Manee-Book-4-Eng-Thai Flashcards Preview

Thai woordenlijst > Manee-Book-4-Eng-Thai > Flashcards

Flashcards in Manee-Book-4-Eng-Thai Deck (446):
1

be in line/ row

เป็นแถว ๆ

2

high grade/level

ชั้นสูง

3

each

แต่ละ

4

a person who (do something)

ผู้คอย

5

control

ควบคุม

6

savety

ปลอดภัย

7

same direction

ทางเดียวกัน

8

seperate

แยกไป

9

another way

อีกทางหนึ่ง

10

go with

ไปส่ง

11

other person

คนอื่น

12

conner

มุมถนน

13

crowd watching around

มุงดู

14

fighting

ชกต่อย

15

stop

ห้าม

16

peace

ความสงบ

17

quarrel

ทะเลาะ

18

useless

ไม่มีประโยชน์

19

investigate

สอบสวน

20

illegal

ผิดกฏหมาย

21

whistle

นกหวีด

22

newspaper

หนังสือพิมพ์

23

criminal

ผู้ร้าย

24

thieft

ขโมย

25

avoid

หลีกเลี่ยง

26

violate

ฝ่าฝืน

27

dinner

อาหารเย็น

28

pen

ปากกา

29

meetin/conference

ประชุม

30

distric office

อำเภอ

31

sheriff

นายอำเภอ

32

goverment officer

ข้าราชการ

33

normally

ธรรมดา

34

important

สำคัญ

35

livelihood

ความเป็นอยู่

36

command

คำสั่ง

37

goverment

รัฐบาล

38

hospital

โรงพยาบาล

39

post office

ที่ทำการไปรษณีย์

40

post / mail

ไปรษณีย์

41

post box

ตู้ไปรษณีย์

42

letter,mail

จดหมาย

43

now

เดี๋ยวนี้

44

in the morning

ตอนเช้า

45

key

กุญแจ

46

unlock/open

ไข

47

stamp

ดวงตราไปรษณีย์

48

impose a fine

โดนปรับ

49

last night

เมื่อคืน

50

temple fair

งานวัด

51

raise hand up

ยกมือ

52

song

เพลง

53

hang

แขวน

54

joss stick

ธูป

55

candle

เทียน

56

blow in the wind

ฟุ้ง

57

the booth

ร้านขายของ

58

stick a gold leave

ปิดทอง

59

difference/strange

แปลก

60

hat

หมวก

61

belt

เข็มขัด

62

instrument

เครื่องดนตรี

63

sword

ดาบ

64

thai flute

ปี่

65

ball

ลูกบอล

66

doll

ตุ๊กตา

67

next day

วันหลัง

68

a kind of Thai dancing

ลิเก

69

a kind of Thai dancing

รำ

70

fight

รบ

71

for a while

ประเดี๋ยวหนึ่ง

72

a kind of Thai dancing

รำวง

73

yong people

หนุ่มสาว

74

couple

คู่

75

a kind of Thai performance

โขน

76

a kind of Thai performance

ละคร

77

late at night

ดึก

78

sweet drink

น้ำหวาน

79

performance

การแสดง

80

a kind of Thai performance

ลำตัด

81

homework ; assignment ; schoolwork

การบ้าน

82

wheel ; roller ; caste

ล้อ

83

tire

ยาง

84

engine ; motor ; machine

เครื่องยนต์

85

oil ; gasoline

น้ำมัน

86

punch

เจาะรู

87

roof ; rooftop

หลังคา

88

rock ; stone ; boulder

หิน

89

[to] draw a line

ขีดเส้น

90

hole ; pit ; hollow

หลุม

91

hole ; pit ;

บ่อ

92

box ; case ; casket

กล่อง

93

[to] drag

ลาก

94

[to be] tired

เหนื่อย

95

[to] win ; beat ; defeat

ชนะ

96

[to] lose (someone)

แพ้

97

seaside ; seashore ; beach

ชายทะเล

98

shell parakeet

เปลือกหอย

99

beach ; seashore ; seaside

ชายหาด

100

straw ; rice straw

ฟาง

101

bottle

ขวด

102

egg shell

เปลือกไข่

103

black

สีดำ

104

glue

กาว

105

breakage ; separation

แตก

106

[to be] stained ; dirty ; spattered

เปื้อน

107

previous ; former ; primary

เดิม

108

[to] obstruct ; hinder ; block

กีดขวาง

109

light bulb ; incandescent lamp

หลอดไฟ

110

boxing

มวย

111

cartoon

การ์ตูน

112

news ; information

ข่าว

113

event ; incident ; episode

เหตุการณ์

114

iron

เตารีด

115

electrical fan

พัดลม

116

refrigerator ; freezer

ตู้เย็น

117

rice cooker

หม้อหุงข้าว

118

flashlight ; searchlight ; electric torch

ไฟฉาย

119

power station

โรงไฟฟ้า

120

public

สาธารณะ

121

July

เดือนกรกฏาคม

122

brown headed cowbird

นกเอี้ยง

123

peacock

นกยูง

124

clump of bamboo

กอไผ่

125

kite

ว่าว

126

glutinous rice roasted in bamboo joints

ข้าวหลาม

127

turbine ; windmill ; wind-wheel

กังหัน

128

handle ; shaft ; hilt

ด้าม

129

parasite plant

กาฝาก

130

orchid

กล้วยไม้

131

[to] be afraid ; be scared ; fear

เข็ด

132

bee

ผึ้ง

133

[to be] dry ; dried

แห้ง

134

[to] wriggle ; writhe ; squirm

ด้ิ้น

135

[to] wash clothes ; launder ; clean

ล้าง

136

striped snake-head fish

ปลาช่อน

137

a kind of thai fish

ปลาหมอ

138

walking catfish

ปลาดุก

139

ditch ; gutter ; trench

คู

140

noon ; midday

เที่ยง

141

previous year ; last year

ปีกลาย

142

[to be] deep

ลึก

143

frog

กบ

144

turtle ; tortoise ; terrapin

เต่า

145

[to be] burnt ; scorched ; charred

ไหม้

146

[to be] boiled

ต้ม

147

to enjoy ; to be entertained

เพลิน

148

boiling

เดือด

149

steam

ไอน้ำ

150

kettle ; teakettle ; pot

กา(ต้มน้ำ)

151

evening ; night ; night-time

ค่ำ

152

east

ทิศตะวันออก

153

moon

พระจันทร์

154

moon

ดวงจันทร์

155

full moon

เต็มดวง

156

horizon ; skyline

ขอบฟ้า

157

middle

กลาง

158

sky

ท้องฟ้า

159

[to] support ; prop up ; back up,

หนุน

160

pillow

หมอน

161

porch

ชาน

162

beside

ข้าง

163

rabbit

กระต่าย

164

ring

แหวน

165

copper

ทองแดง

166

library

ห้องสมุด

167

life

ชีวิต

168

life ; existence ; living

เหว

169

earth

โลก

170

shadow ; reflection ; image

เงา

171

 invent a story

แต่ง

172

star

ดาว

173

gone

หาย

174

moonlight

แสงจันทร์

175

starlight

แสงดาว

176

sunlight

แสงอาทิตย์

177

cloud

เมฆ

178

float

ลอย

179

hide

บัง

180

month

เดือน

181

May

เดืือนพฤษภาคม

182

November

เดือนพฤศจิกายน

183

rainy season

ฤดูฝน

184

summer season

ฤดููร้อน

185

winter season

ฤดูหนาว

186

April

เดือนเมษายน

187

Febuary

เดือนกุมภาพันธ์

188

[to be] low

ต่ำ

189

[to] drop

หยด

190

[to] yawn

หาว

191

[to] be tired ; be sleepy

ง่วง

192

previous ; before

ก่อน

193

last

สุดท้าย

194

[to] handwrite ; write in longhand

คัด

195

Lesson

บทเรียน

196

exercise ; practice

แบบฝึกหัด

197

[to] separate ; divide ; interpose

คัั่น

198

Date

วันที่

199

Example

ตัวอย่าง

200

[to] whisper ; murmur ; mutter

กระซิบ

201

to] cultivate ; plant ; grow

ปลูก

202

appointment

นัด

203

time schedule

ตารางสอน

204

seed

เมล็ด

205

guess

เดา

206

seed

เม็ด

207

tamarind

มะขาม

208

jack fruit

ขนุน

209

kapok

นุ่น

210

[to] blossom ; bloom ; flower

บาน

211

[to] shade ; protect

ร่ม (เงา)

212

[to] release ; let go ; set free

ปลู่อย

213

for a while

สักครู่

214

way ; route ; row

แนว

215

road

ถนน

216

pot ; pitcher ; vessel

กระถาง

217

base ; beside ; pedestal

ริม

218

[to] cultivate ; plant ; grow

เพาะ

219

[to] keep

เก็บ

220

earaser

ยางลบ

221

ruler

ไม้บรรทัด

222

centipede

ตะขาบ

223

fertilizer ; manure ; compost

ปุ๋ย

224

find ; search

หา

225

cover ; put on top

คลุม

226

nook ; corner ; niche

ซอก

227

nail

เล็บ

228

country ; state

ประเทศ

229

vegetation ; plant

พืช

230

all year

ตลอดปี

231

Ok Phansa

ออกพรรษา

232

OK ; okay then ; sure

ตกลง

233

Loy Kratong

ลอยกระทง

234

[to] arrange ; organize

จัดงาน

235

     [to] race ; compete

แข่ง

236

long boat

เรือยาว

237

paddling boat

เรืือแจว

238

raft

แพ

239

[to] support ; prop up ; back up,

รอง

240

banan leaf

ใบตอง

241

[to] sew

เย็บ

242

means ; way ; method

วิธี

243

[to] sharpen ; hone ; whet

เหลา

244

     small bamboo pin

ไม้กลัด

245

to] remind ; warn ; advise

เตือน

246

[to] note down ; write down

แทง

247

 spathe ; bract

กาบกล้วย

248

[to] resemble ; similar ; alike

คล้าย

249

[to] stick ; plunge down ; stab down

ปัก

250

milk

นม

251

[to] row ; paddle ; scull

พาย

252

ripple ; small wave

ระลอก

253

[to] roll ; sway ; shake

โคลงเคลง

254

[to be] tilted ; inclined

เอียง

255

[to] collapse ; fail ; go down

ล่ม

256

[to] salvage

กู้

257

can ; be able to

สามารถ

258

[to be] ready ; prepared ; set

พร้อม

259

whistle

นกหวีด

260

[to] sway ; shake (back and forth or side to side)

โยก

261

rhythm ; beat (of music)

จัังหวะ

262

to] march ; parade ; demonstrate

แห่

263

[to] combine ; add up ; include

รวม

264

waterside

ท่าน้ำ

265

to] turn over ; capsize

คว่ำ

266

to] sink ; submerge

จม

267

[to] regret ; feel sorry

เสียดาย

268

long ; for a long time

นาน

269

December

เดือนธันวาคม

270

under ; beneath ; below

ใต้ถุน

271

[to] farm

ทำนา

272

grandmother

ยาย

273

glasses ; spectacles

แว่นตา

274

age

อายุ

275

[to] slip out ; fall off ; become detached

หลุด

276

[to] chew ; grind ; masticate

เคี้ยว

277

gum

เหงือก

278

[to] swallow ; gulp down ; devour

กลืน

279

[to be] tender ; soft

อ่อน

280

[to] withdraw ; pull out

ถอน

281

(younger) brother ; sister

น้อง

282

[to] rock ; swing ; sway

ไกว

283

cradle

เปล

284

towel ; bath towel

ผ้าเช็ดตัว

285

blanket

ผ้้าห่ม

286

shoulder

ไหล่

287

breast ; chest ; soul

อก

288

[to be] warm ; genial ; friendly

อบอุ่น

289

face

ใบหน้า

290

nose

จมูก

291

eyebrow ; brow ; ridge

คิ้ว

292

body

ลำตัว

293

arm

แขน

294

soft

นุ่มนิ่ม

295

continue

เรื่อย ๆ

296

to] discontinue ; cease ; stop

สะดุด

297

to] push away ; brush away ; sweep off

ปัด

298

dust

ฝุ่น

299

shin

แข้ง

300

[to] feel stiff ; have an ache

เมื่อย

301

heavy ; hard

หนัก

302

early morning

เช้าตรู่

303

thai farmer hat

งอบ

304

[to] share ; divide out ; portion out

แบ่ง

305

some part ; certain part

ส่วน

306

[to] store ; reserve ; keep

เก็บ

307

remainder ; excess

เหลือ

308

[to] farm ; do farming ; do crop-farming

ทำไร่

309

[to] garden ; grow tree crops ; plant

ทำสวน

310

sweet corn

ข้าวโพด

311

cucumber

แตงกวา

312

income ; salary

รายได้

313

body

ร่างกาย

314

[to be] strong ; healthy

แข็งแรง

315

[to] exercise ; work out

ออกกำลังกาย

316

buffalo

ควาย

317

trackter

รถไถนา

318

[to] sow ; scatter

หว่าน

319

August

เดือนสิงหาคม

320

September

เดืือนกันยายน

321

October

เดือนตุลาคม

322

[to] provide nourishment ; nourish ; feed

หล่อเลี้ยง

323

ear of rice ; ear of paddy

รวง

324

yellow

เหลืือง

325

hook

เคียว

326

[to] harvest ; reap ; mow

เก็ี่ยว

327

[to] sunbathe

ผึ่ง

328

[to] bind ; tie ; fasten

มัด

329

bundle ; sheaf

ฟ่อน

330

to] thresh ; thresh rice

นวด

331

[to] break off ; break up ; sever

ขาด

332

[to] help each other ; aid

เอื้อเฟื้อ

333

rich

รวย

334

[to] work well ; get a good result

ได้ผล

335

[to] refrain ; go without ; miss out on

อด

336

January

เดือน มกราคม

337

relatives ; relations ; folks

ญาติ

338

in time ; on time

ทัน

339

ceremony ; ritual

พิธี

340

[to] greet ; say hello ; address

ทัักทาย

341

raise both hands up palm against palm

ประนมมือ

342

daughter

ลูกสาว

343

(older) sister

พิี่สาว

344

[to] advise ; recommend

แนะนำ

345

brother-in-law

พี่เขย

346

surname ; family name ; last name

นามสกุล

347

miss ; Ms

นางสาว

348

Mrs

นาง

349

glass ; cup ; crystal

แก้ว

350

spittoon ; cuspidor ; chamber pot

กระโถน

351

tea

น้ำชา

352

tray with pedesta

พาน

353

cook

ทำครัว

354

[to] pound ; pestle

ตำ

355

[to] fry

ผัด

356

[to] deep fry

ทอด

357

fly ; housefly

แมลงวัน

358

[to] swarm ; fly around ; crowd

ตอม

359

[to] peel ; pare ; shell

ปอก

360

onion

หอม

361

garlic

กระเทียม

362

leave duty ; work ; business

ลากิจ

363

physical education

พลศึกษา

364

to] practice ; train ; drill

หัด

365

exercise ; physical exercises

กายบริหาร

366

sport ; game ; exercise

กีฬา

367

[to] blame ; accuse

โทษ

368

open

เปิด

369

sheep

แกะ

370

postman

บุรุษไปรษณีย์

371

[to] be foolish ; be stupid ; be silly

โง่

372

prosper

เจริญ

373

backbone ; spine ; vertebral column

กระดูกสันหลัง

374

duck

เป็ด

375

domestic ; local ; in the country

ในประเทศ

376

abroad ; foreign country

ต่างประเทศ

377

[to] trade ; buy and sell ; do business

ค้าขาย

378

[to be] firm ; stable ; resolute

หนักแน่น

379

military ; soldier

ทหาร

380

uniform

เครื่องแบบ

381

hat

หมวก

382

iron

เหล็ก

383

protect

ป้องกัน

384

[to] aim at ; intend ; mean

มุ่งหมาย

385

[to] annoy ; bother

รบกวน

386

[to] be in trouble ; be distressed ; be vexed

เดือดร้อน

387

[to] be equal ; be equivalent ; be on a level with

เท่าเทียม

388

[to] risk ; gamble

เสี่ยง

389

[to] sacrifice ; make a sacrifice

สละ

390

[to] survive ; escape from death ; save

รอด

391

[to] act ; conduct oneself

ทำท่า

392

[to] scoop out ; dig out ; gouge

ควัก

393

gun

ปืน

394

[to] shoot ; fire

ยิง

395

[to] laugh ; giggle

ขำ

396

goat

แพะ

397

maintain

บำรุง

398

King

พระเจ้าแผ่นดิน

399

[to] respect ; esteem ; regard

เคารพ

400

relationship ; connection

ผูกพัน

401

idol

มิ่งขวัญ

402

[to] unite ; be in harmony ; be in unity

สามัคคี

403

area ; region ; part

ถิ่น

404

Southeast Asian Peninsula ; Golden Peninsula

แหลมทอง

405

land ; territory ; country

แผ่นดิน

406

King

กษัตริย์

407

religion

ศาสน์

408

[to] rap ; strike ; knock

เคาะ

409

friend

เพื่อน

410

the end

จบ

411

[to] clap ; applaud

ปรบมือ

412

March

เดือน มีนาคม

413

King

ในหลวง

414

Queen

พระราชินี

415

visit

เยี่ยม

416

Give

พระราชทาน

417

poor

ยากจน

418

said

ตรัส

419

[to] welcome ; greet ; receive

รับเสด็จ

420

first row

แถวหน้า

421

[to] offer ; dedicate ; present

ถวาย

422

Rose

ดอกกุหลาบ

423

tread ; tramping ; stamping

เหยียบ

424

health ; wellbeing ; good condition

สุขภาพ

425

prince ; His Royal Highness

เจ้าฟ้า

426

kindness ; compassion ; mercy

เมตตา

427

kindliness ; compassion ; pity

ปราณี

428

[to be] care about ; be concerned about

ห่วงใย

429

visit

เยี่ี่ยม

430

commoner

ราษฏร

431

[to] help ; aid ; assist

ช่วยเหลือ

432

all over ; everywhere in

ทั่วแดน

433

[to] be proud (of)

ภูมิใจ

434

language

ภาษา

435

reading

การอ่าน

436

writing

การเขียน

437

final consonant

ตัวสะกด

438

regulation ; rule ; condition

ข้อกำหนด

439

[to] study ; learn

ศึกษา

440

[to] pay no attention to ; ignore

เมินเฉย

441

[to be] repeated ; recurrent

ซ้ำ

442

diphthong

ควบกล้ำ

443

remember ; memorize

จดจำ

444

[to] pay attention to ; attend

ใส่ใจ

445

to speak

ฝึกพูด

446

to write

ฝึึกเขียน