Obstetrik Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Obstetrik > Flashcards

Flashcards in Obstetrik Deck (30)
Loading flashcards...
1

Hvad er en dystoki og hvorfor opstår den?

 

Besværet fødsel hvor uddrivning af fosteret ikke kan finde sted uden assistance.

Opstår ved abnormaliteter i enten

 • Uddrivende kraft = uterus eller abdominal muskulatur
 • Fødselsvej
 • Foster

 

2

Hvilke to kategorier kan dystokier opdeles i?

Maternelle:

 • Fejl ved den benede fødselsvej eller den bløde fødselsvej

Føtale:

 • Lejefejl
 • Stillingsfejl
 • Holdningsfejl
 • Tvillingefødsler
 • Absolut for stort foster
 • Misfostre

3

Hvordan definerer man fosterplaceringsfejl?

Delt op i:

 • Leje
  • Fosterets længdeakse i forhold til moderens længdeakse
   • Længdeleje: forlæns/baglæns
   • Tværleje: forreste/bagerste (om benene kommer først når den ligger på tværs)
 • Stilling
  • Kalvens ryg i forhold til koens ryg
   • Øverste
   • Underste
   • Sidestilling
 • Holdning:
  • Lemmer i forhold til krop og fødselsvej
   • Normal
   • Holdningsfejl

4

Beskriv denne dystoki

Forlæns længdeleje

Øverste stilling

Forknæholdning af højre forben

5

Beskriv denne dystoki

Forlæns længdeleje

Øverste stilling

Hovedet i sideholdning til føllets højre side

6

Beskriv denne dystoki

Forlæns længdeleje

Underste stilling

Normal holdning

7

Beskriv denne dystoki

Baglæns længdeleje

Sidestilling til højre

Normal holdning

8

Hos hvilke dyrearter forekommer oftest leje-, stillings- og holdningsfejl?

Dyr med lange lemmer:

Lam, kalve og føl

9

Hvilke stillings- leje- og holdningsfejl er oftest årsag til føtale dystokier hos grise?

Tværleje som kan forårsages af

 • Bækkensnæverhed
 • For stort foster
 • Mangelfuld opblokning af cervix

10

Hvilke komplikationer kan finde sted ved tvillingefødsler?

Fosterkollison, hvis de begge er i sædeholdning og prøver at komme ud samtidigt.

Vesvækkelse fordi uterus har været for udspilet og derfor ikke kan magte at trække sig sammen.

11

Hvad gør man hvis der er fosterkollision ved tvillingefødsel?

 • Reponerer det ene foster
 • Trækker det andet frem og ud
 • Trækker det næste frem og ud

12

Hvordan kan man ved rektal palpation bestemme hvilket uterushorn der er drægtigt?

Man vil kunne mærke karsvirren i det drægtige horn

13

Hvad betyder "absolut for stort foster" og hvad kan det skyldes?

At fostret er for stort til fødselsvejen, hvor fødselsvejen er normal.

Årsager:

 • Disposition fra forældre
 • Forlænget drægtighed
 • Enkelt lam
 • Få grise
 • Large offspring syndrome

14

Hvilke fostermisdannelser kan forekomme hos alle arter?

 • Hydrocephalus (vand i hovedet)
 • Vattersot (anasarca = generaliseret ødem)
 • Kontraktur
 • Chondrodystrofi (dværgvækst)
 • Schistosoma refleksum (pose med tarme uden for kroppen)
 • Dobbeltmisdannelse
  • Sammenhængede (siametiske tvillinger)
  • Adskilte (den ene tvilling mangler eller har for mange af en kropsdel/organ)

15

Hvilke maternelle dystokier kan forekomme i den bløde fødselsvej?

Torsion

Mangelfuld opblokning

Vesvækkelse

16

Hvilken form for torsion forekommer især hos køer?

Vaginal torsion (90% af torsionerne)

17

Hvordan kan man bestemme en vaginal børslyngnings retning?

Bestemmes rektalt ved at mærke hvilket af de toligamentum latum der ligger øverst og er drejet. Det trækkes mod snoningssiden.

Nogle gange har vulva vinkelfolder, men de viser ikke retningen for torsionen

18

Hvordan kan man rette en børslyngning?

 • Drej uterus og kalven tilbage på plads ved at tage fat på kalvens skulder og dreje den tilbage.
 • Rulning af ko med noget tungt på børen. Ved venstresidig torsion, skal koen ligges på venstre side og derefter rulles. Omvendt for højresidig torsion.
 • Operativt: børen skal drejes på plads før kalven tages ud!

19

Maternelle dystokier i form af mangelfuld opbloknign kan være primære eller sekundære - hvad går disse betegnelse ud på?

Primær:

 • Cervix har aldrig været åbnet
 • Skyldes:
  • For tidlig hinderuptur
  • Holdnings- og lejefejl
  • Torsion (ko)
  • Primipare (får = ringwomb)
 • Man kan enten afvente opblokning eller lave kejsersnit

Sekundær:

 • Cervix har været åbnet, men er lukket i igen.
 • Skyldes
  • Manglende uddrivning
  • Overset dystoki
 • Man laver kejsersnit

 

20

Vesvækkelser kan være primære eller sekundære - hvad menes der med de to betegnelser?

Primær: Inertia uteri

 • Svage eller manglende veer og normale pladsforhold i fødselsvejen (starten svækkes)

Sekundær: Exhaustio uteri

 • Normale veer ophører pga unormale forhold i fødselsvejen (afslutningen svækkes, uterus bliver træt)

21

Hvad kan være årsager til hhv. primære og sekundære vesvækkelser hos drøvtyggere?

Primær:

 • Ældre moderdyr
 • Infektion
 • Hypocalcæmi
 • Sult, transport
 • Stress
 • Børvattersot
 • Uterusadhærencer
 • Abdominale smerter

Sekundær:

 • Anden dystoki

22

Hvad kan være årsager til hhv. primære og sekundære vesvækkelser hos søer?

Primær:

 • ældre, fede søer
 • stort antal fostre
 • stærk, ensidig proteinfodring
 • dårlige opstaldningsforhold
 • Hypocalcæmi!

Sekundær:

 • Anden dystoki

23

Hvilke maternelle dystokier kan forekomme pga. fejl i den benede fødselsvej?

 • Juvenil bækkensnæverhed (relativt for stort foster, kalven er normal, men fødselsvejen er for smal, da moderdyret er for ungt)
 • Bækkenforsnævring efter brud
 • Rachitisk bækkensnæverhed (malformation)

24

Hvad består en obstetrisk undersøgelse af?

Anamnese:

 • Ikælvningsdato
 • Forløb af drægtighed
 • Start på fødsel
 • Afgang af fostervand
 • Forløb af fødsel
 • Undersøgelse
 • Fødselshjælp

Observer

Eksplorer

 • vaginalt
 • (rektalt: torsion)

Diagnostiser

Korriger

Ekstraher

25

Hvad anses som hhv. livs- og dødstegn fra kalven ved den obstetriske undersøgelse?

Livstegn:

 • Bevægelser
 • Reflekser (tunge, anus)

Dødstegn:

 • Løsning af hår/klove/hove (8-12 timer)

 • Emfysem, maceration, lugt (24 timer)

Hvis der ikke findes positive dødstegn, antages kalven for værende levende!!!

26

Under hvilke forhold skal udretning og fremtrækning foregå på heste?

 • Ren nystrøet boks – ikke tvangsboks
 • Forsigtig – spark, kaster sig
 • Kredsløb? Almen befindende?
 • Brems/Sedation efter behov (sederer dog også føllet)
 • Clenbuterol (laver en relaxation af uterus. Den kontraherer sig ikke, arbejdsro til os)
 • Epidural analgesi (men hvis føllet er levende, skal hoppen gerne selv kunne hjælpe til og kunne mærke følelt, så ingen epidural)
 • Afvaskning, gel, fostervandserstatning
 • Foster leje, stilling og holdning? Årsag til dystoki?
 • Fremtrækning mulig?
  • Føtotomi ved dødt føl
 • Hvor langt til nærmeste hospital?
  • Føl født > 60 min efter ruptur af chorion-allantois overlever sjældent

27

Hvad gør man hvis man ikke kan få føllet ud ved manipualtion på stående hest?

De skal i total anæstesi.

Så hæver man bagparten med en kran/frontlæsser/kædespil), så repositionering bliver lettere og der er mere plads til manipulation.

28

Hvad skal man huske når man laver føtotomi?

 • Så få snit som muligt (hanne siger kejsersnt efter 2 snit)
 • Maksimal opblokning af cervix
  • Bedre arbejdsforhold
  • Mindre risiko for beskadigelser
   • Beskadigelser kan forværre situationen
 • Hoppen skal have anlagt epidural blokade, sederes og gives clenbuterol

29

I hvilken side udfører man kejsersnit på køer og hvorfor?

Venstre side for ikke at komme i campolage tyndtarmsslynger.

30

Hvad består den post operative behandling af ved kejsersnitskøer og- kalve?

Ko:

 • Temp
 • Mastitiskontrol
 • AB i 3-5 dage
 • NSAIDS
 • Obs på afgang af efterbyrd
 • Koen må ikke transporteres i 14 dage post op

Kalv:

 • Navle
 • Kolostrum - 3 liter på 6 timer