NvdM Hoofstuk 4 Flashcards Preview

Afrikaans > NvdM Hoofstuk 4 > Flashcards

Flashcards in NvdM Hoofstuk 4 Deck (9)
Loading flashcards...
1

Beskryf sy tande

Tande - Klein geel tandjies, twee slangtande

2

3. Wat het by sy een neusgat uitgekom?

Bloed

3

4. Waarheennhet Rinnie nou gegaan?

Na die kasteel

4

5. Waarheen het Stefan gegaan? Hoekom?

Na die kaartjiesverkoper in die voorportaal, hy soek hulp.

5

6. Hoe weet jy dat Rinnie lang hare het?

Haar hare is in 'n poniestert.

6

7. Wat het die vet kaartjiesverkoper vir Stefan gesê om te doen voor dit te laat is?

"Red jouself terwyl jy nog kan"

7

8. Waarom het die ligte begin flikker

Daar was 'n donderstorm.

8

9. Waar het Stefan besluit ommna Rinnie te gaan soek?

In die meisiestoilet.

9

Hoe het die monster se kop, vel en neus gelyk

Kop - skubberig, soos die kop van 'n akkedis
Vel - slymerig
Neus - twee dun, regaf splete