Mokuna 16 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 16 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 16 Ka Papaʻōlelo Deck (46):
1

jungle gym

ka haokeko [kikino]

2

feathered tail of a bird

ka puapua [kikino]

3

for a pig to root in the dirt, for a horse to paw up dirt

ka ʻeku [hamani]

4

to be interested in, sort of want to

ka hoihoi [hamani]

5

to drive

ke kalaiwa [hamani]

6

excited

ka pīhoihoi [ʻaʻano]

7

nervous

ka haʻalulu [ʻaʻano]

8

to arrive at, reach a place

ka hiki [hehele]

9

to follow

ka hahai [hamani]

10

mountain

ke kuahiwi [kikino]

11

grove, forest (tame growth of trees, little underbrush, could be cultivated)

ka ulu lāʻau [kikino]

12

to sting someone as a bee, also to bite as a mosquito

ke kiki [hamani]

13

mud

ka ʻūkele [kikino]

14

for, belong to, origin from, (kino-ʻō)

no [ʻami nonoʻa ʻōkena nui]

15

a youth, a teenager, a college aged person

ka ʻōpio [kikino]

16

to release, let go

ka hoʻokuʻu [hamani]

17

jaw

ke ā [kikino]

18

smoke meat (made of wild pig)

ka puaʻa uahi [kikino]

19

1. to jump; 2. to get off a car, plane, canoe

ka lele [hehele]

20

Spanish speaking person

ke Paniolo [kikino]

21

to climb, as climbing a tree or a jungle gym

ka pinana [hehele]

22

from, movement from (with iʻoa kuhane and papani)

maiā [ʻami mole]

23

Portuguese person

ke Pukikī [kikino]

24

back end of fish including tail

ka hiʻu [kikino]

25

stomach

ka ʻōpū [kikino]

26

belt

ka ʻili kuapo [kikino]

27

for, belong to, made by

na [ʻami nonoʻa ʻākena nui]

28

forest (wild, heavy growth of bushes and trees with underbrush)

ka nahele [kikino]

29

cowboy

ke paniolo [kikino]

30

to fasten something to something

ka hoʻopaʻa [hamani]

31

mosquito

ka makika [kikino]

32

thighs, ham area of a pig

ka ʻūhā [kikino]

33

tail of animal (not of a fish)

ka huelo [kikino]

34

to load up something on to a truck, ship, canoe, etc.

ka hoʻouka [hamani]

35

from, movement from (with iʻoa paku and memeʻa)

mai [ʻami mole]

36

here

nei [hune henua kūnei]

37

liver

ke ake [kikino]

38

trip, quest

ka huakaʻi [kikino]

39

to chase after, to hunt

ke alualu [hamani]

40

1. wild (of animals); 2. shy (of humans)

ka ʻāhiu [ʻaʻano]

41

truck

ke kalaka [kikino]

42

sausage

ka naʻaukake [kikino]

43

young, as a person, animal, or plant

ka ʻōpiopio [ʻaʻano]

44

to ascend, to go up, to climb, to go ma uka

ka piʻi [hehele]

45

snout, beak

ka nuku [kikino]

46

to travel to a place by a plane, ship, car, or horse

ka holo [hehele]