Mandarin- Phrases I Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Phrases I > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Phrases I Deck (12)
0

You

Ni

1

Good

Hao

2

- You good (hello)

Ni hao

3

Again

Zai

4

To see

Jian

5

- Again to see (goodbye)

Zai jian (tsy jin)

6

Not use

Bu yong (bu yawn)

7

Thank

Xie

8

- Not use thanks (you're welcome)

Bu yong xie

9

- Not use, thanks (no thank you)

Bu yong, xie xie

10

- Very good

Hen hao

11

- Not good

Bu hao