Kärlkramp Flashcards

1
Q

Kärlkramp

Orsak

 • Förträngning i kärl (angina pectoris)
 • Ger syrebrist i hjärtmuskulaturen

När utlöses kärlkramp och vad är symptomet?

A
 • Kärlkramp utlöses ofta av fysisk eller psykisk ansträngning och i synnerhet om väderförhållandena är extrema. Det främsta symtomet är en kramande bröstsmärta
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Skillnad på stabil och instabil kärlkramp?

A
 • När du har stabil kärlkramp har den varit konstant sedan två månader tillbaka och som uppstår vid enklare ansträngning,
 • Har du däremot en kärlkramp som precis uppdagats alternativt kärlkramp som till och med uppstår vid vila, kallas detta för instabil kärlkramp. Kärlkramp som hastigt försämras går också under benämningen instabil kärlkramp
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Symptom

 • Upplevs som en diffus, krampartad eller tryckande smärta bakom bröstbenet eller som ett band tvärs över bröstet. Strålar ofta ut mot vänster axel och ut i vänster arm samt ibland även mot hals och käke
 • Den kramande bröstsmärtan ger ofta trånghetskänsla och som att det är svårt att få luft. Inte sällan blir personen ifråga illamående och får en känsla av ångest. Trötthet är också vanligt. I allmänhet ger vila snabb symtomlindring
 • Skillnaden i symtom mellan kärlkramp och hjärtinfarkt?
A
 • Hjärtinfarkt mer intensiv och långvarig (över 20 min)
 • Kärlkrampsattack varar i regel högst 10 min
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hur ställs diagnosen kärlkramp?

A
 • EKG, blodprover och symtom ger vägledning. Vid stabil kärlkramp är ofta EKG i vila normalt. Diagnos stabil kärlkramp kan då ställas med hjälp av olika provokationsmetoder, till exempel arbetsprov på cykel där EKG registreras.
 • En mer exakt diagnos genom
  • Ultraljudsundersökning - ekokardiografi
  • Kranskärlsröntgen för att spåra om det finns förträngningar i kranskärlen.
  • Man kan också göra datortomografi av kranskärlen för att påvisa förändringar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Behandling kärlkramp

 • Levnadsvanor
  • Rökstopp
  • Kostvanor
  • Fysisk aktivitet
  • Går ner i vikt vid övervikt
  • Minska stress

Hur symptomlindrar vi?

A
 • Nitroglycerin – snabb symptomlindring genom att kärl vidgas
 • Betablockerare – hjärtats syrebehov minskar
 • Kalciumflödeshämmare (minskar flödet av kalciumjoner genom blockering L-type ca2+-channels (stor selektivitet för glatt muskulatur och retledningssystemet i hjärtat) vilket ger vasodilatation (Felodipin och Amlodipin)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Behandling kärlkramp

Vilken preventiv behandling finns genom läkemedel?

A
 • COX-1-hämmare (ASA (trombocythämmande))
 • ADP-receptorhämmare (ticagrelor)
 • Statiner (hämmar Acetyl-Coa-reduktas)
 • Vid högt blodtryck kan också blodtryckssänkande administreras
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Behandling kärlkramp - kirurgi

I svårare fall kan

 • Bypass genomföras– dåligt kärl ersätts (med del av ven från benet ex) och leds förbi det gamla dåliga kärlet

Men vad är vanligare typ av kirurgi vid kärlkramp?

A
 • PCI – kateter förs in i kärl i ljumske/handled man letar upp kärlet (och ser med röntgen och kontrastvätska) och ballongvidgar, eventuellt sätts stent in
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly