Mokuna 25 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 25 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 25 Ka Papaʻōlelo Deck (54):
1

ice cream

ka ʻaikalima [kikino]

2

to order food, or a purchase

ka ʻoka [hamani]

3

to boil, cook by boiling

ke kupa [hamani]

4

intestines

ka naʻau [kikino]

5

salt meat, Hawaiian style preserved meat

ka pipi paʻakai [kikino]

6

tripe stew

ka ʻōpū kū [kikino]

7

ke kaʻi ʻākoa

ka/ke [kaʻi ʻākoa]

8

to speak, language

ka ʻōlelo [hamani]

9

to act morally, be a proper human being

ka hoʻopono [hehele]

10

to deny, say no, negate

ka hōʻole [hamani]

11

lettuce

ka lekuke [kikino]

12

to ask a favor, make a request

ke noi [hamani]

13

cucumber

ke kaʻukama [kikino]

14

tomato

ka ʻōhiʻa lomi [kikino]

15

to boil, reach boiling point, for water to be boiling

ka paila [hehele]

16

ke kaʻi ʻiloa helunui

nā [kaʻi ʻiloa helunui]

17

to drive a vehicle

ke kalaiwa [hamani]

18

watercress

ka lēkō [kikino]

19

to call out

ke kāhea [hamani]

20

to enter, go inside

ke komo [hehele]

21

to ask a question, inquire

ka nīnau [hamani]

22

ordered food, ordered purchase

ka ʻoka [kikino]

23

ice

ka hau [kikino]

24

sweet potato

ka ʻuala [kikino]

25

outside point of a corner

ke kihi [kikino]

26

to bake

ka puhi [hamani]

27

pepper

ka pepa [kikino]

28

salt

ka paʻakai [kikino]

29

soda

ke koloaka [kikino]

30

to boil

ka paila [hamani]

31

pipipi, round black shell found on rocks

ka pipipi [kikino]

32

to cook on hot coals

ka pūlehu [hamani]

33

to translate

ka unuhi [hamani]

34

round

ka poepoe [ʻaʻano]

35

ke kaʻi ʻiloa helukahi

ke/ke [kaʻi ʻiloa helukahi]

36

Irish potato

ka ʻualakahiki [kikino]

37

Hawaiian style dried beef

ka pipi kaula [kikino]

38

oven

ka ʻoma [kikino]

39

to cook in an oven, bake (fish), roast (beef)

ka ʻoma [hamani]

40

to play a part

ke keaka [hamani]

41

inside point of a corner

ke kūʻono [kikino]

42

tea

ke kī [kikino]

43

theater (for movies)

ka hale kiʻiʻoniʻoni [kikino]

44

ke kaʻi hōʻiloa

he [kaʻi hōʻiloa]

45

type of shell like a big pipipi

ke kūpeʻe [kikino]

46

oil, fat, grease

ka ʻaila [kikino]

47

to speak Hawaiian, Hawaiian language

ka ʻōlelo Hawaiʻi [hamani]

48

cabbage

ke kāpiki [kikino]

49

a play

ka hana keaka [kikino]

50

chili pepper water

ke kai nīoi [kikino]

51

sugar

ke kōpaʻa [kikino]

52

to boil (water)

ka hoʻopaila [hamani]

53

theater (for plays)

ka hale keaka [kikino]

54

sentence

ka hopunaʻōlelo [kikino]