Mokuna 23 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 23 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 23 Ka Papaʻōlelo Deck (43):
1

ʻopihi shell

ka iwi ʻopihi [kikino]

2

to make noise, "noisiness"

ka hana kuli [hamani]

3

to remove ʻopihi meat from the shell

ka poke [hamani]

4

Shoot!, Shucks!

Kā! [hoʻōho]

5

he ʻano ʻopihi iwi nui

ka ʻopihi kōʻele [kikino]

6

to sprinkle fine grains of something like salt with fingertips

ke kāpī [hamani]

7

important

ke ʻano nui [ʻaʻano]

8

to sprinkle a liquid with the fingertips

ka pīpī [hamani]

9

ʻopihi

ka ʻopihi [kikino]

10

to be affected negatively by too much noise, deafening

ke kulikuli [ʻaʻano]

11

to freeze, preserve in ice

ka hoʻopaʻa hau [hamani]

12

to pound ʻopihi, pick ʻopihi

ke kuʻi ʻopihi [hamani]

13

he ʻano ʻopihi ʻiʻo uliuli

ka makaiāuli [kikino]

14

to spurt out or burst out, as the insides of the ʻopihi

ka pakū [hehele]

15

to assume a cautious or careful stance, be careful of

ke akahele [hamani]

16

Santa Claus

Kana Kaloka [iʻoa]

17

unskilled, awkward in performing a task

ka hemahema [ʻaʻano]

18

silent

ka hāmau [ʻaʻano]

19

exist

ka loaʻa [ʻaʻano]

20

1. wild (in the sense of a wild animal); 2. shy (in the sense of a child)

ka ʻāhiu [ʻaʻano]

21

to sprinkle salt

ke kāpī paʻakai [hamani]

22

gallon

ke kālani [kikino]

23

deep, as opposed to shallow or superficial

ka hohonu [ʻaʻano]

24

crunchy, as good ʻopihi

ke kakani [ʻaʻano]

25

shallow, as water

ka pāpaʻu [ʻaʻano]

26

deep and dark in color, as black, deep blue, lush green

ka uliuli [ʻaʻano]

27

to just grow, wild in the sense of a plant

ka ulu wale [hehele]

28

Shut up!

Kulikuli! [hoʻōho]

29

ka naʻau o ka ʻopihi

ka weka [kikino]

30

like

me [ʻami]

31

also, along with, together with

pū [huneʻano]

32

frozen

ka paʻa hau [ʻaʻano]

33

thin, delicate

ka lahilahi [ʻaʻano]

34

to sprinkle salted water on or around something to bless it

ka pī kai [hamani]

35

in vain, wasted

ke pohō [ʻaʻano]

36

ridge, groove on ʻopihi shell

ka māioio [kikino]

37

to pound, punch

ke kuʻi [hamani]

38

he ʻano ʻopihi ʻiʻo melemele

ka ʻopihi ʻālinalina [kikino]

39

to send, transmit

ka hoʻouna [hamani]

40

to be "acting up"

ka lapa [hehele]

41

thick and heavy

ka mānoanoa [ʻaʻano]

42

necessary, required

ka pono [ʻaʻano]

43

to fill a container

ka hoʻopiha [hamani]