Nedre luftvejslidelser hest Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Nedre luftvejslidelser hest > Flashcards

Flashcards in Nedre luftvejslidelser hest Deck (24)
Loading flashcards...
1

Hvilke nedre luftvejsproblemer kan give anledning til hoste?

 •  Recurrent airway obstruction (RAO)
 • Inflammarory airway disease (IAD)
 • Exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH)
 • Bronkopneumoni / pleuropneumoni
 • Virale infektioner
 • Neoplasi
 • Dictyocaulus arnfieldi

2

Hvad er RAO (recurrent airway obstruction)?

Heste med reversibel (kommer dog ofte igen) luftvejsobstruktion induceret af organisk støv, hvor neutrofile granulocytter er den primære inflammatoriske celletype i bronkoalveolær lavage (BAL)

3

Hvad er ætiologien ved RAO?

Allergisk respons mod partikler i hø

 • Aspergillus fumigatus (svampespore )
 • Thermoactinomyces vulgaris (bakteriespore)
 • Faenia retivirgula (bakteriespore)

4

Hvad er patogenesen bag RAO?

Overreaktion af lungernes naturlige forsvarsmekanismer

 • Inflammation:
  • Neutrofil influx 4-6h efter udsættelse
 • Mucus og bronkokonstriktion
  • normalt har hesten fire fimreceller for hver bægercelle. Men ved RAO er der turnover, så der kommer flere slimproducerende bægerceller —> øget slim i lungerne —> øget obstruktion.

5

Hvilke kliniske symptomer ses ved RAO?

Hoste

Let forøget respirationsfrekvens

Respiratorsike bilyde

Engbrystighedsfure

 • pga den fortykkede slimhinde, sker ilt og CO2 udvekslingen for langsomt, så CO2 ryger videre rundt i organismen og hesten bliver træt.
  Derfor man ser øget respirationsfrekvens og engbrystighedsfure.

Nasal flåd

Mucus

6

Hvordan fører RAO til hoste?

 • Irritation, øget antal celler og ophobning af slim i de bagerste lungeafsnit
 • Aflukning af de bagerste lungeafsnit (ophobning af luft, overinflation)
 • Nedsat elasticitet

7

Hvad er definitionen på IAD (inflammatory airway disease) og hvordan er det forskelligt fra RAO?

Definition: Heste med

-  Hoste

-  Forøget mængde mucus i trachea(grad > 2 )

-  Forhøjet antal af inflammatoriske celler i luftvejene

-  Ikke besværet respiration i hvile

-  Ingen synlige akutte respiratoriske problemer

 

Forskellen fra RAO er at den her pr. definition ER reversibel.

Kan man behandle sig ud af.

Ved RAO kan man behandle sig ud af symptomerne, men ikke selve tilstanden.

8

Hvad er ætiologien og patogenesen ved IAD?

Ætiologi:

 • Multifaktoriel
  • Miljø, allergener
  • Infektiøse agens

Patogenese:

 • Hypersensitivitetsreaktion baseret på forekomst af mastceller og eosinofile

Varighed:

 • 7 uger (4-22uger)

9

Hvad er de vigtigste forskelle på symptomerne for RAO og IAD?

RAO

 • Ældre heste
 • Kronisk hoste
 • Mucopurulent ekssudat
 • Abnormale lungelyde
 • Forøget respiration
 • Markant træningsintolerance
 • Kronisk inflammation
 • Ætiologi: allergi
 • Moderat til svær luftvejsobstruktion
 • Tilbagevendende
 • Bronkitis

IAD

 • Unge præstationsheste
 • Kronisk hoste
 • Mucopurulent ekssudat
 • Mild træningsintolerance
 • Kronisk inflammation
 • Ætiologi: multifaktoriel
 • Mild luftvejsobstruktion
 • Ikke tilbagevendende
  • nogle foreslår at IAD kan være forstadie til RAO
 • Bronkitis
 •  

10

Hvad skal bruge til udførelse af TA?

Udstyr: kort endoskop

Udførelse:

-  Sedation?

-  Aftørring af næsebor

-  Lidokain gel?

-  30 ml. opvarmet fysiologisk NaCl

-  10ml EDTA rør (lilla)

-  Plain rør til bakteriologi

11

Hvad skal man bruge til udførelse af BAL?

Udstyr:

 • Endoskop (min. 2 m)
 • BAL kateterslange

Udførelse:

-  Lidokain over bifurcatio trachealis?

-  180 ml. opvarmet fysiologisk NaCl

-  10ml EDTA rør (lilla)

-  TA udføres altid før BAL hvis disse skal laves samtidig.

12

Hvor mange neutrofile granulocytter, mastceller og eosinofile skal der være i din BAL prøve før man mistænker IAD?

NG: mellem 5-20 %

Mastceller: > 2 %

Eosinofile: > 3 %

13

Hvor mange neutrofile granulocytter skal der være i din BAL prøve før man mistænker RAO?

Over 20 %, nogle gange kan der være over 70 %

14

Hvad kan man bruge TA til mhp diagnostik og prognose?

Samlet udsnit af lungerne
Status her og nu
Bakteriologi
Mistanke om Dictyocaulus arnfieldi

15

Hvad kan man bruge BAL til mhp diagnostik og prognose?

Enkelte segmenter af lungerne

Diagnosticering af IAD

Diagnosticering af RAO

16

Udover endoskopi, TA og BAL, hvad kan man så anvende til diagnostik af nedre luftvejssygdomme hos hest?

Udtagning af biopsier, men anvendes ikke så ofte

Komplikationer:

-  Almindelig: Hoste, epistaxis og lungeblødning

-  Sjælden: Pneumothorax, hæmatomdannelse

17

Hvordan diagnosticerer man RAO og IAD heste?

 • Grundig anamnese (inkl. opstaldningsforhold)
 • Klinisk undersøgelse med fokus på respirationsorganerne
 • Endoskopi – graduering af mucus, vurdering af bifurcatio trachealis
 • TA cytologisvar
 • BAL cytologisvar
 • Evt. biopsisvar

18

Hvordan behandler man RAO og IAD heste?

Miljøforbedring

 • Alfa og omega!
 • Fjerne alt agens der kan være årsag, hø og halm.
  • Udskift hø med wrap

  • Evt. ”vande” hø

  • Bedre ventilation

  • Bedre udmugning (ammoniak)

   • Alle heste har bedre af at stå på spåner end på halm

  • Mere foldtid

  • Evt. løsdrift/ ude hele året

  • Stråfoder på marken

  • Krybbefoder uden støv

  • Management (feje/ ordne stald når hestene er ude)

Medicinsk behandling

 • Ingen medicinsk behandling virker, hvis man ikke også ændrer miljøet.
 • Antiinflammatoriske stoffer

  • Corticosteoider – inhalation

  • Glykokortikoidcorticoid – oral

   • equisolon = heste præparat med prednisolon. Laver antiinflammatorisk behandling, dæmper irritationen i bronchiolerne.

 • Bronkodilator

  • ventipulmin®

   • clenbuterol, præstationsfremmende virkning.

 • Sekretolytica
  • sputolysin® (dæmper sekretion af mucus)

19

Hvordan er symptomerne for "exercise induced pulmonary bleeders" (EIPH) og hvilke heste rammes af dette syndrom?

Symptomer:

 • Blod i tracheobronchiale luftveje, som ses ved
 • endoskopi efter arbejde
 • Sjældent er der næseblod

Forekomst:

 • Høj prævalense hos væddeløbsheste (80 – 100%).
 • Ældre heste (> 5 år) har øget risiko
 • Tidligere episoder øger muligheden for gentagne lungeblødninger

20

Hvad er ætiologien/patogenesen ved EIPH? (exercise induces pulmonary bleeders)

Kendes ikke

Ruptur af alveolære kapillærer og blødning ind i lungens interstitium og alveoler.

Ses især i den højre caudio-dorsale lungeområde!!

21

Hvad kan være MULIGE prædisponerende faktorer for EIPH (exercise induced pulmonary bleeders)?

Hjertelidelser!?!?!

 • (atrialfibrillation eller mitralregurgitation)

Luftvejslidelser (øvre eller nedre)?!?!?!

22

Hvordan behandles EIPH (exercise induced pulmonary bleeders)?

Forebyggelse ved at reducere det transmuraletryk i luftvejene:

 • Luftvejsobstruktioner (e.g. Laryngeal neuropati)
 • Op til 40-50% pulmonale modstand findes i de indførende luftveje.

Pulmonære kapillære tryk.

 • Teoretisk, furosemide (1 mg/kg IV 4 timer før løb) siges at kunne nedsætte trykket. Ingen evidens og er IKKE tilladt i DK

23

Hvordan diagnosticeres EIPH (exercise induced pulmonary bleeders)?

 • Endoscopisk undersøgelse indenfor 90 minutter efter løb hvor trachea scores på en skala fra 0 til 4
 • Epistaxis
 • BAL eller TA - hæmosiderophager (makrofager som har spist blod)

24

Hvilke non-infektiøse sygdomme skal vi vide forekommer hos kvæg og kunne søge info på?

Diseases of the sinuses (p. 594)

 • I relation til afhorning

Vena Caval Thrombosis and Metastatic Pneumonia (p. 660 – 661)

Diseases of the thoracic wall and cavity (p. 664 – 666)

 

Vi skal også huske at heste og kan få røgfrgiftninger!