VERKLEINWOORDE Flashcards Preview

Afrikaans > VERKLEINWOORDE > Flashcards

Flashcards in VERKLEINWOORDE Deck (68)
Loading flashcards...
0

Bos

Bossie

1

Kop

Koppie

2

Rug

Ruggie

3

Pak

Pakkie

4

Bek

Bekkie

5

Skof

Skoffie

6

Skaap

Skapie

7

Baas

Basie

8

Preek

Prekie

9

Vraag

Vragie

10

Spook

Spokie

11

Saak

Sakie

12

Neef

Nefie

13

Maag

Magie

14

Huis

Huisie

15

Skroef

Skroefie

16

Boek

Boekie

17

Buis

Buisie

18

Pen

Pennetjie

19

Kam

Kammetjie

20

Som

Sommetjie

21

Man

Mannetjie

22

Bal

Balletjie

23

Kar

Karretjie

24

Vel

Velletjie

25

Ster

Sterretjie

26

Paal

Paaltjie

27

Tuin

Tuintjie

28

Skoen

Skoentjie

29

Paar

Paartjie