H 22 Verbale communicatie Flashcards Preview

thematische woordenschat > H 22 Verbale communicatie > Flashcards

Flashcards in H 22 Verbale communicatie Deck (202)
Loading flashcards...
91

uitmunten, uitblinken

eccellere

92

bij uitstek

per eccellenza

93

buitengewoon, uitzonderlijk

straordinario/a

94

spannend, opwindend

entusiasmante

95

iets waarderen, iets wensen

gradire qc

96

aangenaam, plezierig

gradevole

97

tevredenheid, goedkeurig

il gradimento

98

van pas komen

tornare utile

99

in overeenstemming met

adeguato/a

100

gepast; voordelig, gunstig

conveniente

101

de boosaardigheid; de slechtheid

la cattiveria

102

laf

vigliacco/a

103

de lafheid

la vigliaccheria

104

bang worden, schrikken

spaventarsi

105

verschrikkelijk, ontzettend

spaventoso/a

106

schrik, angst

lo spavento

107

Getver! Wat smerig!

Che schifo!

108

het gemopper, het gebrom

il brontolio

109

mopperen, brommen

brontolare

110

de klacht

la lamentela

111

de klacht; het gejammer

il lamento

112

nadelig

svantaggioso/a

113

verachtelijk, verwerpelijk

spregevole

114

zich iets wijs maken, zich illusies maken

illudersi

115

ongelovig

incredulo/a

116

ongelovigheid

l'incredulità

117

het gevlei

la lusinga

118

iemand vleien

lusingare qu

119

erbarmelijk, pijnlijk

penoso/a

120

medogenloos, wreed

spietato/a