H 22 Verbale communicatie Flashcards Preview

thematische woordenschat > H 22 Verbale communicatie > Flashcards

Flashcards in H 22 Verbale communicatie Deck (202)
Loading flashcards...
61

zich verzetten tegen

opporsi a

62

misverstand; vergissing

l'equivoco

63

anders

altrimenti

64

trouwens, overigens

d'altronde

65

Nu is het genoeg!

Adesso basta!

66

eind-, slot-, afsluitend

conclusivo/a

67

zich iets voorbehouden

riservarsi qc

68

beoordeling; oordeel, de mening

il giudizio

69

de rechtvaardiging, het excuus

la giustificazione

70

heersend, gangbaar

prevalente

71

overmacht, meerderheid

la prevalenza

72

merendeels, voornamelijk

in prevalenza

73

van oordeel zijn, vinden, beschouwen

ritenere

74

mening, standpunt

il parere

75

iets/ iemand opmerken

accorgersi di qc/qu

76

truc, foefje

l'accorgimento

77

zich opknappen

mettersi in ordine

78

overzichtelijk te werk gaan

procedere con ordine

79

verspreid

in ordine sparso

80

derderangs

di terz'ordine

81

iets raden/ voorspellen

indovinare qc

82

het raadsel

l'indovinello

83

opzetten, stellen

impostare

84

het best

al meglio

85

verbazing, verwondering; het wonder

la maraviglia

86

aanpassing; bewerking

l'adattamento

87

geschikt, aangewezen

adatto/a

88

correctheid, fatsoen, eerlijkheid

la correttezza

89

de waarde, verdienste

il pregio

90

waardevol, kostbaar, geacht, geëerd

pregiato/a