Manee-Book-2-Eng-Thai Flashcards Preview

Thai woordenlijst > Manee-Book-2-Eng-Thai > Flashcards

Flashcards in Manee-Book-2-Eng-Thai Deck (326):
1

person's name

วีระ

2

[to be] far away ; distant

ห่าง

3

[to] cry ; cry out ; complain

ร้อง

4

slowly ; late

ช้า

5

a horse sound

ฮี้

6

[to be] skilled ; talented ; proficient

เก่ง

7

already

แล้ว

8

can ; be able to

ไหว

9

in just a minute ; in just a moment

เดี๋ยว

10

[to] consider ; think ; bring to mind

นึก

11

about ; of

ถึง

12

[to be] white

สีขาว

13

tree ; plant

ต้นไม้

14

with ; together with

กับ

15

this

นี้ี้

16

tail ; end ; back

หาง

17

[to be] long ; lengthy ; extensive

ยาว

18

[to be] shocked ; startled

ตกใจ

19

sound of monkey

เจี๊ยก

20

[to] escape ; avoid ; flee

หนี

21

up ; upward

ขึ้น

22

monkey's name

เจ้าจ๋อ

23

everyone ; everybody

ทุกคน

24

all ; entire ; whole

ทั้ง

25

[to] bend ; crook ; flex

ตัวงอ

26

grass

หญ้า

27

[to] play

เล่น

28

back ; behind ; rear

หลัง

29

garden ; park ; field

สวน

30

[to be] big ; large ; great

ใหญ่

31

[to] persuade ; induce

ชวน

32

[to] go out ; travel ; tour

เที่ยว

33

sound ; voice ; opinion

เสียง

34

out loud ; loudly

ดัง

35

someone ; anyone

ใคร

36

you

เธอ

37

where ; which place

ไหน

38

(question particle used when seeking confirmation of something thought to be true, or to make a question sound softer)

หรือ

39

[to] love

รัก

40

may ; will probably ; might

คง

41

I ; me

ฉัน

42

banana

กล้วย

43

papaya

มะละกอ

44

coconut

มะพร้าว

45

[to] practise ; exercise ; train

ฝึก

46

got to ; did ; get to

ได้

47

[to] like

ชอบ

48

bird

นก

49

[to be] ripe ; mature ; ripened

สุก

50

[to be] tasty-looking ; appetizing

น่ากิน

51

the classifier for anything small

ลูก

52

parrot

นกแก้ว

53

ant

มด

54

red

แดง

55

[to] help ; aid ; assist

ช่วย

56

[to] leave ; exit ; go out

ออก

57

but

แต่

58

[to] bring up ; raise ; take care of

เลี้ยง

59

[to] want to

อยาก

60

he ; she ; him ; her ; they ; them

เขา

61

[to be] beautiful ; attractive ; pretty

สวย

62

[to] buy ; purchase ; pay for

ซื้อ

63

skirt

กระโปรง

64

sock

ถุงเท้า

65

shoe ; shoes

รองเท้า

66

bag ; pocket ; wallet

กระเป๋า

67

Hooray! ; Cheers!

ไชโย

68

sound of dog

โฮ้ง

69

[to] ask

ถาม

70

like ; as ; as if ; as though

เหมือน

71

(polite particle used in requests)ests

ด้วย

72

[to] care about ; be concerned about

ห่วง

73

[to be] real ; true ; actual

จริง

74

[to] wear ; be dressed in ; have on

สวม

75

[to] admire ; praise ; commend

ชม

76

[to be] cute ; attractive ; pretty

น่ารัก

77

[to be] pleased ; satisfied

ชอบใจ

78

today

วันนี้

79

teacher ; instructor ; school teacher

ครู

80

book ; workbook ; notebook

สมุด

81

pencil

ดินสอ

82

[to] catch ; seize ; hold

จับ

83

[to] find ; meet ; discover

พบ

84

[to] stand ; stand up

ยืน

85

[to] wai (way to greeting or pay respect)

ไหว้

86

have to ; must

ต้อง

87

[to] know (someone)

รู้จัก

88

stairs ; steps

บันได

89

headmaster ; headmaster in school

ครูใหญ่

90

[to] smile ; beam

ยิ้ม

91

[to] answer ; respond ; reply

ตอบ

92

adult ; senior ; elder

ผู้ใหญ่

93

silly face

หน้าเหลอ

94

I ; me (used by men only)

ผม

95

particle used by male speakers at the end of sentences

ครับ

96

classroom

ห้องเรียน

97

[to] be fine ; be well ; be happy

สบาย

98

room (ห้อง is also the classifier for rooms.)

ห้อง

99

chair ; stool ; seat

เก้าอี้

100

person's name

ไพลิน

101

because ; because of

เพราะ

102

[to be] quick ; fast ; speedy

เร็ว

103

[to be] tall ; high

สูง

104

tooth ; teeth

ฟัน

105

once ; ever ; used to

เคย

106

[to] exercise ; work out

ออกกำลังกาย

107

[to be] hard-working

ขยัน

108

[to] brush ; scrub ; clean

แปรง

109

often

บ่อย

110

item ; provision ; clause

ข้อ

111

student ; learner

นักเรียน

112

particle used at the end of sentences

นะจ๊ะ

113

particle used at the end of sentences

ล่ะจ๊ะ

114

way ; sort ; variety

อย่าง

115

[to] open ; turn on ; switch on

เปิด

116

[to] wake up ; be awake ; get up

ตื่น

117

[to] shower ; take a shower

อาบน้ำ

118

[to] prepare ; get ready ; make ready

เตรียม

119

rice

ข้าว

120

[to] intend (to) ; aim (to) ; mean (to)

ตั้งใจ

121

[to] forget

ลืม

122

in time ; on time

ทัน

123

part ; portion ; component

ส่วน

124

an auxiliary used to put the verb in the present continuous tense

กำลัง

125

field ; ground

สนาม

126

[to be] fun ; enjoyable ; happy

สนุกสนาน

127

bell

ระฆัง

128

[to] stand in row ; line up ; queue up

เข้าแถว

129

pillar ; post ; pole

เสา

130

flag

ธง

131

[to] look after ; take care ; tend

ดูแล

132

[to] be polite ; be well-mannered

เรียบร้อย

133

song

เพลง

134

nation ; country

ชาติ

135

to ; toward ;  up into

สู่

136

top ; peak ; tip

ยอด

137

monk ; abbot

พระ

138

[to be] joyful ; delighted ; happy

เบิกบาน

139

to] be close to ; be near to

ใกล้

140

[to] talk ; chat ; speak

คุย

141

[to be] silent ; quiet ; still

เงียบ

142

hello ; hi ; good morning ; good afternoon

สวัสดี

143

[to] greet ; address ; speak to

ทัก

144

[to] skip ; pass over ; leave out

กระโดด

145

dog

หมา

146

[to] be pretty ; be stylish ; be attractive

ท่าโก้

147

[to] float ; drift

ลอย

148

chin

คาง

149

many ; several

หลาย

150

[to] tell ; narrate

เล่าขาน

151

[to be] general ; common ; ordinary

ท่ั่วไป

152

oneself ; self

ตน

153

[to] be confused ; be mixed up

สับสน

154

immediately ; at once ; right away

ทันที

155

[to] turn around ; face about ; move around

หัน

156

matter ; affair ; thing

เรื่อง

157

[to] clap the hands ; applaud

ตบมือ

158

[to] write

เขียน

159

[to be] fun ; enjoyable

สนุก

160

[to] be bored (of) ; be fed up (with)

เบื่อ

161

[to] teach ; instruct ; educate

สอน

162

sometimes ; occasionally

บางที

163

[to] draw ; sketch ; make a drawing

วาด

164

form ; shape ; appearance

รูป

165

[to] paint ; colour ; daub

ระบาย

166

[to be] red

สีแดง

167

[to be] blue

สีีน้ำเงิน

168

flower

ดอกไม้

169

[to be] purple ; violet

สีม่วง

170

[to be] pink

สีชมพู

171

animal ; creature

สัตว์

172

[to be] green

สีเขียว

173

[to be] yellow

สีเหลือง

174

[to be] gray

สีเทา

175

cat

แมว

176

pet ; domestic animal

สัตว์์เลี้ยง

177

week

สัปดาห์

178

day

วัน

179

[to] be

คือ

180

sunday

วัันอาทิตย์

181

monday

วันจันทร์

182

tuesday

วันอังคาร

183

wednesday

วันพุธ

184

Thursday

วันพฤหัสบดี

185

friday

วันศุกร์

186

saturday

วันเสาร์

187

[to] stop

หยุด

188

[to] work

งาน

189

work

ทำงาน

190

office

ที่ทำงาน

191

field ; rice field ; farm

ทุ่งนา

192

movie ; film

หนัง

193

market

ตลาด

194

a lot ; many ; several

มาก

195

[to] sell ; vend

ขาย

196

vendor ; shopkeeper

คนขาย

197

buyer ; shopperpay for

คนซื้อ

198

[to] be careful ; watch out for ; be cautious

ระวัง

199

way ; path ; route

ทาง

200

[to] dress ; get dressed ; be dressed

แต่งตัว

201

[to] attach ; bind ; tie

ผูก

202

[to] collect ; gather

เก็บ

203

vase

แจกัน

204

[to] be beautiful ; be good-looking ; be pretty

งาม

205

[to] sweep ; dust ; brush

กวาด

206

different ; various ; severaln used when trying to think what to say)

ต่าง

207

waste ; garbage ; trash

ขยะ

208

side ; part

ข้าง

209

left

ซ้าย

210

right

ขวา

211

ball

บอล

212

rope ; string ; cord

เชือก

213

goose ; gander

ห่าน

214

[to] think ; consider ; calculate

คิด

215

number ; numeral ; digit

เลข

216

[to be] foldable ; folding

พับ

217

paper

กระดาษ

218

[to] dance (usually implying Thai classical dancing)

รำ

219

sweet sound

เพราะ (ไพเราะ)

220

[to be] strong ; healthy

แข็งแรง

221

how ; what

อย่างไร

222

to] thank you ; be thankful (for something)

ขอบคุณ

223

A marker for putting the following verb in the passive voice

ถูก

224

grandmother ; grandma ; grandmamma

ยาย

225

sweets ; candy

ขนม

226

another ; other ; others

อื่น

227

someone else ; others

คนอื่น

228

[to] apologize ; say sorry

ขอโทษ

229

yesterday

เมื่อวาน

230

[to] collide with ; hit ; bump against

ชน

231

[to be] hurt ; injured ; in pain

เจ็บ

232

[to] cry

ร้องไห้

233

always ; constantly

เสมอ

234

[to] stop ; cease ; cancel

เลิก

235

[to] return ; go back ; reverse

กลับ

236

nearly ; almost ; shortly

เกือบ

237

[to] tread (on) ; step on ; trample

เหยียบ

238

little duck

ลูกเป็ด

239

a duck sound

กิ๋ว

240

[to] dispute ; debate ; argue

เถียง

241

canal ; waterway ; watercourse

คลอง

242

air ; climate ; weather

อากาศ

243

sunlight ; sunshine ; sunray

แดด

244

[to be] hot ; warm

ร้อน

245

playground

สนามเด็กเล่น

246

foot ; base ; pedestal

ริม

247

road ; street ; avenue

ถนน

248

side

ด้าน

249

[to] be careful ; watch out for ; be cautious

ระมัดระวัง

250

everything ; every kind ; every thing

ทุกอย่าง

251

swing

ชิงช้า

252

[to] sway ; swing ; brandish

แกว่ง

253

power ; energy ; strength

แรง

254

[to] fall ; drop (on/down onto/down into)

ตก

255

seesaw board ; seesaw

ไม้กระดก

256

[to] climb ; clamber

ปีน

257

 slip board ; slide board

กระดานลื่น

258

[to] snatch ; grab ; seize

แย่ง

259

[to] understand

เข้าใจ

260

wind ; air

ลม

261

(of the wind) [to] blow

พัด

262

rain

ฝน

263

[to] hurry ; be in a hurry

รีบ

264

from ; depart ; leave ; go away from

จาก

265

softly, lightly, gently

ค่อย

266

[to] tilt ; bounce ; raise

กระดก

267

early afternoon (from 1pm to 4pm)

บ่าย

268

[to] search for ; look for

หา

269

tip ; point ; tail

ปลาย

270

[to be] sharp ; pointed

แหลม

271

each piece ; slice ; part

คนละอัน

272

class ; rank ; grade

ชั้น

273

also ; as well ; too

เช่นเดียวกัน

274

door ; gate ; entrance

ประตู

275

[to] look (at)

มอง

276

man ; male

ชาย

277

female ; woman

หญิง

278

country ; state ; nation

บ่้านเมือง

279

heart ; mind ; spirit

ใจ

280

then ; moreover ; besides

นอกจากนั้น

281

disease ; illness

โรค

282

insert ; put in

เสียบ

283

if

หาก

284

[to be] finished ; used up

หมด

285

therefore ; in consequence

ดังนั้น

286

sheet ; plate

แผ่น

287

alone ; by oneself

คนเดียว

288

many people

หลายคน

289

continually ; further ; afterward

ต่อ

290

only

เพียง

291

scraps ; remains ; fragments

เศษ

292

that

โน้น

293

here now ; at present

ทีนี้

294

[to] end ; finish ; stop

สิ้น

295

year

ปี

296

next year ; coming year

ปีหน้า

297

[to be] new ; recent ; the latest

ใหม่

298

group ; community ; party

พวก

299

most ; maximum ; greatest

ที่สุด

300

[to] accept ; acknowledge ; admit

ตอบรับ

301

[to] try ; sample

ลอง

302

thing

สิ่ง

303

duty ; function

หน้าที่

304

board ; plank ; batten

กระดาน

305

as follows

ดังนี้

306

religion

ศาสนา

307

great king ; king

พระมหากษัตริย์

308

[to] treat ; take care (of)

รักษา

309

tradition ; custom

ประเพณี

310

favor ; kindness

บุญคุณ

311

[to] requite ; reward ; compensate

ตอบแทน

312

rule ; order ; regulation

ระเบียบ

313

tolerance ; forbearance ; patience

อดทน

314

[to] try ; endeavour ; attempt

พยายาม

315

money ; currency ; cash

เงิน

316

[to] use

ใช้

317

[to] be honest ; be faithful ; loyal

ซื่อสัตย์

318

[to be] brave ; bold ; courageous

กล้าหาญ

319

benefit ; advantage ; usefulness

ประโยชน์

320

public

ส่วนรวม

321

Thailand

ไทย

322

like this ; in this way

อย่างนี้

323

[to] prosper ; grow ; develop

เจริญ

324

happiness ; pleasure

ความสุข

325

[to be] brave ; bold

กล้้า

326

[to] receive ; get ; accept

รับ