Kardiologi Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Kardiologi > Flashcards

Flashcards in Kardiologi Deck (63)
Loading flashcards...
1

Hvad kan man ved auskultation høre ved de forskellige hjerteostier?

 

Venstre side:

 • Mitralostiet:
  • Her er palperbart hjerteslag
  • Her høres 1. og 2. hjertetone lige højt
 • Aortaostiet:
  • Her høres 2. hjertetone højest (DUP)
 • Pulmonalostiet:
  • Uinteressant ostie mht. mislyde, da pulmonalinsufficiens ikke kan høres

Højre side:

 • Trikuspidalostiet:
  • Svært at erkende, da hjertet ligger langt væk fra stetoskopet og 2. hjertetone er svage
  • Der er ofte mislyd her

2

Hvordan klassificeres en systolisk mislyd?

Kort, mellem lup-dup

Mislyden forløber i systolen

3

Hvordan klassificeres en diastolisk mislyd?

Lang, mellem dup og næste cyklus’ lup

Mislyden forløber i diastolen – denne mislyd vil altid være patologisk

4

Hvordan klassificeres en pansystolisk mislyd?

Mislyden varer gennem hele systolen – hvor man IKKE samtidigt kan høre nogle hjertetoner

5

Hvordan klassificeres en holosystolisk mislyd?

Mislyden varer gennem hele systolen – hvor man samtidigt godt kan høre nogle hjertetoner (1. og 2.)

6

Hvordan grad-inddeles mislyde?

 

Efter intensitet:

Grad I
Lav mislyd der først erkendes efter flere minutters auskultation

Grad II
Lav mislyd der erkendes med det samme ved auskultation

Grad III
Mislyd med moderat intesitet

Grad IV
Høj mislyd associeret med palpatorisk sitren

Grad V
Høj mislyd der dog ikke kan høres hvis man fjerner stetoskopet fra brystet

Grad VI
Høj mislyd som er hørbar når blot stetoskopet nærmer sig brystet

 

Alt over grad III er patologisk!

7

Hvad betyder PMI?

Der hvor mislyden høres tydeligst

 • PMI er dog ikke nødvendigvis her defekten er lokaliseret – fx ved en aortainsufficiens vil der løbe blod tilbage til ventriklen under diastolen – her er mitralklapperne åbne, således den tilbageløbne mængde blod medfører turbulens og sætter mitralklapperne i svingninger, hvorved man hører en mislyd ved mitralostiet - Men faktisk var det jo en aortadefekt!

8

Hvilke indikationer er der for at anvende ekkokardiografi = ultralydsscanning af hjertet?

Hjertemislyde

Evaluering af hjertets størrelse og funktion

Endocardiel masse eller pericardiel akkumulation

 

HUSKEREGEL:

 • SIGER NOGET OM HJERTETS STØRRELSE OG FX KLAPFUNKTION
 • SIGER IKKE NOGET OM HJERTERYTMEN

9

Hvilke indikationer er der for at anvende EKG?

Arytmier i hvile eller under/efter motion

IKKE brugbart til evaluering af hjertets størrelse eller hjertemasser

HUSKEREGEL:

 • SIGER NOGET OM RYTME OG RYTMEFORSTYRRELSER
 • SIGER IKKE NOGET OM HJERTETS STØRRELSE, MASSER ELLER FUNKTION

10

Hvad er fordele og ulemper ved fieldstest (exercise fieldtest)?

o Fordele:

 • Undersøgelsen bliver udført under normale forhold for hesten
 • Rytter-interaktion -> Man kan fremprovokere rytter-problemer
 • Fysisk kan hesten testes hårdere end løbebånd
 • Man kan nu også måle EKG samtidigt

o Ulemper:

 • Svært at standardisere
 • Det er ikke muligt at foretage blodprøvetagning samtidig

11

Hvad er fordele og ulemper ved løbebånds exercise test = treadmill test?

Fordele:

 • Man kan standardisere hastighed, hældning og længde
 • Man kan foretage måling på de øvre luftveje, blodgasser og EKG samtidigt
 • Stress ekkokardiografi efter test

Ulemper:

 • Hesten skal transporteres til løbebåndet
 • Personale-sikkerhed er dårligere
 • Puls og laktat er typisk lavere i forhold til field test
 • Svært at provokere rytter-problemer

12

Hvad opstår mislyde pr. definition?

Blodflowet er normalvist laminært, men omstændighederne kan ændre dette laminære blodflow, så der opstår turbulent blodflow

Denne turbulens i blodstrømmen danner resonans, som kan

høres som mislyd når et vist niveau af resonans opnås.

13

Hvad er definitionen på en funktionel mislyd?

- Turbulent blodflow i aorta eller den pulmonale rod
- Dette høres ofte over hjertebasis i væddeløbsheste (HUSK: tynde heste på væddeløbsbane)

 • Fordi de er store heste med store volumener blod der skal ud af hjertet. Så det er velociteten der giver mislyde

- Er ikke tegn på hjertesygdomme

 

14

Hvad er definitionen på fysiologiske mislyde?

- Ændret viskositet eller øget cardiac output medfører tubulent blodflow.
- Dette høres ofte i heste med kolik, dehydrering, hæmoragi, høj feber, sepsis, anæmi, elektrolytforstyrrelser – idet disse faktorer medfører ændret viskositet!
(HUSK: Kolikhest med systolisk mislyd – er det hjerteproblem eller bare sfa. sygdommen? Behandl dyret mod den primære årsag og se om det ikke har hjulpet på mislyden efter nogle dage)

- Ikke tegn på hjertesygdomme

15

Hvad er definitionen på patologiske mislyde?

- Erhvervet eller medfødt hjertemisdannelse resulterer i tubulent blodflow
- Dette høres ofte i heste med klapinsufficienser/valvulære forandringer

Andre årsager kan være dilatation af hjertet, hypertrofi af myocardiet, pericarditis, endocarditis, misdannelser

=> Tegn på hjertesygdomme!

16

Hvilke hjertetoner kan høres hos hhv. hest, kvæg, får, ged og svin?

Hest:

 • Alle 4 hjertetoner kan evt. erkendes – dette er helt normalt

Kvæg

 • 1., 2., og evt. 4. hjertetone kan høres hos kvæg – dette er helt normalt
 • Hvis 3. hjertetone høres kan det være patologisk (højt venøst tryk)

Får, ged, svin:

 • 1. og 2. hjertetone kan høres

17

Hvad repræsenterer de forskellige hjertetoner?

1. hjertetone

 • LUP
 • Aortaklap og pulmonalklap åbner
 •  Starten af systole; blodet presses ud af de fyldte ventrikler

2. hjertetone

 • DUP
 • Aortaklap og pulmonalklap lukker og blodet plasker tilbage på klapperne
 • Slutningen af systolen

3. hjertetone

 • Lige efter 2. hjertetone
 • Når mitralklapperne og trikuspidalklapperne åbner og blodet strømmer fra forkamrene ned i ventriklerne
 • Starten af diastolen

4. hjertetone

 • P-tak - lige før 1. hjertetone
 • Når forkamrene trækker sig sammen og presser det sidste blod ned i ventriklerne
 • Slutningen af diastolen

 

18

Hvilken form for hjertefejl, der giver anledning til mislyde er hyppig hos heste?

Klapinsiffucienser! Så dem koncentrerer vi os om!

19

Du lytter på hestens venstre side og hører en systolisk mislyd - hvilke årsager skal du tænke på?

Funktionel mislyd

 • HUSK: OFTE KUN HOS VÆDDELØBSHESTE
 • Ergo kan vi udelukke denne årsag (hvis vi ikke står på væddeløbsbanen eller har en tynd væddeløbshest)

Fysiologisk mislyd:

 • HUSK: OFTE KUN HOS HESTE MED ANDEN SYSTEMISK SYGDOM (KOLIK, DEHYDRERING, HØJ FEBER, ANÆMI ...)
 • Ergo kan vi udelukke denne årsag (hvis vi ikke står med en kolik-hest osv.)

Patologisk mislyd:

 • Mitralklapinsufficiens = Mitral regurgitation (MR)
 • Ergo må det være dét!

20

Hvad er mitralklapinsufficiens?

Den vigtigste hjertefejl, som kan påvirke hestes sportsmæssige præstationsevner.

Ses hos alle racer, aldre og køn.

21

Hvordan vil anamnese, kliniske symptomer og kliniske fund være hos en hest med mitralklapinsufficiens?

Anamnese:

 • Ofte bare et tilfældigt fund
 • Sjældnere kommer hesten faktisk ind med en historie om ”nedsat motionstolerance”

Kliniske symptomer:

 • Afhængig af sværhedsgraden;
 • Hvile takykardi og tachypnoe
 • Udspiling eller pulsering af halsvener
 • Ødem
 • Hjertearytmi
 • Nasal skum
 • Motionsintolerance

Kliniske fund:

 • Auskultation:
  • Oftest holosystolisk mislyd
  • PMI (point of maximum intensity): På apex stødet

22

Hvad er konsekvenserne af mitralklapinsufficiens med henblik på patofysiologiske forandringer i hjertet?

Højre side af hjertet er helt normalt.

Under systolen, vil mitralklapperne ikke lukke helt sammen, og der løber blod tilbage til venstre forkammer

 • Venstre forkammer (VF) forstørres pga øget volumen her

Tilbageløbet gør at der ikke komme rnok blod ud i kroppen (der skal pumpes 10 L/min ud af hjertet) --> Cardiac output nedsættes

Hjertet kompenserer for det nedsatte CO ved at

 • dilatere venstre ventrikel (VV)

så en større volumen kan presses ud OG

 • venstre ventrikel pumper kraftigere (hyperkinetisk bevægelsesmønster).

 

Der er altså øget belastning i form af

 • øget blodvolumen, som medfører excentrisk hypertrofi 
  • => Dilatation
 • øget lumen og øget myokardiemasse (som dog virker tynd og slap)

=> Dvs. forstørret VF + forstørret VV

 

Konsekvenserne af disse forandringer:

 • Udvidelse af venstre atrium øger risikoen for supraventrikulære arytmier
 • Volumen overload i venstre forkammer medfører stigende pulmonalt tryk, hvilket øger risikoen for højresidigt hjertesvigt
 • Excentrisk hypertrofi af venstre ventrikel øger risikoen for hjertesvigt

 

23

Hvornår skal man lave yderligere diagnostiske tests på en hest med mitralklapinsufficiens og hvilke tests skal man lave?

Hvis hvilepuls er over 45/min

Hvis der er arytmier over grad III-IV

Man skal anvende

 • ekkokardiografi
 • hvile- og exercise EKG

Bruges til at vurdere prognosen

24

Kan mitralklapinsufficiens udvikler sig og blive værre?

Studier viser minimal progressiv udvikling

Anbefales dog med opfølgende undersøgelser

 • Auskultation
  • Arytmier
  • Intensitet af mislyd
 • Ekkokardiografi hver 12-24 måned

25

Hvordan ser en hest med hjertesvigt ud?

Fra video:

Klassisk tilfælde:

den er tynd, udspilede nares, abdominal resp, ventralt ødem, præputialt ødem, venestase og venepuls, kolde ekstremiteter.

26

Hvilke patoligske mislyde skal vi tænke på hvis vi hører dem på højre side af hesten?

 

 • Trikuspidalklap insufficiens = Tricuspid regurgitation (TR)
  • INGEN BETYDNING
 • Ventrikulær septum defekt = Ventricular septal defect (VSD)
  • STOR BETYDNING

27

Hvad er trikuspidalklapinsufficiens?

Den mest almindelige mislyd hos galopheste og væddeløbsheste, hvor op til 40% af dem har mislyd ved auskultation

Det påvirker ikke ydeevnen og er derfor næsten altid et tilfældigt fund

28

Hvad er de kliniske fund ved trikuspidalklapinsufficiens?

Auskultation:

Band-formet ofte holosystolisk mislyd

PMI: højre side af thorax

Sjældent venestase eller venepuls

Kan skelnes fra ventrikulær septum defekt (VSD) ved???? (spørgetime)

29

Hvad er den mest almindelige medfødte hjertefejl hos hest?

Ventrikulær septum defekt (VSD)

30

Hvad er anamnese, symptomer og kliniske fund ved VSD?

Anamnese:

 • Varierer fra tilfældige fund at præstationsintolerance

Kliniske symptomer:

 • Afhængig af sværhedsgraden
 • Hvile takykardi og tachypnoe
 • Udspiling eller pulsering af halsvener, dependent edema, motion intollerance

Kliniske fund:

 • Auskultation:
  • Fordi blodet går fra venstre mod højre hvor det giver volumen overload, kan man høre den på højre side.
  • Systolisk mislyd over højre hemithorax beliggende cranioventralt
  • Mislyden på højre side kunne også være trikuspidalklap insufficiens -> Men ofte er VSD lidt mere ventralt beliggende, idet mislyden vil strække sig ventralt inde i hjertet
   • Dvs. hvis man hører denne fine mislyd på højre side, skal man gå om på venstre side og lytte om man kan høre en mislyd her
  • Kan også høres på venstre side
   • Ofte en systolisk mislyd i pulmonal ostiet på venstre hemithorax pga. ”relativ pulmonal stenose”
   • Denne venstresidige mislyd (meget langt fremme) opstår sfa. en form for stenose (selvom man ikke siger at heste og køer har stenoser) - men det skyldes at der løber ekstra blod fra VV til HV gennem septumdefekten, således der kommer relativt for meget blod i HV – denne mængde ekstra blod skal nu ud af trunchus pulmonalis som er ”relativt for lille” dvs. ”relativ pulmonal stenose”, hvorved der opstår en systolisk mislyd!
 • HUSKEREGEL:
  • Høj systolisk mislyd på højre side, cranioventralt + systolisk mislyd på venstre side cranialt = VSD