Kärlundersökning och fall Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Kärlundersökning och fall > Flashcards

Flashcards in Kärlundersökning och fall Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q
 • Fördelar
  • Mobil appartur
  • Kombinerar morfologi och hemodynamik
  • Inga biverkningar
  • Billig undersökning
  • Går snabbt vid mindre område
 • Nackdelar
  • Tufft ergonomiskt för den som undersöker
  • Tidskrävande om vi gör hela
  • Varierande bildkvalitet
  • Luft, ben och förkalkningar absorberar ultravågorna
  • Undersökarberoende
  • Ingen objektiv kvantifiering av graden av cirkulationsstörning

Vad pratar vi om ovan?

Vad består undersökningen av?

När gör vi undersökningen?

A

Duplex

 • Kombination av ultraljud och doppler och vanlig vid undersökning av kärl
2
Q

På vilket sätt måste vi ta hänsyn till ålder gällande kärl utöver att radiella väggdistensionen minskar?

A
 • Kärldiameter ökar
 • Intima-media tjockleken ökar
 • Flödeshastigheten minskar
 • Väggplauqe ses hos allt fler
3
Q

Bilder visar plackbildning.

På vilket sätt kan bedömningen underlättas?

A

Underlättas genom doppler med färgsättning

4
Q

Vad kan vi se här?

A

Plaque yta/ruptur (se krater i undre bilden), färgdopplern sätts på och vi kan se att blod svirar runt

5
Q

Vad ser vi här?

A
 • Förtätad lumen och till höger mäts hastigheten som är förhöjd, måttlig grad av stenos
6
Q

Hos vilka ser vi de olika faserna?

A

Trifas ses hos unga friska med tre komponenter. Två komponenter och vidare neråt tyder på stenos

7
Q

Lumen minskar ju mer perifert vi går i kärlen, vad händer med hastigheter?

A

Minskar också

8
Q

Skleros

Kan göra det svårt att komprimera kärlet med manchett

Ett annat namn för skleros?

A

Förkalkning

9
Q

Förväntad aortadiameter beroende av?

A
 • Ålder
 • Kön
 • Kroppsstorlek
10
Q

Venundersökning

 • Frågeställning
  • Venös insufficiens (bensår)
  • Venmapping
   • Perifer arteriell vengraft
   • Coronar vengraft (coronar bypass så kan vi ta ven)
   • Inför anläggande av dialysfistel

När kan det också vara aktuellt att göra en venundersökning?

A

DVT

11
Q

Vad händer med vener och artärer när du trycker transduser emot vävnaden?

A

Vener trycks ihop men artär hålls öppen

12
Q

Vad tänker du kring det du läser här?

A

Smärtan har funnits länge och smärtan ökar vi ansträngning och tilltagande besvär. Om blåsljudet hörs bara vid carotis kan det vara lokalt därifrån (transkraniell doppler kan vara aktuell här), även duplex i benartärträdet kan vara aktuellt

13
Q

Vad ser du?

Vad kan stenos här ge upphov till?

A
 • Vanligt att vi har flera njurartärer och vi kan se stenos till höger i den ena
 • Stenos i njure kan ge upphov till hypertoni
14
Q

Vad är grundläggande för att utreda nedsatt cirkulation i benen?

A
 • Ankeltrycksmätning
  • Ofta bra att mäta, grundläggande för att utreda nedsatt cirkulation till benen
  • Ankeltryck/brachialindex
   • >0,8-0,9 innebär normal-måttligt arteriell cirkulation

0,7-0,8 innebär något nedsatt arteriell cirkulation

<0,7 innebär nedsatt arteriell cirkulation

<0,5 innebär kritisk ischemi.