Wrede Ontnugtering Flashcards Preview

Afrikaans > Wrede Ontnugtering > Flashcards

Flashcards in Wrede Ontnugtering Deck (5)
Loading flashcards...
1

1. Wat het die spreekster met haar hare gemaak?

Sy het haar hare gekleur.

2

2. Het sy die instruksies gevolg? Haal twee reëls uit die gedig aan om jou antwoord te staaf.

Ja,"Noukeurinh 't ek die voorskrif/Van A tot Z gelees."

3

3. Hoe moes haar hare gely?

Blonde hare

4

4. Watter groot skok het sy gekry?

Haar hare was donker groen.

5

5. Wat is haar raad aan iemand wat ontevrede met haar haarkleur is?

Moenie jou hare kleur nie.