Mokuna 18 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 18 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 18 Ka Papaʻōlelo Deck (68):
1

to put inside, insert

ka hoʻokomo (hamani)

2

jeans (pants)

ka lole wāwae ʻāhina (kikino)

3

but, however

naʻe (hune)

4

to be open, in business as a store

ka hemo (ʻaʻano)

5

for someone to open up a door, building; take off something

ka wehe (hamani)

6

baggy as clothes

ka ʻaluʻalu (ʻaʻano)

7

iron rake

ka hao kope (kikino)

8

sock, stocking

ke kākini (kikino)

9

car horn

ka ʻolē (kikino)

10

1. to fatten; 2. to sweeten

ka hoʻomomona (hamani)

11

small, S (size of clothes)

ka sā (ʻaʻano)

12

mirror, hand held mirror

ke aniani kilohi (kikino)

13

to hang something up or out to dry

ke kaulaʻi (hamani)

14

to throw, throw away

ke kiloi (hamani)

15

small (size of clothes)

ka liʻiliʻi (ʻaʻano)

16

medium (size of clothes)

ka lōpū (ʻaʻano)

17

to fix

ka hoʻoponopono (hamani)

18

to cause someone to see, to show

ka hōʻike (hamani)

19

irrigation ditch, especially for taro

ka ʻauwai (kikino)

20

to have a glowing color as the orange used by construction workers

ka hāweo (ʻaʻano)

21

to be closed, not open for business as a store.

ka paʻa (ʻaʻano)

22

to make something stop

ka hoʻokū (hamani)

23

to cause to make a sound, honk a horn, play an instrument

ka hoʻokani (hamani)

24

extremely loose and baggy as clothes

ka ʻaluheʻe (ʻaʻano)

25

for a car to stop, to stand still

ke kū (hehele)

26

vest, as worn by road workers

ka pūliki (kikino)

27

hammer

ka hāmale (kikino)

28

triangle shaped flag used to mark off an area

ka lepa (kikino)

29

to walk something, as a dog or horse

ka hoʻohele (hamani)

30

accustomed to, used to

ka maʻa (hamani)

31

laces of a shoe, or clothing

ka lī (kikino)

32

size (of clothing, shoes, ornaments)

ka helu (kikino)

33

to redden, make red

ka hōʻulaʻula (hamani)

34

gravel used on a road, manufactured gravel

ka hakuʻili (kikino)

35

large stationary mirror on wall or standing

ke aniani kū (kikino)

36

extra, extra large, XXL (size of clothes)

ke kesa kesa lā (ʻaʻano)

37

shovel

ke kopalā (kikino)

38

to moisten

ka hoʻopulu (hamani)

39

tight as clothes

ka likiliki (ʻaʻano)

40

(tobacco) pipe

ka ipupaka (kikino)

41

slip when walking, skid as a car

ka pakika (hehele)

42

again, more

hou (huneʻano)

43

boot

ke kāmaʻa puki (kikino)

44

slightly, a little bit

iki (huneʻano)

45

light rake used for grass and leaves

ke kope ʻōpala (kikino)

46

road full of pot holes

ka mālualua (ʻaʻano)

47

ring (finger ring)

ke komolima (kikino)

48

pebbles at a beach, natural gravel

ka ʻiliʻili (kikino)

49

smooth as road or cliff face

ka laumania (ʻaʻano)

50

large (size of clothes)

ka nui (ʻaʻano)

51

high heeled shoes

ke kāmaʻa hila (kikino)

52

to cause someone to feel embarrassed or ashamed

ka hoʻohilahila (hamani)

53

to give life, heal

ka hoʻōla (hamani)

54

dug ditch along side a road, ditch for pipes

ka ʻauwaha (kikino)

55

to remove moisture, make dry, as dishes

ka hoʻomaloʻo (hamani)

56

to dig, to dig up

ka ʻeli (hamani)

57

to cause something to be cold, refrigerate

ka hoʻānuanu (hamani)

58

to cause someone to wake up, to awaken

ka hoʻāla (hamani)

59

to give to wear as a lei

ka hoʻolei (hamani)

60

cone (on road, or for ice cream)

ke kone (kikino)

61

first

mua (huneʻano)

62

glass, mirror

ke aniani (kikino)

63

to close off as a road, for someone to close up something as a store

ke pani (hamani)

64

pipe

ka paipu (kikino)

65

to wear around the neck as one does a lei

ka lei (hamani)

66

extra large, XL (size of clothes)

ke kesa lā (ʻaʻano)

67

Call to let someone know that you are in the area, to get someone to notice you.

Hui (hoʻōho)

68

to tattoo

ke kākau uhi