Mokuna 24 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 24 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 24 Ka Papaʻōlelo Deck (70):
1

government minister

ke kuhina [kikino]

2

when? (in the past)

ināhea [hupua]

3

the covering over the food in an imu, leaves, tarp

ke kauwewe [kikino]

4

to make a living

ka ʻimi ola [hamani]

5

steam

ka māhu [kikino]

6

coconut husks

ka pulu niu [kikino]

7

green as wood that doesn't burn

ka maka [ʻaʻano]

8

to charge a fee

ke kāki [hamani]

9

khaki

ke kākī [kikino]

10

worth it, good

ka makepono [ʻaʻano]

11

chocolate

ke kokoleka [kikino]

12

pineapple

ka painaʻāpala [kikino]

13

banana tree, banana trunk

ka pūmaiʻa [kikino]

14

1. to cultivate shoots of a plant; 2. to revitalize a people

ka hoʻopulapula [hamani]

15

to be toppled over

ka hina [ʻaʻano]

16

leaves and pūmaiʻa over imu stones

ka hāliʻi [kikino]

17

dry

ka maloʻo [ʻaʻano]

18

like this, this is how

penei [hupua]

19

an island other than one's own

ka mokupuni ʻē [kikino]

20

imu

ka imu [kikino]

21

playing card (long form)

ka pepa pāʻani [kikino]

22

appropriate

ke kūpono [ʻaʻano]

23

how?

pehea [hupua]

24

1. to look for; 2. to strive

ka ʻimi [hamani]

25

to play cards (long form)

ka pāʻani pepa [hamani]

26

small plants taken from a larger plant such as small pineapple plants

ka pulapula [kikino]

27

like that, that's how

pēlā [hupua]

28

greeting card

ke kāleka [kikino]

29

charge card

ke kāleka kāki [kikino]

30

genealogy

ka moʻokūʻauhau [kikino]

31

Hawaiian Homestead land

ka ʻāina hoʻopulapula [kikino]

32

income

ka loaʻa [kikino]

33

to decide

ka hoʻoholo [hamani]

34

to travel on a trip, a trip

ka huakaʻi [hehele]

35

to hire

ka hai [hamani]

36

expenses

ka lilo [kikino]

37

storm

ka ʻino [kikino]

38

to pay

ka uku [hamani]

39

elsewhere

kahi ʻē [kikino]

40

firewood

ka wahie [kikino]

41

playing card (short form)

ka pepa [kikino]

42

normal word for pineapple

ka halakahiki [kikino]

43

to turn on water

ka wehe [hamani]

44

to fundraise

ka hana kālā [hamani]

45

a type of tree with thorns

ke kiawe [kikino]

46

commission

ke komisina [kikino]

47

kindling

ka pulupulu [kikino]

48

like that, that's how

pēia [hupua]

49

to sell from house to house

ke kālewa [hamani]

50

non-Hawaiian; race other than one's own

ka lāhui ʻē [kikino]

51

to spread something out on a flat surface

ka hāliʻi [hamani]

52

to play cards (short form)

ka pepa [hamani]

53

to tear something up

ka haehae [hamani]

54

1. to light a fire; 2. turn on lights

ka hoʻā [hamani]

55

to look for a job

ka huli hana [hamani]

56

to fundraise

ka ʻimi kālā [hamani]

57

to pick on a person

ka ʻimi hana [hamani]

58

to cover up

ka uhi [hamani]

59

land other than one's own

ka ʻāina ʻē [kikino]

60

receipt

ka likiki [kikino]

61

ticket

ke kikiki [kikino]

62

different

ka ʻokoʻa [ʻaʻano]

63

to play trumps

ke kāmau [hehele]

64

tarpaulin, tarp

ke kāpōlena [kikino]

65

when? (in the future)

āhea [hupua]

66

to set up an imu for lighting

ke kuʻi [imu] [hamani]

67

to shovel something

ke kopalā [hamani]

68

entire

ka holoʻokoʻa [ʻaʻano]

69

a schedule

ka papa manawa [kikino]

70

to dig, dig up

ka ʻeli [hamani]