Drægtighed Flashcards Preview

MKR Store husdyr - Mie > Drægtighed > Flashcards

Flashcards in Drægtighed Deck (32)
Loading flashcards...
1

Hvor længe er de forskellige dyrearter drægtige?

 

Tæve: 65 dage = 2 mdr

Kat: 65 dage = 2 mdr

So: 116-118 dage = 3,8 mdr

Får: 148 dage = 5 mdr

Ged: 150 dage: 5 mdr

Ko: 280 dage(270-292) = 9 mdr

Hoppe: 335-342 dage = 11 mdr

 

2

Hvilket hormon er vigtigst for opretholdelsen af en drægtighed og hvor produceres det?

Progesteron!

Produceres i Corpus Luteum og hos nogle arter også i placenta.

Disse arter er: Hoppe, ko og får.

3

Hvad betyder "progesteron-blok"?

At progesteron påvirker myometriets følsomhed overfor oxytocin, sådan at følsomheden nedsættes og progesteron derfor blokerer for at oxytocin kan påvirke myometriet. På denne måde kan der ikke ske kontraktion af myometriet under drægtigheden, og fostret afstødes ikke.

4

Hvilken dyrearter udvikler sekundære corpus luteum under drægtigheden?

Hest

5

Hos de dyrearter hvor placenta også producerer progesteron, hvornår i drægtigheden sker det så?

Ko: 4.-8. måned

Hoppe: dag 70

Får: dag 50

6

Hvad sker der hvis man giver prostaglandin i slutningen af en drægtighed hos hopper, køer eller får?

CL forsvinder, forkorter drægtighed og giver unormal fødsel.

Giver altså IKKE abort, da placenta stadig producerer progesteron

7

Hvilke dyrearter er KUN afhængige af CL hele vejen gennem drægtigheden?

So, ged, kanin

8

Hvor mange embryoner skal der sætte sig fast i børhornene på en so, for at drægtigheden kan bevares? Og hvorfor?

Mindst 4.

En udækket bør-slimhinde udsender prostaglandin --> opløser CL --> drægtighed kan ikke bevares.

Embryoner dækker slimhinden til --> ingen udskillelse af prostaglandin --> drægtighed bevares

9

Hvornår er den kritiske periode for embryongenkendelse, angivet i dage efter ovulation, hos de forskellige dyrearter?

Ko: 15-16

Får: 13-14

Hoppe: 12-14

So: 11-12

10

Hvilke patologiske tilstande kan forekomme i forbindelse med drægtighed?

Vaginalprolaps

Hydrallantois

Bugbrok

Forlænget drægtighed

Drægtighedssyge

11

Hvor mange lag har en epitheliochorial placenta? Hvad hedder de forskellige lag?

6 lag:

 • 6. Chorion kapillærer
 • 5. Chorion interstitium
 • 4. Chorion epithel
 • 3. Endometrie epithel
 • 2. Endometrie interstitium
 • 1. Endometrie kapillærer

(starter med nr 1 yderst og nr 6 inderst)

12

Hvilken slags placenta har drøvtyggere?

(Diffus) epitheliochorial kotyledonær

13

Hvad kalder man de to forskellige former for kotyledonær placenta?

Hvad er forskellen på de to?

konveks og konkav

På den konvekse (ko) går grene fra det karunkulære væv ind i chorions væv.

På den konkave går grene fra chorions væv ind i det karunkulære væv.

Se billede

14

Hvad består et placentom af?

Karunkel fra den maternelle side og kotelydon fra den føtale side

15

Hvilken slags placenta har hopper?

Diffus mikrokotyledonær epitheliochorial

16

Hvilken slags placenta har en so?

Diffus epitheliochorial

17

Hvornår er mobiliteten på det equine embryon størst og hvornår slutter mobiliteten?

Størst på dag 11-14

Slutter på dag 15/16

18

Hvornår i drægtigheden kan vaginalprolaps forekomme?

Sidst i drægtigheden

19

Hvilke faktorer kan disponere for vaginalprolaps hos kvæg?

 • Race (især kødkvæg)
 • Ældre, flergangsfødende
 • Tidligere fødselsvanskelighed
 • Mangel på motion
 • Opstaldning med lav bagpart
 • Drægtighed med flere fostre B
 • ørvattersot og vomoverfyldning
 • Østrogen-holdigt foder

20

Hvilke komplikationer kan ses ved vaginal prolaps?

 • Læsioner
 • Ødem
 • Rektalprolaps
 • Vaginitis
 • Forhalet, mangelfuld opblokning
 • Vanskelig vaginal forløsning
 • Fosterdød
 • Dystoki

21

Hvordan behandler man en vaginal prolaps?

 • Rengring af prolapset
 • Reponering (kan gøre ondt og koen vil evt. presse i mod, så evt. anlæg epidural blokade)
 • Højt placeret bagpart
 • Vulvasutur: Bühner sutur (IKKE flessa-nåle!)

22

Hvordan anlægges en Bühner sutur?

 • Der anlægges epidural og/eller lokalanalgesi
 • Der laves to incisioner:
  • Dorsalt for rima vulvae på ca. 2 cm
  • Ventralt for rima vulvae på ca. 3 cm
 • Bühnernål føres dorsalt langs den ene vulvalæbe
 • Trådes med perlonbrændel
 • Trækkes ned i ventrale incision
 • Samme procedure i anden side
 • Suturen strammes (der skal kunne komme 2-3 fingre ind)
 • Suturen bindes op inden kælvning, men tages ikke ud

23

Hvad er børvattersot?

Hvordan ser børvattersot ud i de sidste 3 mdr af drægtigheden hos køer?

Hydramnion (misdannet foster)

eller

Hydrallantois (placental dysfunktion) ca. 90 % af tilfældende

 

Koen får en høj tøndeformet udspiling på abdomen

24

Hvordan behandles børvattersot?

 • Induktion af fødsel eller
 • Kejsersnit og IV væske
  • NB: langsom tømning for at undgå hypovolæmisk shock

25

Hvilke komplikationer kan ses ved børvattersot?

 • Primær mangelfuld opblokning
 • Primær vesvækkelse (uterus har været udspilet så meget at den ikke magter at kontrahere sig)
 • Kalven vil ofte have misdannelser eller det vil være tvillinger

26

Hos hvilke dyr ses ofte brubrok under drægtigheden og hvad gør man ofte ved det?

Drøvtyggere.

Man sender dem ofte til slagtning.

27

Hvordan ser prepubic tendon rupture ud, hvordan kan det behandles og hos hvilke heste kan det ses?

Første tegn er ventralt ødem.

Følges af "dropped" abdomen.

 

Forekomst:

 • Ofte ældre hopper, tunge racer. Meget sjældent hos atletiske racer.

Terapi:

 • Abdominal støtte (bellyband) og så lader man dem gå indtil foling. Obs! Disse hopper skal ikke sættes i fol igen.
 • Prognosen er dårlig for både hoppe og føl

28

Hvor længe kan en dærgtighed være patologisk forlænget hos kvæg og hvad gør man ved det?

Op til 6 mdr

Efter 3 uger bør der induceres fødsel eller foretages kejsersnit. Kalven overlever sjældent.

29

Hvad kan være årsag til patologik forlænget drægtighed hos køer?

Manglende funktion i HPA-akse (aksen mellem hypothalamus, hypofysen og binyrer (=hypothalamus-ptuitary-adrenal))

30

Skal man inducere fødsel hos heste med forlænget drægtighed?

NEJ!

Heste svinger meget og kan være drægtige i helt op til 415 dage uden at der skal induceres fødsel.

Deres drægtigheder er forlænget, når der er behov for det. Dvs. hvis føllet er præmaturt eller dysmaturt af udseende.

31

Nævn forekomst, ætiologi og prædisponerende faktorer for drægtighedssyge hos små drøvtyggere

Forekomst

 • Høj frekvens hos får
 • Sporadisk hos ged

Ætiologi

 • Energitilførsel for lav sidst i drægtigheden
 • Fostres glucoseforbrug højt, specielt sidste 6 uger

Prædisponerende faktorer

 • Tvillinger, trillinger
 • Dårlig foderstand
 •  Dårlig græsgang
 • Sygdom
 • Flytning
 • Energiforbrug højt

32

Nævn symptomer, diagnostik og terapi for drægtighedssyge

Symptomer

 • Anorexi, letargi, ataxi
 • Ketose
 • Følger ikke flokken, blindhed, hovedpressen
 • Koma, død indenfor 3-5 døgn

Diagnostik:

 • Ketonstoffer i urin/mælk/plasma

Terapi:

 • Glucose iv
 • Calcium iv
 • Propylen glycol PO 2 x dgl