Mokuna 26 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 26 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 26 Ka Papaʻōlelo Deck (73):
1

Traditional god

Kū [iʻoa kuhane]

2

sport of basketball

ka pōhīnaʻi [kikino]

3

Christian god Jehovah

Iēhowa [iʻoa kuhane]

4

the place where branches meet at the trunk of a tree

ka ʻāmana [kikino]

5

referee

ka ʻuao [kikino]

6

brick

ka uinihapa [kikino]

7

festival

ka hoʻolauleʻa [kikino]

8

program of activities

ka papahana [kikino]

9

to "bump" pass

ke kuʻi ʻāmana [hamani]

10

to contest back and forth over a period of time

ke pāonioni [hamani]

11

to involve oneself in dancing, singing, and other party-like activities, "celebrate"

ka hoʻolauleʻa [hehele]

12

to block something

ke keʻakeʻa [hamani]

13

to whistle as done by a human being with lips, to whistle a tune

ka hōkio [hamani]

14

Traditional god (companion of Kanaloa)

Kāne [iʻoa kuhane]

15

to lose in a game (informal)

ka make [ʻaʻano]

16

a sport

ka haʻuki [kikino]

17

to receive a pass in volleyball

ke kiʻi [hamani]

18

the collective members of a church

ka ʻekalasia [kikino]

19

like that

pēlā [hupua ʻawe]

20

sports field, sports court

ke kahua pāʻani [kikino]

21

to bring to public recognition a person, or event such as a birthday, or accomplishment, "celebrate"

ka ʻike [hamani]

22

to lose without making any points

ka make pilau [ʻaʻano]

23

chirp, whistle, as a bird does

ke kiokio [hehele]

24

team

ke kime [kikino]

25

mochi

ka mōchī [kikino]

26

the score

ka heluʻai [kikino]

27

uniform (for school, work)

ka lole makalike [kikino]

28

for something to be won by somebody

ke eo [ʻaʻano]

29

champion

ka moho nui [kikino]

30

to set a volleyball for someone else to hit?

ka hānai [hamani]

31

Traditional god

Lono [iʻoa kuhane]

32

The Trinity

ke Kahikolu [kikino]

33

Christian god Jesus

Iēsū [iʻoa kuhane]

34

rival

ka hoapāonioni [kikino]

35

uniform for ceremonies, ceremonial clothes

ka ʻaʻahu [kikino]

36

referee

ka luna ʻuao [kikino]

37

to intercede in a dispute

ka ʻuao [hamani]

38

a serve in volleyball

ke paʻi ulele [hamani]

39

1. A point in a game; 2. a punch, hit, etc. in combat

ka ʻai [kikino]

40

cookie

ke kuki [kikino]

41

1. to throw something down to smash it; 2. volleyball spike

ka pākī [hamani]

42

member (of a church)

ka hoahānau [kikino]

43

tournament

ke kahului [kikino]

44

to compete against

ka hoʻokūkū [hamani]

45

opponent

ka hoapaio [kikino]

46

Traditional god (companion of Kāne)

Kanaloa [iʻoa kuhane]

47

to lightly hit a ball over the net in volleyball

ke koʻu [hamani]

48

he hale pule i Hilo

Haili [iʻoa paku]

49

member (of a club, group)

ka lālā [kikino]

50

league

ka lekue [kikino]

51

to win, to make it out of a contest

ka puka [hehele]

52

burning pain as from a bee sting

ka welenia [ʻaʻano]

53

whistle done between fingers

ka pio [kikino]

54

sport of volleyball

ka pōpaʻipaʻi [kikino]

55

uniform for playing sports

ka lole kime [kikino]

56

like this

penei [hupua ʻawe]

57

to be in a contest against another person

ka paio [hamani]

58

God (Christian god)

ke Akua [kikino]

59

1. a whistle; 2. type of bird

ka ʻūlili [kikino]

60

court of law

ka ʻaha hoʻokolokolo [kikino]

61

to beat another contestant, victory

ka lanakila [hamani]

62

to lose in a game

ka hāʻule [ʻaʻano]

63

like that we have discussed

pēia [hupua ʻawe]

64

like what?, how?

pehea [hupua ʻawe]

65

to be fouled by someone, to have an infraction in a game caused by someone

ke kuʻia [ʻaʻano]

66

trophy

ke kiahai [kikino]

67

sport of baseball

ka pōhili [kikino]

68

tennis

ke kenika [kikino]

69

smarting pain as when hit by a spiked volleyball

ka wiʻu [ʻaʻano]

70

carriage

ke kaʻapiʻo [kikino]

71

Christian Holy Spirit

ka ʻUhane Hemolele [kikino]

72

sausage, hot dog

ka naʻaukake [kikino]

73

1. Candidate for office; 2. Contestant in sport

ka moho [kikino]