Mokuna 22 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 22 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 22 Ka Papaʻōlelo Deck (65):
1

to enjoy, enjoyable

ka nanea [hamani]

2

flat area on reef that is dry at low tide

ka papa [kikino]

3

he ʻano limu

ka manauea [kikino]

4

area on shore made wet by ocean, poetic for kahakai

ka ʻae kai [kikino]

5

to rub softly between the fingers

ka lomi [hamani]

6

high tide

ke kai piha [kikino]

7

stream, river

ke kahawai [kikino]

8

difficult

ka hana nui [ʻaʻano]

9

tobacco

ka paka [kikino]

10

1. hoop of basketball net; 2. hoop used in sewing

ka hupa [kikino]

11

skin, surface

ka ʻili [kikino]

12

reef area that is always covered by water, but visible from surface

ke kohola [kikino]

13

to set up, build, to erect

ke kūkulu [hamani]

14

to chop up, cut up

ka ʻokiʻoki [hamani]

15

long, tall

ka lōʻihi [ʻaʻano]

16

to chew tobacco

ka nau paka [hamani]

17

to break, crash, as a wave

ke poʻi [hehele]

18

to bring or cast ashore

ka hoʻopae [hamani]

19

to "sew" net

ke kā ʻupena [hamani]

20

to chew something

ka nau [hamani]

21

limu, algae

ka limu [kikino]

22

to play, as a game or sport

ka pāʻani [hamani]

23

1. to be touched; 2. to be affected

ka pā [ʻaʻano]

24

to camp, set up camp

ka hoʻomoana [hamani]

25

a series of connected papa

ka ʻāpapapa [kikino]

26

to fish with a pole and line

ke kāmākoi [hamani]

27

ball game

ka pāʻani kinipōpō [kikino]

28

tide when going up

ke kai piʻi [kikino]

29

to fish with a pole and line (Maui)

ke pāeaea [hamani]

30

fishing pole

ka mōkoi [kikino]

31

a type of flat, plastic-looking limu

ka pahapaha [kikino]

32

to put together, build

ke kāpili [hamani]

33

lantern

ke kukui hele pō [kikino]

34

portion, part

ka māhele [kikino]

35

to work hard

ka hana nui [hamani]

36

water's edge at the beach, shoreline

ka lihikai [kikino]

37

fishing supplies

ka pono lawaiʻa [kikino]

38

tide when going down

ke kai emi [kikino]

39

he ʻano limu

ka wāwaeʻiole [kikino]

40

fishing net

ka ʻupena [kikino]

41

to catch fish, fish

ka lawaiʻa [hamani]

42

wave, surf

ka nalu [kikino]

43

a seaside plant (Niʻihau)

ka ʻaupaka [kikino]

44

to chase fish into a net by slapping on water

ka paʻipaʻi [hamani]

45

to wash, make clean

ka hoʻomaʻemaʻe [hamani]

46

to come ashore

ka pae [hehele]

47

summer

ke kauwela [kikino]

48

tent

ka halepeʻa [kikino]

49

possible

ka hiki [ʻaʻano]

50

1. because of, due to; 2. for the purpose of

no [ʻami]

51

low tide

ke kai maloʻo [kikino]

52

majority

ka hapanui [kikino]

53

coral, coral pieces

ke ʻākoʻakoʻa [kikino]

54

sea, salt water

ke kai [kikino]

55

1. fishing line; 2. cord used to make nets

ke aho [kikino]

56

a type of flat, plastic-looking limu (Hawaiʻi)

ka pakaiea [kikino]

57

to fish with a pole and line (Niʻihau)

ke kāhele [hamani]

58

to play football, the game of football

ka pōpeku [hamani]

59

open, unfolded, as a flower

ka mohala [ʻaʻano]

60

to bend down

ke kūlou [hehele]

61

to chase fish into a net by slapping on water (Hilo)

ke kāpeku [hamani]

62

a seaside plant

ka naupaka [kikino]

63

1. to hit with a rope, long stick; 2. to "sew" a net

ke kā [hamani]

64

he ʻano lei

ka lei wili [kikino]

65

to have fun, do fun things

ka hoʻohauʻoli [hamani]