Mandarin- Phrases III Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Phrases III > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Phrases III Deck (28)
0

You

Ni

1

Speak

Shuo (shwu)

2

Chinese

Zhong (jon)

3

Language

Wen

4

?

Ma

5

- You speak Chinese language?

Ni shuo zhong-wen ma (ni shwu jong wen ma)

6

Can/able to

Hui

7

A little

Yi dianr

8

- I can speak a little Chinese language

Wo hui shuo yi-dainr zhong-wen

9

My

Wo-de (wo duh)

10

Chinese language

Zhong-wen (jong wen)

11

Not

Bu

12

Good

Hao

13

- My Chinese language not good (my Chinese is bad)

Wo-de zhong-wen bu hao (wo-duh jong-wen bu hao)

14

My English language not good

Wo-de ying-wen bu hao

15

I

Wo

16

Don't

Bu

17

Understand

Dong

18

- I don't understand

Wo bu dong

19

- I like it

Wo xi huan

20

- I don't like it

Wo bu xi huan

21

- Eat rice (eat a meal)

Chi fan (chur fan)

22

I'm hungry

Wo è (wo uh)

23

- You hungry?

Ni e ma

24

- We eat rice (Let's eat a meal)

Wo-men chi fan, (wo men shur fan)

25

- We eat rice? (Would you like to eat?)

Wo-men chi fan ma (wo-men shur fan ma)

26

- Very good to eat

Hen hao chi (hen hao shur)

27

- You would like to eat what?

Ni xiang chi shen-me (ni sheong shur shen ma)