Experimeten Flashcards Preview

Psychologie M. Brysbaert > Experimeten > Flashcards

Flashcards in Experimeten Deck (1)
Loading flashcards...
0

Kunst-Wilson en Zajonc (1980) H17

Fase 1: Proefpersonen kregen achthoeken te zien, in een flits dus bewust beseffen ze niet wat ze precies gezien hebben.
Fase 2: Proefpersonen moeten achthoeken kiezen die ze het mooist vinden, onbeuwst kiezen ze voor hetheen dat ze in faze 1 gezien hebben.
Conclusie: Het effect van loutere blootstelling treedt zelfs op voor de stimuli die we niet bewust waarnemen.