
 • Kræver intensiv monitorering/assistance/behandling


Husk 1-2-3 og 2-4-6 reglerne

33

Hvad skal du gøre inden du sender et føl på hospitalet?

Vigtigt at tale om økonomi med ejeren. Skal være klar til at smide 40-50.000 dkk.

Snak med henvisningsklinikken: vigtigt at fortælle hvad den allerede har fået inden den kommer ind på hospitalet. Kan også spørge når man ringer til hospitalet om de vil have man skal undgå at gøre noget, eller om der er noget de synes man skal give den inden.               

Transport:

 • Varmt
 • Rent
 • Helst med hoppen, eller hun kan komme senere - hvis de er meget syge, har man ikke brug for hoppen med det samme, fordi de ikke kan patte alligevel. Kan være stressende for hoppen. Måske også for føllet, men hvis de er meget syge, lægger de nok ikke mærke til det.
 • Sikkert for føl og medpassager
 • Hurtigt