Hoppe drægtighed Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Hoppe drægtighed > Flashcards

Flashcards in Hoppe drægtighed Deck (28)
1

Hvor længe er en hoppe drægtig?

 

Gennemsnit = 340 dage (338 – 343 dage)

Fuldblod og travere = 325 – 340 dage

Koldblod = 350 – 375 dage

2

Hvornår sker oocytmodningen og hvad er denne afhængig af?

24-36 timer før ovulationen

Afhængig af LH-top

3

Hvor sker befrugtningen?

Omkring ovulationen vil granulosacellerne ekspandere og danne en ”sky” rundt om folliklen. Dette mener man er for at den nemmere fanges og sendes til oviducten. Heri sidder der en papil, der kun åbner ind til uterus, hvis oocytten er befrugtet. Dette sker som en reaktion på PGE, der udskilles fra den befrugtede oocyt.

- det er altså i oviducten befrugtningen sker, hvorefter embryoet sendes til uterus. Embryoet træder gennem papillen og ned til uterus på dag 5,5 - 6.

4

Hvornår kan man se embryonet på en scanning?

Ved dag 11. Herfra vokser den med ca 3 mm pr. døgn indtil dag 16. Her er embryonet meget mobilt.

5

Hvornår er embryonet mobilt og hvilken funktion har denne mobilitet?

I dagene 11-16. i denne perioder (ind til dag 15) vil embryonet være meget mobilt og rejse rundt i uterus, hvilket man mener gør at der sendes signal om drægtighed, så CL ikke undergår luteolyse. Motiliteten er altså essentiel for maternel genkendelse.

Omkring dag 15-16 fikseres embryonet, da størrelsen af vesiklen samt tonus i uterus, gør at det ikke kan bevæge sig rundt længere.

6

Hvilke stoffer udskilles fra embryonet til uterus og hvilke funktioner har udskillelsen?

PGE – For at komme gennem oviducten og danne dens glycoproteinkapsel

 • PGE er et helt essentielt stof i hestens drægtighed. I dag 6-7 er dette med til at danne en glycoproteinkapsel mellem tropoechtodermen og den overliggende zona pellucida. Denne kapsles funktion kendes ikke, men fratages embryonet dette, vil det ikke udvikles videre og gå til grunde.

Østrogen – kender man ikke helt effekten af. Måske er det for luteostase

Prostaglandiner – for at få kontraktion af uterus, så embryonet ikke skylles ud

7

Hvornår kan man se hjerteslag på ultralydsscanningen?

Fra dag 17-22 begynder embryonet at have et hjerteslag, der kan ses på scanningen.

Embryonet kaldes nu for et embryo proper – det egentlige embryon.

8

Hvad sker der i perioden mellem dag 21-48 i drægtigheden?

På dag 21 – 48 vil man begynde at se tydelige kartegninger i allantois. Det er disse kar der vil danne placenta.

9

Hvad sker der i dag 60-100 i drægtigheden?

Fostret er dannet med dets lemmer. Nu vil fostret ligge og rejse ud og ind af uterushornene. Hvorfor ved man ikke.

På dag 100 vil fostret være så stort at der ikke længere er plads til at bevæge sig rundt, og vil lægge sig i en låst stilling med hovedet mod cervix. Det er denne stilling fostret ligger i når hoppen foler.

10

Hvilken slags placenta har hoppen?

Diffus – ligger over hele fostret

Epitheliochorial – har alle lag på både den føtale og maternelle side

Mikrokotyledoner – som er små kotyledoner

11

Hvor produceres progesteronen under drægtigheden?

Til at starte med er det, det primære CL, der sørger for at opretholde drægtigheden, ved udskillelse af progesteron. Frem til dag 120.

Herefter (mellem dag 40-120) fremvokser der en bølge af sekundære follikler, der luteiniserer og bliver til sekundære CL’er, der udskiller ekstra mængder af progesteron, der også er med til at opretholde drægtigheden.

Når uterus overtager produktionen af progesteron (ved dag 120-180), vil CL’erne tilbagedannes.
- faktisk kan man her fjerne ovarierne og drægtigheden vil stadig blive opretholdt (dette er dog ikke noget man gør).

12

Hvornår er østrogen højest under drægtigheden og hvor produceres den?

Dag 100-300 hvorefter den falder.

Falder lige før folingen. Udskilles især af fostrets gonader, der her vil være meget store.

Østrogen udskilles også fra hoppen, som resultat af stimulering fra det luteale væv.

Østron sulfat kan bruges som indikator for fostrets sundhed, og bruges især hvis der er en palcentitis. Hvis fostret dør, falder østron sulfat i løbet af et par dage.

13

Hvad er eCG, hvor dannes det og hvilken funktion har det?

= Equine Chorionic Gonadotropin.

Dette dannes efter embryonet har ”gravet” sig ned i endometriet og har dannet endometriekopper (dag 37-42). Disse kaldes også ”gule plaques”. Kopperne producerer eCG, der peaker på dag 60-80 og forsvinder ved dag 120-150.

Dette gør at der sker en luteinisering af de follikler der vokser frem, så de begynder at udskille progesteron og drægtigheden her opretholdes af både det primære CL og de sekundær.

Endometriekopperne sidder ved basis af navlestrengen.

Når der ikke længere er behov for eCG, vil kopperne blive afstødt og lægge sig allantois. Hvordan disse afstødes vides ikke, men sker som følge af at immunologisk respons. Dette begynder på dag 80-90 og er afsluttet på dag 120-150.

14

Hvordan kan man abortinducere hos hopper?

Dag 5 – 35 (nogle gange allerede fra dag 3)

 • 1 x prostaglandin
 • østrus kommer 4-5 dage senere.

Dag 35–120

 • Her er kopperne dannet og man skal derfor give gentagende behandlinger, for at luteinisere CL’erne.
 • Her giver man 1 gang om dagen ind til fostret udskilles.
 • Her kan man ikke regne med en normal cyklus lige efter, da kopperne stadig vil sidde og påvirke hoppen.

Fra dag 120

 • Her er placenta begyndt at udskille progesteron, hvilket gør det svært at inducere en abort med prostaglandin.
 • Her kan man prøve også at behandle med Østradiolbenzoat, der går ind og afslappet cervix (gives i 3 dage).
 • Samtidig kan man prøve at skylle fostret ud, men dette gøres ikke særlig tit.

15

Hvordan og hvornår kan man diagnosticere drægtigheder ved palpation?

Dagefter ovulation:

 • 14 – 17: Forøget tonus i uterus
 • 22 – 25: Asymmetri af uterushorn – Udposning
 • 35 – 45: Asymmetri af uterushorn – Udposning og fluktation
 • > 50: Tonus falder, ovarierne har store follikler og CL’s
 • > 3 måneder: Uterus vil ikke være afgrænselige
 • > 4 måneder: Karsvirren i A. uterina
 • > 5 måneder: Uterus synker ned i abdomen
 • > 9 måneder: Fosterdele nær pecten ossis pubis
 • > 10 måneder: Fosterdele ved eller i bækken

16

På hvilke tidspunkter vil man drægtighedsscanne hoppen? Og hvorfor?

Scanning er en meget mere præcis og hurtige metode til at diagnosticere drægtigheden.

Dag 11–15

 • Her kan man bekræfte drægtigheden, checke for tvilinger og undersøge antallet af CL - Antallet af CL, kan indikere om der kan være en tvillingedrægtighed.

Dag 28 – mange springer denne over

 • Her bekræfter man drægtigheden og checker for tvillinger

Dag 42

 • Bekræft drægtighed. Herefter vil man sjældent se aborter.

Dag 60

 • Kan være et krav fra forsikringen og hingsteejeren

Man skal helst scanne inden endometriekopperne dannes, da der så er mulighed for at inducere en abort.

Man kan også aldersbestemme via en scanning, ved at måle orbita – det er aldersspecifik i størrelsen.

17

Hvis en hoppe er drægtig med tvillinger, vil den da gå til fuld termin?

Nej.

De foler typisk i 9. eller 10. måned, da uterus ikke kan bære begge fostre længere. Meget sjældent at begge føl vil klare sig. Oftest kun det største eller begge vil dø eller de vil aborteres tidligt i drægtigheden.

18

Hvad kan man gøre hvis man opdager en tvillingedrægtighed?

Inducere abort eller klemme den ene vesikel (hvis embryonerne sidder i hvert sit horn og indtil dag 35)

 • Massér vesikel op i spidsen af uterushornet og klem

eller

 • Klem med scanneproben mod bækkenet

19

Hvilke agens og årsager findes der til infektiøse aborter hos hopper?

Bakterier:

 • Streptokokker
 • E. Coli
 • Pseudomonas
 • Klebsiella
 • Staph

Ascenderende infektion af bakterier kan forekomme ved dårlig perineal konformation og cervix skade.

Placentitis kan forekomme hvis fostret ikke aborteres når det dør?

Svampe

 • Aspergillus fumigatus (ofte ascenderende)

Virus

 • Equin Herpes Virus (EHV-1, EHV-4)
  • abort oftest 7.-11. måned
 • Equin arteritis Virus
  • Abort fra 2. måned

20

Hvad kan være årsag til mælkeløb under drægtigheden?

Et mælkeløb er ikke normalt under en drægtighed, og kan være indikation på:

 • Abort – især hvis tvillingedrægtighed
 • Placentitis – hvor der er kommet en ascenderende infektion, hvis vulva ikke har lukket helt tæt. Dette kan også medføre en abort.

21

Hvordan diagnosticeres placentitis?

 • Transrektal scanning – her ser man på tykkelsen af placenta og uterus. Disse kan man normalt ikke adskille fra hinanden. Denne bliver tykkere og tykkere som drægtigheden skrider frem.
  • Dag 271–300= < 8mm.
  • Dag 301–330= < 10mm.
  • Dag 330 og over = < 12 mm.
 • Vaginoskopi
  • Svaberprøve
  • Bakteriologi

Hvis der er tale om en placentitis, grundet en ascenderende eller systemisk infektion vil man se at placenta og uterus begynder at adskille sig fra hinanden. Separationen vil være ødem mellem de to lag.

22

Hvordan behandles placentitis?

 • Antibiotika = Sulfa+TMP – dette skal dog bruges i lang tid, men virker fint.
 • NSAIDS
 • Altrenogest – der er ikke indikation for at dette virker, men man tør ikke lade være

Selvom der behandles vil hoppen abortere. Dette er fordi placenta slipper, og hoppen derved ikke kan ernære fostret ordenligt.

23

Hvornår forekommer torsio uteri og hvilke symptomer vil hoppen udvise?

Symptomer: Let til moderat kolikuro – ved man den er drægtig og man ser koliksymptomer SKAL man tjekke for dette.

Dette er et almindelig problem i drægtigheden, og ses oftest i de sidste 3 drægtighedsmåneder. Ofte vil der være tale om en 180 graders torsion. De kan ikke lave en ”vildere” torsion, grundet uterus’ ophæng. Torsionen vil kompromittere ilt- og næringstilførslen til fostret.

24

Hvordan diagnosticeres en uterus torsion?

Rektal palpation – hvis der er sket en torsion, vil man kunne mærke ligamenterne. Dette kan man ikke normalt. Man vil kunne mærke at disse ligamenter ikke er i forbindelse med colon eller cecum.

Vil altid være præcervikalt

25

Hvad er terapien og prognose for uterus torsion?

Udretning via flankesnit – laves på sederet hest, og er en metode hvor man trækker uterus på plads igen.

Spontan helbredelse er sjælden

Prognose:

 • Der er en lille risiko for abort, hvis torsionen kun har stået på kort tid
 • Der skal helst ske en udretning inden der er gået 24 – 48 timer

26

Er det patologisk hvis hoppen står med ventralt ødem, som er symmetrisk?

Nej. Det er et tegn på at hoppen er tæt på foling. Der kan ske en ruptur af abdominalmuskulaturen (= abdominal wall rupture), hvorfor væsken løber ventralt på bugen.

Der vil ses lavgradig kolikuro.

27

Hvad er prepubic tendon rupture?

Her vil hele mave og yveret hænge ”udenfor” grundet rupturen. Det vil starte som ødem og blive progressivt værre og værre. Samtidig vil mælken begynde at blive blodig, hvilket vil være et udtryk for at der er sket indre skader.

28

Hvordan behandles prepubic tendon rupture? Hvordan er prognosen?

 • Prøve at understøtte maven – der er udviklet mavebælter til dette
 • Kejsersnit
 • Abort
 • Inducering af foling, eller lade hoppen fole på egen hånd

Hoppen skal ikke sættes i fol igen, da problemet højst sandsynligt vil komme tilbage igen. Hvis det ikke er hele senen der er ruptur af, vil man godt kunne komme til at ride dem igen. Er det en stor ruptur vil man ikke komme til at ride den igen.

 • Prognosen er dog dårlig både for hoppen og føllet.