Mokuna 19 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 19 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 19 Ka Papaʻōlelo Deck (78):
1

cleverly done, artistically done

ka noʻeau [ʻaʻano]

2

open, unobstructed

ka hāmama [ʻaʻano]

3

to throw

ke kiloi [hamani]

4

wood

ka lāʻau [kikino]

5

to make soft, soften

ka hoʻopalupalu [hamani]

6

to give to wear as a lei

ka hoʻolei [hamani]

7

cut hala fruit

ka puahala [kikino]

8

to wear around the neck as a lei

ka lei [hamani]

9

tip

ka welelau [kikino]

10

to be touched, to be hit

ka pā [ʻaʻano]

11

changed, transformed, no longer the same

ka loli [ʻaʻano]

12

1. to fatten; 2. to sweeten

ka hoʻomomona [hamani]

13

ke kumu lāʻau hala

ka pūhala [kikino]

14

calm, gentle

ka mālie [ʻaʻano]

15

1. raw; 2. green, not ripe

ka maka [ʻaʻano]

16

elevator

ka ʻeleweka [kikino]

17

to make fragrant, cause to be scented, to perfume

ka hōʻaʻala [hamani]

18

to cause someone to see, to show

ka hōʻike [hamani]

19

fall, toppled, knocked over

ka hina [ʻaʻano]

20

to cause someone to wake up, to awaken

ka hoʻāla [hamani]

21

finger

ka manamanalima [kikino]

22

smell bad

ka hohono [ʻaʻano]

23

to be positioned somewhere or on top of something

ke kau [hehele]

24

to pick up, gather, as flowers or limu

ka ʻohi [hamani]

25

to bathe someone

ka hōʻauʻau [hamani]

26

because of, due to, with, from, by

iā/i [ʻami lauka] [māka ʻākena ʻaʻano]

27

tongue

ke alelo [kikino]

28

pierced, poked, such as a wound

ke kū [ʻaʻano]

29

1. full, filled; 2. complete

ka piha [ʻaʻano]

30

to scorch, burn, make crispy

ka hoʻopāpaʻa [hamani]

31

fragrance, scent

ke ʻala [kikino]

32

to make hot, heat up

ka hoʻowela [hamani]

33

to cause something to be cold, refrigerate

ka hoʻānuanu [hamani]

34

1. to beat up; 2. to kill

ka pepehi [hamani]

35

rice ball

ka pōpō laiki [kikino]

36

needle, pin, nail

ke kui [kikino]

37

ka hua o ka pūhala

ka hala [kikino]

38

to moisten

ka hoʻopulu [hamani]

39

to remove moisture, make dry, as dishes

ka hoʻomaloʻo [hamani]

40

persist, continue

ka mau [ʻaʻano]

41

ka pua kāne o ka pūhala

ka hīnano [kikino]

42

dark, without light

ka pōʻeleʻele [ʻaʻano]

43

scissors

ka ʻūpā [kikino]

44

side

ka ʻaoʻao [kikino]

45

1. stem of a flower, or fruit; 2. the handle of a broom, or shovel

ke ʻau [kikino]

46

smell good

ka ʻaʻala [ʻaʻano]

47

unlucky

ka pakalaki [ʻaʻano]

48

to deliberately touch

ka hoʻopā [hamani]

49

to give life, heal

ka hoʻōla [hamani]

50

1. air; 2. sovereignty; 3. smell

ke ea [kikino]

51

beach, seashore

Ø kahakai [kikino]

52

1. valuable; 2. rich

ka waiwai [ʻaʻano]

53

1. cut as a wound; 2. cut off, detached; 3. severed as a piece of string

ka moku [ʻaʻano]

54

to hang something up or out to dry

ke kaulaʻi [hamani]

55

to be spilled - liquid, pebbles, rice

ka hanini [ʻaʻano]

56

to beautify, decorate

ka hoʻonani [hamani]

57

to fall (down as a human or animal from running, standing up, while still in contact with ground)

ka palahuli [hehele]

58

1. to be something to which people are accustomed to, or used to; 2. for a person to be accustomed, used to something

ka maʻa [ʻaʻano]

59

to fall (off as from tree, horse, chair, and through air to ground)

ka hāʻule [hehele]

60

serrated

ka nihoniho [ʻaʻano]

61

fruit core

ka ʻīkoi [kikino]

62

branch

ka lālā [kikino]

63

to pluck a flower

ke ʻako [hamani]

64

tooth

ka niho [kikino]

65

to walk something, as a dog or horse

ka hoʻohele [hamani]

66

to cause someone to feel embarrassed or ashamed

ka hoʻohilahila [hamani]

67

by

e [ʻami hea] [māka ʻākena ʻiae]

68

to laugh, laugh at

ka ʻakaʻaka [hamani]

69

shark

ka manō [kikino]

70

back (body part)

ke kua [kikino]

71

sharp

ka ʻoi [ʻaʻano]

72

to redden, make red

ka hōʻulaʻula [hamani]

73

to jab, poke, spear

ke ʻō [hamani]

74

fruit cluster

ka ʻāhui [kikino]

75

to be taken away, swept away

ka lilo [ʻaʻano]

76

he ʻano meakanu

ka lauaʻe [kikino]

77

to string, sew on a string, as a lei

ke kui [hamani]

78

to float

ka lana [hehele]