Fødsel og abort Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Fødsel og abort > Flashcards

Flashcards in Fødsel og abort Deck (29)
Loading flashcards...
1

Hvilket hormon i fostret igangsætter initielt fødslen?

 

Cortisol

2

Hvilke hormoner er involveret i opblokningsfasen?

Prostagland, relaxin og østrogen

3

Hvilken virkning har prostaglandin i forbindelse med fødsel?

 • Luteolyse
 • Blødgør bindevæv i cervix
 • Sensibiliserer myometriet
 • Initierer oxytocinudskillelse
 • Mobiliserer calcium
 • Redebygningsadfærd

4

Hvilken funktion har relaxin under fødsel og hvornår frigives det?

 • Elasticitet i bækkenligamenter
 • Afslapper bindevæv i cervix
 • Stimulerer mammae
 • Hæmmer tonus i uterus under drægtigheden
 • Frigives fra plancenta og CL når der sker luteolyse --> niveau er afhængig af antal CL

5

Hvilken funktion har østrogen under opblokningsfasen?

 • Mammae udvikles
 • Gap junctions (til koordineret kontraktilitet)
 • Oxytocinreceptorer opreguleres
 • Opløsning af cervicalsegl
 • Lødning af cervix
 • Sekretorisk aktivitet

6

Hvornår sker de forskellige faser i kælvingen og hvor lang tid tager de? (lødning, opblok, uddrivning og efterbyrd)

7

Hvornår sker de forskellige faser i fødslen hos søer og hvor lang tid tager de? (lødning, opblok, uddrivning og efterbyrd)

8

Hvornår sker de forskellige faser i læmningen og hvor lang tid tager de? (lødning, opblok, uddrivning og efterbyrd)

9

Hvordan kan man se hvornår hoppen skal fole?

Kigge på yverudviklingen:

 • Udvikles 3-6 uger før foling
 • Fyldes med colostrum 2-3 dage før foling

Nogle hopper får vokspropper i patterne

 • Colostrum der drypper fra patten = voks
 • sker 6-48 timer før foling (hos 95 % af hopperne)

10

Hvordan ser man på hoppen at opblokningsfasen (fase 1) er startet?

(Fase 1 starter med de første myometriekontraktion og slutter ved ruptur af allantochorion)

 

Hoppen:

 • Orulig/mild kolik
 • Ser på abdomen
 • Flehmen
 • Lægger sig, rejser sig, ruller sig
 • Sveder, urinerer/defækerer

Dette varer 1-6 timer

11

Hvor stammer oxytocin fra og hvilken funktion har det?

Oprindelse:

 • fra CL ved luteolysen og
 • fra hypofysebaglappen

Funktion:

 • Intercellulær kommunikation
 • Synkronisering af kontraktion af glatte muskelceller vhja stigning af calcium

12

Hvilke to former for véer findes der og hvad er deres funktion?

Uteruskontraktioner:

 • Hjælper emd at åbne cervix
  • ydre langsgående muskellag ændrer længden
  • indre tværgående muskellag ændrer lumen

Pressevéer:

 • Selve uddrivningen
  • Sensoriske nerver i bækken og cervix stimuleres til udskillelse af oxytocin = fergusons reflex
   • Denne reflex skal stoppes ved udretning af føllet, da hoppen ellers vil stimuleres til at presse i mod --> epiduralblokade letter arbejdet for fødselshjælperen

13

Hvilket hormon kan hæmme pressevéer?

Cortisol (stress kan pause fødslen)

14

Er en ko normalt liggende eller stående under en normal fødsel? Hvorfor?

Liggende. Da bugpressen fungerer bedst her.

15

Hvilken funktion har vandkalven (allantochorion?

Hjælper med opblokning af cervix

16

Hvornår starter og slutter fase 2 af folingen (fosteruddrivningen) og hvor længe varer denne fase?

Starter ved ruptur af allantochorion i cervicalstjernen og slutter når føllet er ude.

Varer ca. 30 min

 • Kontraktionerne sker i grupper af 3-4 fulgt af en hvileperiode på 3-5 min
  • uterine og abdominale kontraktioner

 

17

Hvor længe må uddrivningsfasen højst vare hos hopper?

30-40 min ellers er der risiko for hypoxi i føllet

18

Hvor lang tid går der post partum før efterbyrden kommer ud hos hhv. ko, so, får, ged og hoppe?

Ko: 4-10 timer (men kan gå meget længere)

So: kommer mellem grisene

Får og ged: 2-4 timer

Hoppe: 1-3 timer

19

Hvilke medikamenter kan man anvende til abort/induktion af fødsel?

Cortisol eller dexamethason ved levende fostre.

Prostaglandin ved døde fostre.

20

Hvordan kan ma inducere abort hos kvæg?

Indtil 4 mdr: prostaglandin --> luteolyse

5.8 mdr: glucocorticoid --> nedsætter produktion af progesteron i placenta.

 • Hvis der gives prostaglandin i de første 4 mdr vil der ikke ske abort, men kalven vil komme 1-2 uger for tidligt

21

Hvordan kan man inducere kælving hos kvæg?

Glukocorticoider eller prostaglandin, men KUN inden for de sidste 1-2 uger før termin.

Giv KUN hurtigtvirkende glukokorticoid til kvæg (dexamethason). Virker på 2-3 døgn (også prostaglandin, men denne giver dårligere lødning af vulva).

22

Hvordan kan man inducere abort hos søer?

Prostaglandin efter dag 13 (fordi CL er refraktær inden dag 13, men ellers er ansvarlig for bevarelse af drægtigheden hele drægtigheden igennem)

 • Dog sjældent at inducere abort, slagter ofte soen i stedet

23

Hvorfor vælger man at inducere fødsel hos søer? Og hvornår?

Indikation

 • Bedre overvågning
 • Profylakse mod farefeber
 • Synkroni-kuldudjævning
 • Forlænget drægtighed (over 118 dage)

Hvornår:

 • Højst 2 dage før besætningsgennemsnit, dvs. tidligst på dag 113-114

24

Hvilke medikamenter anvendes til induktion af faring hos søer? Og hvor hurtigt virker disse?

Syntetiske prostaglandiner IM

 • Estrumet (0,7 ml) eller prosolvin (1 ml)
  • Latenstid er 25-30 timer

25

Hvordan og hvornår kan man inducere fødsel hos får og ged?

Fra dag 144 eller max 48 timer før termin hvis lam skal overleve

 • Får: dag 7- 50 prostaglandin
  • CL progesteronkilde
 • > dag 50-148 16 mg dexamethason
  • placenta progesteronkilde

Læmning 44-72 t senere

Ged:

 • dag 7-148 prostaglandin
  • CL progesteronkilde

Indikation:

 • Drægtighedssyge
 • Overvågning

26

Hvordan inducerer man abort hos hopper?

Til abortinduktion: prostaglandin

 • Fra dag 5-35: 1 injektion - østrus efter 4-5 dage
 • Fra dag 35- 120: gentagne beh. med 12-24 h mellemrum indtil effekt
  • ny cyklusaktivitet normalt først efter 120 dage
 • Fra dag 120: gentagne daglige behandlinger med prostaglandin
  • evt. initialt opstart med østradiolbenzoat i 3 dage

27

Nævn symptomer, diagnostik, terapi og prognose for uterustorsion hos hopper?

Symptomer

 • Oftest sidste 3 drægtighedsmåneder.
 • Let til moderat kolikuro.

Diagnose

 • Kliniske symptomer
 • Rektal palpation – ligamenter
 • Præcervikal torsion

Terapi

 • Udretning via flankesnit
  • stående eller liggende
 • (Udretning ved rulning)

Prognose

 • Afhænger af hvor hurtigt diagnosen stilles, grad af torsion (oftest 180 grader) og hvor hurtigt uterus rettes.
 • Kompromitteret ilt- og ernæringstilførsel til fosteret.
 • Lille risiko for abort ved udretning < 24-48 timer

28

Hvilke palpatoriske fund kan man gøre sig hvornår i drægtigheden hos hopper?

29

Hvornår drægitghedsscanner man på hopper?