Øvre luftvejslidelser hest Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Øvre luftvejslidelser hest > Flashcards

Flashcards in Øvre luftvejslidelser hest Deck (38)
Loading flashcards...
1

Hvilke nasale lidelser kan forekomme hos hest?

 

 • Atheromer (talgcyste)
 • Kollaps af plica alares
 • "Wry nose" (se billede)
 • Progressive hæmatomer

2

Hvilke lidelser kan forekomme i luftposerne?

Luftposetympani

Luftposeempyem

Temporohyoid osteopati

3

Hvilke lidelser kan forekomme i pharynx?

Pharyngeale cyster

Pharyngeal hyperplasi

Ganesejlslidelser

Dynamisk nasopharyngeal kollaps

4

Hvilke lidelser kan forekomme i larynx?

Laryngeal neuropati

Entrapment af epiglottis

Retroversion af epiglottis

Axial deviation af plica aryepiglottica

Rostral dislokation af den palatopharyngeale bue

5

Nævn ætiologi, forekomst og anatomisk udbredelse af progressive hæmatomer

Ukendt ætiologi

4 år eller ældre heste

Udbredelse

 • Sinus
 • Ethmoturbinalier

6

Hvad er symptomerne på progressive hæmatomer?

 • Hæmorhagisk unilateralt næseflåd
 • Varierende grader af nasal obstruktion
  • det kaldes en tumor, men er ikke invaderende ind i væggen, men vokser sig større og større.
 • Respiratorisk stenoselyd

7

Hvordan diagnosticeres progressive hæmatomer?

Røntgen

Endoskopi

8

Hvordan behandles progressive hæmatomer og hvordan er prognosen?

Afhængigt af placeringen:

 • Ingen
 • Formalinbehandling
  • en form for kemoterapi. Ikke røre ved med bare fingre!
 • Ekstirpation
  • åbner indgangen til næsehulen og graver den ud. Man åbner over næsehulen, ser voldsomt ud.
 • Aflivning

Prognose: afhængig af størrelse og placering

9

Hvad er luftposetympanitis og hvad er ætiologien?

Non-inflammatorisk hævelse i parotisregionen

Medfødt / erhvervet

10

Hvad er de kliniske tegn på luftposetympanitis?

Hævelse i halsregionen

Smerte

Dysphagi

Dyspnø

 

11

Hvordan behandles luftposetympanitis og hvordan er prognosen?

Terapi

 • Medicinsk
 • Operativ
  • Dilatation af indgangen til luftposen

  • Fistel mellem de to luftposer vha laser

  • Fistel mellem indgang og recessus pharyngealis

Prognosen er god

12

Hvad er symptomer og diagnostik af luftposeempyem?

Klinik:

 • Uni- eller bilateralt næseflåd
  • Snot ud gennem næsen fra luftposerne. Ser unilateralt ud fordi flådet er så tykt at det løber langs væggen.
  • Kan komme ved kværke hvor abscesser i de retropharyngeale lymfeknuder abscesserer ind i luftposerne.
 • Endoskopi/røntgen

13

Hvordan behandles luftposeempyem?

Medicinsk via Foley kateter

 • Skyller med saltvand og acetyl cystein som blødgører, gennem katetret.

Kirurgisk

14

Hvilket agens forårsager luftposemykose?

Aspergillus arter

sætter sig om a. carotis interna og hygger sig godt.

15

Hvad er symptomerne på luftposemykose?

 • Næseflåd
 • Epistaxis
  • starter unilateralt i tynd blodstribe og pludselig kan det blive fatalt hvis svampen gennemeroderer carotis. Så tjek altid luftposerne ved blodigt flåd fra nares.
  • Svært at stoppe blødningen når først a. carotis er ramt.
  • Men man kan aflukke den når man diagnosticerer tilstanden. Gør ikke noget dårligt for hesten.
 • Dysphagi
 • Dyspnoe
 • Neurologiske symptomer

16

Hvordan diagnosticeres luftposemykose?

Ved endoskopi

17

Hvordan behandles luftposemykose?

Lokal fungicid terapi (Imaverol)

Evt. operation – aflukning af a. carotis

18

Gennemgå luftposens anatomi

Slå op i en bog

19

Er pharyngeale cyster medfødte eller erhvervede?

Medfødte

rest fra da gl. tyroidea skulle vandre ned.

20

Hvad er symptomerne på pharyngeale cyster og hvordan stilles diagnosen?

Symptomer

 • In-og eksspiratorisk stenoselyd
 • Nedsat præstationsevne
 • Regurgitation
 • Respirationsbesvær

Diagnose: Endoskopi

21

Hvad er terapi og prognose for pharyngeale cyster?

Terapi:

 • Operation
 • Brænding

Prognose: God

22

Hvad er symptomerne på pharyngeal kollaps og hvordan stilles diagnosen?

Symptomer

 • Inspiratorisk stenose lyd under arbejde
  • Samling eller hårdt arbejde
  • Store heste og inspiratorisk mislyd skal man tænke pharyngeal neuropati

Diagnose

 • Dynamisk endoskopi
  • Unilateral eller bilateral ventral dislokation af loftet i nasopharynx eller axial dislokation af de laterale vægge (betydning)

23

Hvad er terapi og prognose for pharyngeal kollaps?

Terapi

 • Steroider (inhalation ell. p.o)

Prognose

 • Afventende

24

Hvad er dorsal disokation af palatum molle? (DDPM)

Intermitterende eller persisterende malpositionering af den bløde gane medførende in- og / eller eksspiratorisk snorkelyd og dyspnoe.

 • Den bløde gale ryger op over epiglottis. Den suges op mod loftet i næsehulen, så der kan kun komme luft ud i munden som den ikke kan trække vejret med. Den kan altså ikke få luft.
 • Snorken kommer ved ekspiration når luften sendes fra trachea på hver sin side af den dislokerede bløde gane og sætter denne i svingninger.

25

Hvad er patogenesen bag/årsager til dorsal dislokation af palatum molle?

 

Dem med tyk er dem vi skal kunne

 • Ganesejlslammelse
 • Deficit i m. thyrohyoideus
  • M. thyrohyoideus sørger for en tilpas overlapningsflade mellem epitglottis og den bløde gane. Hvis den ikke fungerer, så kommer den bløde gane ud af position, fladen mellem er for kort. Især når den også går i holdning. Så dislokeres den op over epiglottis.
 • Inflammation i de øvre luftveje > neuromusculær dysfunktion
 • Lang blød gane
 • Kontraktion af de accessoriske respirations-muskler
 • Blød epiglottis
 • Hoved og hals flexion
 • Smal pharynx lumen

26

Hvad er de kliniske symptomer på intermitterende dorsal dislokation af palatum molle?

 • Inspiratorisk stenoselyd
 • Expiratorisk snorkende lyd
 • Hesten stopper pludselig op
 • Respiration gennem munden
 • Synkebevægelser
 • Ingen lyd (30%)

27

HVordan stilles diagnosen dorsal dislokation af palatum molle?

En tentativ diagnose kan stilles under arbejde samt ved ejers observation

Den konklusive diagnose kan kun stilles ved dynamisk endoskopi

28

Hvordan behandles dorsal dislokation af palatum molle?

Konservativt

 • Anti-inflammatorisk behandling
 • Tonguetie (modvirker caudal laryngeal retraktion)
  • gaze rundt om tungen på hesten og binder ned om hovedet på den, fordi når den trækker tungen tilbage sker dislokationen. Ser ikke ud som om de lider overlast ved det
 • Næsebånd (modvirker respiration gennem mund)
 • Tie-forward collar

Kirurgisk

 • Staphylectomi
 • Myektomi af de accessoriske respirationsmuskler
 • Epiglottic augmentation med teflon
 • Brænding
 • Laser
 • Kombination
 • Tie Forward
  • Opretholde den relative position af larynx til pharynx/bløde gane = Øge kontaktfladen den bløde gane og epiglottis
   • man hiver epiglottis fremad, så overfladen mellem den og den bløde gane er større
  • Prostese placeres fra basishyoidbenet til cartilage thyroidea
  • Succesrate: 80%

29

Hvordan er prognosen for dorsal dislokation af palatum ved Tie-forward operationer?

kan ikke gøre tilstanden værre. Kan blive status quo eller bedre.

I starten, første 14 dage, skal den have hø fra hønet, fordi den ellers kan strække halsen så meget at suturen hives fra hinanden.

30

Hvilke heste rammes af laryngeal neuropati (= strubepibning!)?

Fuldblod, varmblod og travheste

 • ingen ponyer, men om nogle år mon ikke der er nogle af de danske sportsponyer der får det, pga. der bruges store DV i ponyavlen til at få store ponyer.

Alder mellem 2 – 6 år

 • der hvor symptomerne viser sig, fordi det er her hesten begynder at blive brugt og blive presset lidt mere.

Ligelig fordeling mellem kønnene