Hoppe repro ikke drægtig Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Hoppe repro ikke drægtig > Flashcards

Flashcards in Hoppe repro ikke drægtig Deck (34)
Loading flashcards...
1

Hvad er windsucking?

Når labia vulvae og vulvo-vestibulum lukningen er insufficient

--> pneumovagina

--> kronisk irritativ vaginitis

--> evt. endometritis

2

Hvordan er den optimale vulva konformation hos hopper?

Anus og vulva skal være i lodret position eller <10-25 graders hældning fra lodret.

> 80 % af vulva skal være ventralt for Ischium (den benede bækkenkant)

 

3

Hvilke racer er prædisponeret for ukorrekt vulva konformation?

Fuldblodsracer, varmblodsracer, travheste, tynde hopper, ældre hopper med høj paritet.

Ses sjældent hos ponyer og koldblodsheste.

4

Hvad er symptomerne på windsucking?

 • Dårlig vulvalukning
 • Pneumovagina
 • Dermatitis perinealt
 • Vaginitis (hyperæmisk vaginal slimhinde)
 • evt. endometritiss
 • Hvinskhed: overfølsomhed/hypersensitivitet i flankerne, på bagpart og ved perinealregionen, halepisken.
 • Nedsat præstation/uridelighed

5

Hvordan kan man stille diagnosen windsucking?

 • Windsucking test hvor man hiver ud i vulva og lytter efter om hoppen slubrer luft ind og ser om man kan se ind i vestibulum (det skal man ikke kunne).
 • Ultralydsscanning for pneumouterus (mere et lejlighedsfund, bruges ikke så ofte til at stille en egentlig diagnose).
 • Anamnese:
  • Problemhoppe
  • Drægtighedstab
  • Hvinsk hoppe

 

6

Hvad er terapien for windsucking?

 • Vulvoplastik (caslick operation = korrektion af labia vulvalukning)
  • Lige efter insemination/bedækning (evt. efter behandling)
  • Før foling klippes arvævet i den dorsale vulvakommisur op igen (episiotomi)
   • Syes sammen igen med det samme fter foling. Kradser lidt med skalpelbladet så kan får lidt frisk væv så det kan vokse sammen. Man bliver ikke ved med at klippe væv af, hvis de skal bruges igen og igen til avl.
  • Anæstesi af labia vulvae:

   • fra dorsale kommissur til niveau med ischium

   • Tvangsboks/brems/evt. mild sedation

   • Injektionslinie:

    • Pigmenterede linie på overgang mellem hud og vestibulum slimhinde

   • Kanyle 21g

   • Lokalbedøvelse

  • Begynd ventralt i niveau med ischium

   • Klip med buet saks på pigmenteret linie i slimhinde, 3-4 mm bredt vævstykke

  • Sutur

   • Afbrudt eller fortløbende

   • Non-/resorberbart sutur materiale

    • Husk at fjerne non-resorberbar sutur!

  • Heling pp – 10-12 dage
  • Ingen antibiose
  • Tjek vaccination!
   • Tetatanus anti-toxin

7

Hvad er urovagina?

 

Pooling af urin i craniale vagina

8

Hvilke tilstande kan være følgetilstande til urovagina?

Vaginitis

Cervicitis

Endometritis

Degenerative endometrieforandringer

9

Hvilke faktorer prædisponerer for urovagina?

Ukorrekt vulvakonformation

Pneumovagina

Alder

10

Hvad er den hyppigste årsag til infertilitet hos hopper?

Endometritis

 

11

Hvilke forskellige patogeneser for endometritis kan forekomme hos hopper?

 • Seksuelt overført
 • Kronisk infektiøs endometritis
  • Persisterende endometritis induceret af inseminering/bedækning = PMIE = persistent mating induced endometritis
 • Kronisk degenerativ endometritis

12

Hvad er symptomerne på endometritis?

 

Infertilitet!!!

Væske i uterus

Evt. flåd fra vulva, på hale eller bagben (sjældent)

13

Hvilke diagnostiske undersøgelser bruges til at diagnosticere endometritis?

Bakteriologi:

 • Svaber, biopsi, skylleprøve

Cytologi:

 • Svaber, biopsi skylleprøve

Histopatologi:

 • Biopsi

Sensitivitet BU:

 • Biopsi, skylleprøve > Svaber
 • Sensitivitet øges hvis der udføres både BU og cytologi

14

Hvilke celler ses på en udstrygning fra endometriet hvis hoppen har endometritis?

Kubiske endometrieceller når den er i østrus

PMN's (polymorfkernede neutrofile granulocytter): akutte inflammationsceller; hvis der er mere end 1/2 % af cellerne derinde, så har den en aktiv inflammation.

Mononukleære celler: kroniske inflammationsceller

Evt. svampehyfer

15

Hvilke agens er hyppigst isoleret fra endometriesvabere i forbindelse med endometritis?

 • Streptokokker (beta hæmolytiske)
  • Især strep. zooepidemicus
 • E. coli
 • Staph. albus
 • Staph. aureus

Veneriske patogener:

 • Klebsiellla pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Taylorella equigenitalis

16

Forklar hvordan det innate immunforsvar fungerer ved deponering af sæd i uterus hos hhv. normale hopper og problemhopper

Normale hopper:

 • Når sæd deponeres i uterus, cleares det af det innate immunforsvar når hvide blodlegemer vandrer ind i uterus.
  • Når disse aktiveres, frigives der prostaglandin, der fører til myometriekontraktioner
  • Kontraktionerne fører til udrensning af uterus
   • PGF2a --> myometriekontraktioner --> uterin clearence efter 24-36 timer

Problemhopper:

 • Af en eller anden grund har de svækkede kontraktioner, og man kan måle at de elektriske impulser er svagere.
 • De er dårlige til at fagocytere bakterier og døde sædceller —> persisterende endometritis.
  • PGF2a --> svækkede myometriekontraktioner --> akkumulation af væske og inflammatoriske produkter --> Persistent mating induced endometritis (PMIE)
 • På dag 5,5-6 fra hoppen er insemineret, ryger det befrugtede æg ned i uterus, så der skal der være has på inflammationen. Hvis det befrugtede æg dumper ned i inflammationen, så kan det ikke sætte sig fast og hun bliver ikke drægtig.

17

Hvordan behandles persistent mating induced endometritis?

Skyl med 1-2 l 0,9% NaCl/Ringer lactat 4 h efter AI hvis man ved det er en problemhoppe

Oxytocin: hver 4-6. time efter AI

 • Cloprostenol (PGF-2α): ikke efter ovulation

Evt. komb. med antibiotika behandling (hvis positiv BU)

NB! Vulvakonformation!! Overvej Caslick operation

18

Hvordan diagnosticerer man PMIE?

Ultralyd. Hvis der er fri vlske intrauterint over 24 timer efter bedækning eller AI

19

Hvad er endometrosis hos hopper?

Degenerative endometrieforandringer hvor kirtlerne ikke fungerer ordentlgit og derfor ikke kan lave histotrof (uterin mælk), som skal bruges i de første 100 dage af drægtigheden indtil placentaen er færdigudviklet.

Hvis kirtlerne ikke fungerer, kan hoppen ikke holde på drægtigheden.

Tilstanden udløses af inflammation.

Tilstanden ses histologisk i form af

 • periglandulær fibrose

eller

 • cystisk glandulær distension

20

Hvilke former for endometriecyster findes der?

 

Glandulære som er ca. 5-10 mm

Lymfatiske som er over 1 cm store

 • Sker ved okklusion af de lymfatiske gange
  • Ses hos over 25 % af ældre hopper
  • Hvis mange cyster --> evt. mikroskopiske forandringer

21

Hvorfor nedsætter endometriecyster frugtbarheden hos hopper?

Der dannes ikke funktionelt endometrievæv under cyster, og derfor kan der ikke dannes en ordentlig placenta.

22

Hvordan diagnosticerer man endometriecyster?

Ved ultralydsscanning. Her ser man de væskefyldte cyster. De er runde og der kan ligge flere sammen.

OBS: skal differentiere dem fra tidlige drægtigheder. Hvis man er i tvivl så scanner man 2-3 dage efter igen. Cysterne vil ligge samme sted, men embryoner vil bevæge sig rundt indtil dag 15-17. Efter dag 17 kan man se hjerteslag.

Samme hvis man er i tvivl om der er tale om en tvillingedrægtighed.

23

Hvordan behandles endometriecyster?

Man kan prøve at punktere cysterne manuelt, via kateter eller via

biopsitang.
- ofte vil de dog komme igen.

24

Hvad er CEM og hvilke symptomer ses ved denne sygdom?

Kontagiøs equin metritis.

Smitter ved bedækning og kunstig inseminering.

Bakterien findes i fossa urethralis.

 

Hingsten vil være asymptomatisk.

Symptomer hos hoppen:

 • Akut purulent metritis
  • 10-14 dage efter bedækning/inseminering
 • Symptomerne ophører ofte uden behandling
 • Bliver ikke drægtig
 • Evt. kroniske bærere
  • Sidder i den mediane sinus clitoridis, som er fossaen rundt om klitoris

OBS! Anmeldepligtig sygdom kategori 1

25

Hvordan diagnosticeres CEM?

Svaber fra hoppen mens den er i østrus fra

 • Endometrium
 • Cervix
 • Clitorale fossa og laterale og mediale sinusser

Fra hingsten

 • Urethral fossa
 • Urethra
 • Præputium
 • Penis’ overflade

 

Dyrkning tager 6 dage på DVI

OBS! Anmeldepligtig sygdom kategori 1

26

Hvordan behandles CEM hos hopper?

Intrauterint

 • Lavage med isotonisk NaCl eller Ringers lactat
 • 5-10 million units krystallinsk penicillin 5-7 dage

Clitoris, fossa og sinuses

 • Rens og vask med 4% chlorhexidine
  • Behandling i 5 dage
 • Pak med chlorhexidin [lærebog: nitrofurazone: OBS! Ej anvendes i DK]

27

Hvordan inddeles de tre grader af udrivning af perineum?

Første grad

 • Mucosa vestibuli og/eller den dorsale vulva kommissur
 • Nogle kan hele selv, andre kræver suturering (Caslick)

Anden grad

 • Mucosa og submucosa vestibuli samt vulva og perineal muskulaturen
 • Bør oftest repareres, da heling per sec. kan trække dorsale vulva kranialt

Tredje grad

 • Fra vestibulum gennem alle muskler iperineum, penetrerer til rektum og kan overrive anal sphincter musklen

28

Hvad kan være årsager til tredjegrads udridvninger af perineum?

Primipare hopper (ses oftest hos disse)

Holdningsfejl?

For stort foster?

Føllets hov eller mule fanges i dorsale vulvo-vaginale fold

Veer presser føllet igennem

 

29

Hvordan behandles perineum udrivninger?

Straks efter udrivning gives:

 • Antibiotika
 • NSAID
 • Tetanus-profylakse

Man lader hoppen gå med dette i mindst 2-3 uger, gerne lidt længere. Dette er fordi:

 • Det er umuligt at vurdere blodforsyningen til vævet umiddelbart efter udrivningen
 • Der er risiko for at der dannes en rektovaginal fistel efter for tidlig kirurgisk korrektion
 • Man bliver nødt til at afvente nekrose og afstødning af beskadiget væv

Nogle gange lader man hoppen gå med udrivningen i 5-6 måneder ind til føllet er vænnet fra.

 

Reparation af perineum ved kloakdannelse (hul fra rektum til vagina)

Først fastes hoppen i 24 timer og der gives paraffinolie PO for at bløde fæces op

 • Når perineum skal repareres efter en udrivning gøres følgende:
 • 1. Der gives en epiduralblokade
  • Gerne også lokalanalgesi
 • 2. Der dissekeres fra den intakte rekto-vestibulære hylde og caudalt langs siderne af skaden
  • På denne måde laver man siderne til en ny ”hylde” mellem rektum ogvestibulum 3.
 • Herefter sutureres der
  • Der laves en kontinuerlig horisontal madrassutur
  • Man inverterer vestibulums mucosa ind i vestibulum
 • 4. Der afsluttet med en Caslik

Ofte vil det være en reparation der tager 2-3 omgange at udføre, da man skal tjekke om der sker fisteldannelse eller der er mere nekrostisk væv.

Der kan ikke altid laves en optimal reparation, dvs hoppen kan ikke komme i fol igen.

30

Hvordan stilles diagnosen granulosa/theca celle tumor?

Denne stilles ofte ud fra at ejeren har observeret en adfærdsændring.

Adfærd

 • Peristerende østrus – skyldes granulosacellerne der producerer østrogen --> giver nymfomani
 • Aggressiv/hingsteadfærd – skyldes thecacellerne, der producerer androgener
 • Persisterende anøstrus – uden cyklisk aktivitet

Palpation

 • Et ovarie vil være stort og evt. uden normal facon. Det andet vil være lille og inaktivt

Scanning

 • Der er stor forskel i udseendet – kan være solide samt indeholde få eller mange cyster
 • Er man i tvivl tjekkes der igen efter 2-4 uger – hvor man ser om der er sket ændringer

Hormonmålinger – hormonprofilen afhænger af hvilke celletyper der er involveret

 • Granulosaceller --> Inhibin
  • Forhøjet i 90 % af hopperne
  • Giver negativt feedback på FSH
  • Laves dog ikke rigtig, selvom det er den mest pålidelige
 • Thecaceller --> testosteron
  • Forhøjet hos 50-60 % af hopperne
   • > 50 pg/ml = signifikant, men ikke specifik
   • > 100 pg/ml = der vil ses hingstet adfærd og evt. øget muskelmasse
 • Progesteron
  • Vil være > 1ng/ml (altså lavt)
  • Er lavt da der ikke er CL – det andet ovarie vil jo være inaktivt

31

Hvad er persisterende anovulatoriske follikler?

Disse er store follikler, der kan blive 50-150 mm. De kan persistere i op til 2 måneder. De ovulerer ikke og kan bløde ind til lumen. I follilklen kan der ligge løse celler, der kan være granulosaceller og røde blodlegemer. Der kan samtidig være fibrin.

Kan skyldes:

 • Insufficient østrogenproduktion
 • Manglende LH receptorer
 • Manglende LH udskillelse

32

Hvilke behandlingsmuligheder findes der for persisterende anovulatorisk follikel?

 • Ingen
  • Der vil gå 2 måneder. Kan dog være problematisk hvis man gerne vil have den i fol
 • hCG – vil medføre en luteinisering af folliklen, men har ikke særlig god effekt
 • Prostaglandin – vil medføre en luteinisering af folliklen.
  • RIGTIG GOD EFFEKT
 • Aspiration af ikke-luteiniseret follikel. Har dog ikke god effekt.

Ved scanning kan det være svært at se om folliklen er luteiniseret eller ej. Derfor giver man prostaglandin, og observerer om det hjælper, da det oftest vil gøre dette. Hvis den ikke luteiniserer efter dette vil hoppen ikke komme i brunst igen.

Næsten halvdelen af hopperne vil få tilstanden igen senere i samme sæson.

33

Hvordan behandles persisterende CL?

Prostaglandin! Én injektion fører til luteolyse og hoppen kommer i østrus igen.

34

Hvor længe "lever" et persisterende CL?

2-3 mdr