Mokuna 27 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 27 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 27 Ka Papaʻōlelo Deck (69):
1

the smell of sweat

ka maea [ʻaʻano]

2

to break into an activity to which one has no kuleana

ka mahaʻoi [hamani]

3

famous wind of Kona

ka ʻEka [kikino]

4

the waters of Honolulu Harbor

ʻo Māmala [iʻoa paku]

5

a steamed manapua containing red pork

ka meaʻono puaʻa [kikino]

6

Kīnaʻu

ʻo Kīnaʻu Aliʻi [iʻoa kuhane]

7

three stages of a large predatory fish

ka pāpio - pāʻūʻū - ulua [kikino]

8

negative smell of urine in cloth - term for bed wetter

ka honomimi [ʻaʻano]

9

downside/westside - "upside/eastside" on islands like Molokaʻi and Niʻihau

ʻo lalo - naʻe [iʻoa henua]

10

nickname of Liliʻuokalani

ʻo Hānai [iʻoa kuhane]

11

name of the maʻi of Kalākaua

ʻo Hālalaikanukumanu [iʻoa paku]

12

the channel between Kahoʻolawe and Maui

ʻo ʻAlalākeiki [iʻoa paku]

13

to take in a hānai child, to adopt a child

ka lawe hānai [hamani]

14

1. a waterfall in Waipiʻo, Hawaiʻi; 2. a song about Hiʻilawe

ʻo Hiʻilawe [iʻoa paku]

15

name of shark living at Puʻuloa

ʻo Kaʻahupāhau [iʻoa kuhane]

16

name of shark living at Lehua Island off Niʻihau

ʻo Kūhaimoana [iʻoa kuhane]

17

Kīnaʻu the gate at ʻIolani Palace

ʻo Kīnaʻu Pukapā [iʻoa paku]

18

to recount how something happened, stories that focus on facts

ka moʻolelo [hamani]

19

a traditional saying

ka ʻōlelo noʻeau [kikino]

20

1. to "sew" a net; 2. to twirl a jump rope

ke kā [hamani]

21

a wise king of Hawaiʻi island, son of Līloa

ʻo ʻUmialīloa [iʻoa kuhane]

22

a smell - positive, could be flowers, food, other positive things

ke ʻala [kikino]

23

Chinese foods that are steamed or baked

ka manapua [kikino]

24

a common hula step where one moves from side to side

ke kāholo [hehele]

25

negative smell, general stink

ka hohono [ʻaʻano]

26

to remove excess poi in a bowl by moving finger around the edge

ke kahi [hamani]

27

to show one's nuha feelings, make oneself feel nuha

ka hoʻonuha [hehele]

28

for a scent to move through the air

ka moani [hehele]

29

a memorized line or lines from the Bible or other religious text

ka paukū paʻanaʻau [kikino]

30

large cowrie shell

ka leho [kikino]

31

a smell

ke ea [kikino]

32

famous rain of Hilo

ke Kanilehua [kikino]

33

small and larger sizes of a harbor schooling fish

ka halalū - akule [kikino]

34

to treat as beneath one, to act as if others are lesser

ka hoʻokano [hamani]

35

a leho with a hood on it

ka lūheʻe [kikino]

36

small and large sizes of a partially freshwater fish

ke āholehole - āhole [kikino]

37

a bamboo flute played with the nose

ka ʻohe hano ihu [kikino]

38

full birth name of Liliʻuokalani; all four names refer to the eye infection of her aunt Kīnaʻu

ʻo Liliʻu Loloku Walania Kamakaʻeha [iʻoa kuhane]

39

famous wind and rain of Waimea, Hawaiʻi

ke Kīpuʻupuʻu [kikino]

40

to be welcoming toward visitors, show aloha to strangers

ka mahamaha [hamani]

41

name of a pōhaku kupua at Hāʻena, Kauaʻi

ʻo Kilioe [iʻoa paku]

42

small cowrie shell

ka pōleholeho [kikino]

43

woman's brother-in-law who is older than her husband

ke kāne makua [kikino]

44

a structural feature of Hawaiian poetry or literature

ka meiwi [kikino]

45

to be in a state of being denied what one wanted, or planned for

ka hoka [ʻaʻano]

46

to sneak in a witty fashion, such language

ka ʻōlelo kāʻau [hamani]

47

woman's brother-in-law who is younger than her husband

ke kāne ʻōpio [kikino]

48

one, "you" in the sense of "One/You can see Lānaʻi from that lookout."

kākou; ʻoe [papani]

49

for land to be spread out below showing all its features

ke kāhela [hehele]

50

to be in a state of sulkiness

ka nuha [ʻaʻano]

51

fellow name holder

ʻo Inoa [iʻoa kuhane]

52

inside/home area - "outside/out of home" in defined communities like Hāna

ʻo loko - waho [iʻoa henua]

53

The tongue is the steering paddle.

ʻO ke alelo ka hoeuli.

54

cool and slightly sweet smell of air, ferns, and uka area places

ke anuhea [ʻaʻano]

55

a bumbling character in traditional stories

ʻo Waʻawaʻaikinaʻaupō [iʻoa kuhane]

56

a "hidden" meaning based on different interpretations of a spoken, or symbolized word in a design

ke kaona [kikino]

57

to sit on one's heels

ka ʻōkuʻu [hehele]

58

famous rain of Honolulu

ke Kūkalahale [kikino]

59

parent's term used in describing a parent of one's child-in-law

ka pūluna [kikino]

60

negative smell of fish, limu, and ocean water

ka hauna [ʻaʻano]

61

a large famous sinkhole in Kaʻū

ʻo Palahemo [iʻoa paku]

62

sibling-in-law of one's same sex

ke kaikoʻeke [kikino]

63

a literary story type that includes more meiwi than moʻolelo

ke kaʻao [kikino]

64

a type of traditional two stringed instrument played over the mouth

ka ʻūkēkē [kikino]

65

negative smell of clothes left too long in washer before drying

ka ʻīʻī [kikino]

66

name of Pele's canoe

ʻo Honuaiākea [iʻoa paku]

67

name of a famous lūheʻe for catching heʻe

ʻo Kalokuna [iʻoa paku]

68

1. to feed; 2. to raise as a child or animals

ka hānai [hamani]

69

name of the maʻi of Liliʻuokalani

ʻo ʻAnapau [iʻoa paku]