Mandarin- Phrases V Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Phrases V > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Phrases V Deck (25)
0

- Work going/have been good? (How's work?)

Gongzuo hai hao ma

1

- Morning good (good morning)

Zaochen hao

2

- Afternoon good (good afternoon)

Xiawu hao (shawu hao)

3

- Evening good (good evening)

Wanshang hao

4

- Today weather very good (it's nice today)

Jintian tianqi hen hao (jintian tianchi hen hao)

5

- Today very cold (it's cold today)

Jintian hen leng (jintian hun lu-ung)

6

- Today very hot (it's hot today)

Jintian hen re (jintian hun ruh)

7

- Work how's? (How's work?)

Gongzuo zenme yang? (Goongzuo zenme yong)

8

- My work very good (my work is good)

Wo-de gongzuo hen hao

9

- We go drink liqueur (suggestion) (let's drink)

Wo-men qu he jiu ba (wo-men chew huh joe ba)

10

- You want drink what? (What do you want to drink?)

Ni yao he shen me (ni yao huw shen me)

11

- You would like to do what? (What do you want to do?)

Ni xiang zuo shen me

12

You going where? (Where are you going?)

Ni qu nali

13

You go (past) where? (Where did you go?)

Ni qu le nali (ni chew luh nali)

14

You (currently/now) going where? (Where are you going?

Ni zai qu nali

15

- You say what? (What did you say?)

Ni shuo shen-me

16

- You would like to do what?

Ni xiang zuo shen-me

17

- I like him/her/it

Wo xi-huan ta

18

- I don't like him/her/it

Wo bu xi-huan ta

19

- Good long no see (long time no see)

Hao jiu bu jian

20

You want wonder streets? (Want to go shopping?)

Ni xiang guang jie ma (ni sheoung gwang jie ma)

21

You very 2 (you're very stupid)

Ni hen er (ni hun are)

22

He/she's crazy

Ta shen jing bing (ta shen jeon beyon)

23

He/she's super crazy

Ta chao ji shen jing bing

24

You speak lie

Ni shuo huang (ni shuo huawn)