Kvægreproduktion Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Kvægreproduktion > Flashcards

Flashcards in Kvægreproduktion Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hvordan kan man se om en ko snart skal kælve?

Adfærdsændringer:

 • Urolig, rejser og lægger sig hyppigt, løfter halen, hyppigere urinering og gødningsafgang, løsning af bækkenbåndet -
  • --> 12-24 timer til kælvning
 • Halepisken og skifter vægt på bagbenene
  • --> få timer til kælvning

op til en femtedel af køerne viser dog ingen tegn.

2

Hvilke infektiøse årsager kan der være til aborter i DK?

Neospora Caninum! Vigtigt at kunne livscyklus og både horisontale og vertikale smitteveje! (Godt man har skrevet bachelor om den)

BVD (næsten udryddet)

Opportunistiske patogener:

 • Listeria monocytogenes
 • Campylobacter fetus subsp. fetus
 • Trueperella pyogenes
 • Bacillus licheniformis
 • Stap. aureus
 • Strep. sp
 • Aspergillus fumigatus

Virus:

 • Blue tongue type 8 er set, men ikke en vigtig årsag i DK
 • Bovin herpes (men også sjældent i DK)

Obs: Bovin venerisk campylobacteriosis (vibriosis) findes ikke i DK, men der findes ingen regler der forbyder import af avlstyre til naturlig parring, derfor skal man være opmærksom på denne især i kødkvægsbesætninger.

3

Hvornår skal man gribe ind ved en kælving?

Hvis ingen fremskridt i mere end 30 min i uddrivningsfasen, eller hvis der er svage livstegn ved kalven

Tidlig indgriben anbefales ved:
– Ve-svækkelseiopblokningsfasen,
– Tvillingfødsel og lejefejl uddrivningsfasen

Sen indgriben anbefales ved:
– Stor kalv og manglende opblokning i uddrivningsfasen

4

Hvornår skal dyrlægen tilkaldes til fødselshjælp?

 • Ved vanskelig lejefejl, børslyngning, abnorm/misdannet foster, foster kollision (tvilling)
 • Når man ikke har kunnet rette en lejefejl efter 15-30 minutters forsøg.
 • Når man efter 10-15 minutters træk ikke kan få en normal positioneret kalv længere end til ”synlige øjne”
 • Dog afhængigt af fødselshjælperens erfaring og rutine

5

Hvornår er der tale om tilbageholdt efterbyrd hos kvæg?

Efter 24-36 timer

6

Hvilke faktorer kan prædisponere for tilbageholdt efterbyrd?

1. Abort, især hvis det er relateret til placentitis

2. Abnormal gestationslængde, for kort eller for lang.

3. Dystoki

4. Primær uterin inerti (uterin træghed; den kan ikke presse)

5. Kejsersnit

6. Fedtlever, muligvis fordi det prædisponerer for uterine atoni

7. Vit E/Selen mangel eller muligvis Vit A mangel

8. Mangel på modning af placenta

a. Tvillingefødsler, inducerede fødsler

b. Varmestress --> forkortet gestationslængde

9. Skæv østrogen:progesteron ratio i den sene drægtighed

10. Sekundær inerti (uterin træghed; den kan ikke presse) forårsaget af hypocalcæmi (pga. dystoki)