Hoppe repro biologi Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Hoppe repro biologi > Flashcards

Flashcards in Hoppe repro biologi Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hvornår på året starter hoppens brunstsæson?

 

I foråret omkring april, med den første brunst i maj måned.

I april måned begynder progesteronproduktionen igen, og sender dyret i cyklus.

Der sker en udskillelse af FSH, der igangsætter follikelvæksten, men ovulationen sker først senere, da LH produktionen endnu ikke er begyndt.

2

Hvilken sæsonmæssig variation forekommer i hestens reproduktionsbiologi og hvad er sæsonopstarten afhængig af?

Hoppen er søsonmæssig polyøstral. Dvs. at østrus starter i foråret og varer sommeren ud, mens den er i anøstrus i vinteren.

 

Sæsonopstarten er primært afhængig af lys, men også andre faktorer som fx. dagsrytme, feromoner, ernæring, stress og steroidpåvirkning fra ovarierne.

Lange dage med lys --> mindre udskillelse af melatonin --> hypothalamus udskiller mere GnRH --> øget udskillelse af FSH --> follikelvækst --> præovulatorisk follikel klar til ovulation ved LH påvirkning.

 

Ponyer er mere sensitive og går senere i brunst (senere i maj) og tidligere i vinteranøstrus.

3

Hvordan kan man ved palpation og på scanning se om hoppen er i østrus eller anøstrus?

(start med at tænke på årstiden, men selvom hoppen befinder sig i denne anøstrale periode kan den godt udvise svage brunsttegn. Dette er fordi der udskilles små mængder af østrogen på binyren. Samtidig med fraværet af progesteron kan dette give ”brunst-agtig” adfærd)

MEN:

 • I anøstrus føles ovarierne små og uterus er slap og uden tonus og cervix er lille og uden tonus
 • I østrus føles ovarierne store og uterus og cervix føles bløde og slappe

Scanning:

 • Præovulatorisk follikler er ca. 45 mm store.
 • Anøstrale follikler er ca. 12 mm store.

4

Hvor længe varer østrus for heste pg ponyer?

5-7 dage

5

Hvor længe varer cyklus for heste og ponyer?

Heste: 21 dage

Ponyer: 23-25 dage

6

Hvor længe er hoppen i diøstrus?

14-15 dage

7

Hvad sker der rent hormonelt i overgangsperioden? (April-maj)

 

 • Øget dagslængde stimulerer GnRH sekretion fra hypothalamus
 • GnRH stimulerer FSH og LH sekretion
 • FSH --> follikeludvikling
  • Folliklerne bliver 15-40 mm store, men ovulerer ikke ---> kan ske i op til 3 bølger
  • Ovarierne er store og med mange follikler
 • Folliklen producerer ikke inhibin på dette tidspunkt --> ingen selektion af en dominant follikel til ovulation
  • Når LH stiger kommer første ovulation
  • Perioden varer ca. 30-45 dage
 • Folliklerne producerer østrogen --> evt ureglmæssig og forlænget østrus

 

8

Hvad sker der i efterårstransitionsperioden?

Dagslængden falder og der produceres mere melatonin --> reduktion i produktion af GnRH --> LH falder --> ingen ovulation

 

Stadig høj FSH (reagerer mindre på fald i GnRH) --> øget mængde store anovulatoriske folliklerder fyldes med blod (ligner hæmatom).

9

Hvordan kan man manipulere tidlig østrus?

Lysprogrammer. For at få hesten klar til februar, starter man lysprogram i december.

 • 16 timers lys, 8 timers mørke
 • Cyklus starter efter 8-10 uger

10

Hvor længe varer puberteten hos hopper?

12-24 mdr

11

Hvordan udvikler østrogenproduktionen sig under cyklus?

Stiger op til brunsten, da granulosacellerne udskiller østrogen i de voksende follikler. Lige før ovulationen falder produktionen, da granulosacellerne er ved at omdanne sig til at blive luteinceller og udskille progesteron. Efter ovulationen forbliver østrogen lav. Østrogen har en positiv effekt på LH, der giver ovulationen.

12

Hvordan udvikler LH-udskillelsen sig i løbet af cyklus?

Hoppen har en lang LH-top, der varer ca. 1 uge (i forhold til andre dyr der har en top der varer 1 dag). Dette gør det svært at ramme ovulationen ud fra LH koncentrationen. LH topper først efter ovulationen og kan dermed ikke bruges til at måle sig frem til ovulationen.

13

Hvordan udvikler progesteron-udskillelsen sig i løbet af cyklus?

Efter ovulationen er granulosacellerne omdannet til luteinceller i CL, der udskiller progesteron, der derfor stiger her, og holdes hele diøstrus.

Progesteron forbliver højt til slutningen af diøstrus, hvor der produceres prostaglandiner, som respons på oxytocins binding til receptorer i endometriet.

Prostaglandin igangsætter luteolysen og reducerer derved progesteronproduktionen.

14

Hvordan udvikler FSH-udskillelsen sig i løbet af cyklus?

FSH er høj i diøstrus, hvilket er fordi der skal udvikles follikler, der skal bruges til næste ovulation.

15

Hvilke forskellige kombinationer af follikelbølger kan forekomme i hestens cyklus?

 • En primær bølge med en præovulatorisk follikel der ovulerer
  • Oftest kun denne ene hos hest
 • En primær + en sekundær bølge (i diøstrus), hvor folliklerne ikke ovulerer i den sekundære og tilbagedannes.
 • En primær + en sekundær bølge (i diøstrus), hvor en follikel ovulerer. Denne follikel kan måske fertiliteres, men dette er ikke noget man skal spekulere i
  • Er meget racerelateret

16

Hvordan kan man inducere ovulation hos hest?

hCG – ovulationen kommer efter 32 - 48 timer - bruges mest, da det er det mest effektive

GnRH agonist – gives kun hvis folliklen er under 35 mm, da effekten eller kan udeblive. - herefter går der 1-2 døgn før ovulationen sker

17

Hvordan kan man diagnosticere brunst og ovulation hos hoppen?

Der er flere måder hvorpå man kan tjekke om hoppen er i brunst, og om den har ovuleret:

 • Ydre brunsttegn
 • Afprøvning på hingst - Teaser
 • Rektaleksploration – hvor der mærkes på uterus og ovarier
 • Ultralydsscanning – hvor man ser på uterus, cervix og ovarier (den mest sikre metode)
 • Vaginal spekulumundersøgelse – hvor man ser på farven af cervix

18

Hvordan viser hoppen brunst?

Disse kommer ca. 16 – 21 dage efter sidste ovulation.

 • Hoppen vil opsøge hingsten
 • Hoppen vil lade hingsten snuse
 • Hoppen vil læne sig mod hingsten
 • Halen vil blive løftet og holdt til siden
 • Der vil være klart og vandigt sekret
 • Den afsætter små portioner urin
 • Hoppen vil blinke med klitoris

19

Hvordan vil man kunne se på hoppen hvor i cyklus hun er ved at bruge en teaser hingst?

 • Diøstrus
  • Hoppen vil være aggressiv mod hingsten o Hoppen vil sparke ud
  • Hoppen vil have et karakteristisk ”hvin”
 • Østrus
  • Vil vise de ydre brunsttegn
 • Anøstrus
  • Hoppen er ikke aggressiv, men blot mere ”ligeglad”
  • Der kan vises svage tegn på brunst

20

Hvad kan man mærke ved rektalundersøgelse på hoppen? (mhp reproduktion)

Ved en rektaleksploration vil man gå ind og mærke på:

 • Uterus
  • Tonus – i diøstrus vil den være fast og lille, mens den i østrus vil være stor og blød grundet ødem
  • Interuterin væske – er en væske der ikke må være der, da den er sæddræbende
  • Drægtighed
 • Ovarier – her tjekker man mere om anatomien er som den skal være
  • Follikler
  • Ovulationsfossa
 • Cervix
  • Diøstrus = lille og fast
  • Østrus = blød og udflydende

21

Hvad kigger man på når man ultralydsscanner hoppen?

Ved en ultralydsscanning vil man se på:

 • Follikelstørrelsen
  • Er ca. 45 mm ved ovulationen. Tilvæksten er 2-3 mm pr. dag
 • Uterusødemet der når sit maksimum 1-2 døgn før ovulationen.
  • Ødemet i uterus ses som en skiftevis sort og lysfarvning i uterus (lidt som en appelsin).

Man starter i corpus hvor man zig-zagger frem og tilbage, hvorefter man bevæger sig ud i hornet og til det ene ovarie. Herefter går man til det andet horn med dets ovarie. Til sidst bevæger man ned gennem corpus igen.

22

Hvad kan man se i de forskellige stadier i cyklus ved vaginoskopi?

Østrus – her vil man se en blød og åben cervix og en uterus med massere af ødem

Diøstrus – Her vil man se en lille og lukket cervix og en uterus uden ødem

23

Hvilke forskellige strategier anvendes ved inseminering af hopper?

Der er forskellige strategier alt efter hvilken form for sæd der bruges.

Generelt:

Når man inseminerer anvender man et langt plastikateter. Med den ene hånd opsøger man cervix, og lader sin finger gå gennem denne (cervix er ca. 1 finger lang). Herefter glider man kateteret ind, længere end ens finger og deponerer sæden intrauterint.

Frisk sæd:

Her er målet at deponere sæd i hoppen indenfor 0-48 timer inden ovulationen, da frisk sæd overlever 2 døgn i uterus.

Her starter man bedækningen på brunstens 2. Dag og fortsætter hver 2. Dag ind til hoppen slår fra, og ikke længere er i brunst. Dette er typisk metoden ved håndsbedækning, som ejeren selv klarer, og derfor ikke noget man gør som dyrlæge. Hingsten og hoppen kan også klare det selv = stod

Kølesæd:

Her er målet at få deponeret sæden i perioden 24-48 timer inden ovulationen. Man følger udviklingen i uterus og ovarierne hver anden dag, for at se om den har ovuleret eller om den har brug for mere sæd.

Follikler skal være over 35 mm.

Man kan vælge to strategier:

 • Give sæd hver anden dag ind til ovulation eller en enkelt gang lige inden ovulation
 • Give første gang i forbindelse med ovulationsinduktion
  • hCG gives 24 timer før AI
  • hCG gives samtidig med AI
   • Der går ca. 24 timer før hCG virker, og sæden overlever i op til 48 timer.

Frossen sæd

Her er målet at deponere sæden inden for 12 timer inden ovulation og maksimalt 6 timer efter ovulation.

Der insemineres når folliklen er over 35 mm og hoppen viser indre og ydre brunsttegn

Inseminerer når man ser ovulationen på scanningen

Giver hCG og inseminerer 24 og 40 timer efter administration

 

24

Hvad gør man hvis man gerne vil inseminere, men ovulationen allerede er sket?

Når man ikke at opdage ovulationen før den sker, eller når man ikke at få sæden, er det vigtigt at prøve at få insemineret inden for de første 6 timer – oocytten kan kun holde sig i 12 timer efter ovulationen. - efter 6 timer er der en succesrate på 80 %.

En postovulatorisk inseminering giver en asynkroni mellem uterus og embryonaludvikling, hvor uterus forsinket finder ud af hoppen er drægtig, da signalet ikke bliver sendt hurtigt nok. Samtidig vil embryonet også være mindre.

Hvis hoppen ikke får signal om at den er drægtig, vil CL undergå luteolyse og embryonet tabes.

25

Hvordan kan man afkorte cyklus?

Ud over ovulatinsinduktion med hCG (Chorulon) kan man inducere en luteolyse og derved afkorte cyklus med prostaglandin

 • Prosolvin 7,5 mg IM
 • Estrumat 250 mikrogram/450 kg hest IM

26

Hvordan kan man udskyde/undgå at hoppen går i brunst?

Forlænge diøstrus ved at give dem progesteronlignende stoffer, der opretholder denne selvom CL undergår luteolyse.

 • Inhiberer LH-release
 • Besværlige hopper, der er svære at ride i brunstperioden
 • Hvis hoppen ikke er klar til næste ovulation grundet fødselsskade (næste ovulation kommer 10 dage efter foling)

OBS! Progesteron sænker det uterine forsvar og er derfor kontraindiceret hos hopper med infektion i uterus. Dette kan udvikle sig til en metritis.

GnRH-vaccine, der gør at hoppen danner antistoffer mod GnRH, der derved ikke virker og ikke inducerer en produktion og udskillelse af FSH og LH.

 • Gives 2 gange med 4 ugers mellemrum
 • Går ud af cyklus efter ca. 2 uger
 • Varer i 3-6 måneder. Dog er der individuel variation
 • Anbefales ikke at bruge hvis man senere ønsker at avle på hoppen, da man ikke med sikkerhed har styr på opstarten
 • Kun på tilladelse ved ansøgning